Project Description

Joanna Mazur

Młodszy analityk DELab UW
Wydział Prawa UW
Kolegium Artes Liberales
j.mazur@delab.uw.edu.pl 

W DELab UW pracuje w obszarze prawniczych aspektów budowania Jednolitego Rynku Cyfrowego. Do jej naukowych zainteresowań należy również współpraca rozwojowa, w tym dotyczący jej dyskurs polityczny, oraz nowe ruchy społeczne.

Studiuje prawo oraz kończy II stopień Kolegium Artes Liberales.

Prywatnie interesuje się teatrem. Współpracowała z działem teatralnym Magazynu Kulturalnego.

W DELab UW od jesieni 2015 r.

Od 2014 – II stopień Kolegium Artes Liberales, WAL, UW

Od 2012 – prawo, WPiA, UW

2011-2013 – I stopień Kolegium Artes Liberales, WAL, UW

2010-2013 – I stopień stosunków międzynarodowych, ISM, UW

Mazur J. (2014) Studia żydowskie a postkolonializm. W: Nowe studia kulturowe, Kochanowski J., Wrzosek T., red. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 77-97.

Mazur J.  Analiza charakteru przedmiotu e-handlu w perspektywie utworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego. Working paper, w przygotowaniu. Warszawa, DELab UW.

Mazur J.  Współczesne wymiany barterowe. Badanie facebookowej grupy „Wymień się w Warszawie – rzeczy, usługi, informacje”Społeczeństwo.NET — Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych, 24.02.2016, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska.

Mazur J. Zamieszki londyńskie z sierpnia 2011 roku i działalność ruchu Occupy London: o politycznej słabości prekariatu. Ogólnopolska naukowa konferencja studencko-doktorancka „Nowe ruchy społeczno-polityczne w globalizującym się świecie. Kontekst – praktyka – konsekwencje”, 5.05.2015, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska.

Mazur J. Oswajanie głodu? Okiełznanie głodu? Głód jako kwestia polityczna. Racjonalizacja zła w epoce globalizacji, 10.04.2015, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska.

publikacje