Joanna Mazur 2017-11-09T11:52:22+00:00

Project Description

Joanna Mazur

Młodszy analityk DELab UW
Wydział Prawa UW
j.mazur@delab.uw.edu.pl 

Profil Academia.edu

Absolwentka prawa oraz Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W DELab UW pracuje w obszarze prawniczych aspektów budowania Jednolitego Rynku Cyfrowego, przede wszystkim inicjatywy dotyczące ochrony praw autorskich oraz prywatności. Do jej naukowych zainteresowań należy również współpraca rozwojowa i migracje. Pracowała w grancie badawczym “Konceptualizacja nowych form międzynarodowych migracji przymusowych i ich wpływu na bezpieczeństwo i prawo międzynarodowe” (listopad 2016 – marzec 2017).

Prywatnie interesuje się teatrem. Współpracowała z działem teatralnym Magazynu Kulturalnego.

W DELab UW od jesieni 2015 r.

8 czerwca 2017 r.

Seminarium dla MŚP organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Rekin e-biznesu, czyli co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o Jednolitym rynku cyfrowym

Wystąpienie wspólnie z dr hab. Katarzyną Śledziewską pt. „Jednolity Rynek Cyfrowy: źródło barier czy szans?”

Więcej informacji: tutaj

21 marca 2017 r.

Klub Informatyka organizowany przez Oddział Mazowiecki PTI we współpracy z DELab UW

Jednolity Rynek Cyfrowy: czy wiemy o nim wystarczająco dużo?

Wystąpienie pt. „Prawo w starciu z technologią. Jakie wyzwania prawne czekają nas  w ramach prac nad Jednolitym Rynkiem Cyfrowym?”


Więcej informacji: tutaj

15 lutego 2017 r.

TV Rzeczpospolita

Dekret Trumpa przeszkodą dla nowych technologii?

Zobacz wideo: tutaj

2012-2017 – prawo, Uniwersytet Warszawski

2014-2016 – II stopień Kolegium Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

2011-2013 – I stopień Kolegium Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

2010-2013 – I stopień stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Mazur J., Paliński M., Sobolewski M. (2017) GDPR: A Step Towards a User-centric Internet? [in:] „Intereconomics”, vol. 52, no 4, pp. 207-2013

Mazur J. (2017) Recenzja: Karolina Sztandar-Sztanderska: Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu [w:] „Praca i zabezpieczenie społeczne”, nr 6

Mazur J., Sobolewski M. (2017) Systemowe wsparcie dla cyfryzacji gospodarki. Przykład Niemiec, DELab UW

Mazur J. (2017) Wpływ technologii na pole pomocy humanitarnej. Przegląd inicjatyw, Working Paper DELab UW, nr 1

Mazur J. (2016) Na tropie formacji – po śladach „formacji”. Analiza koncepcji formacji intelektualnej w Granicach historyczności Barbary Skargi [w:] „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, vol. 61, s. 181-201

Śledziewska K., Włoch R., Słok-Wódkowska, Mazur J., M., Paliński M., Syliwoniuk M. (2016) Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP, Warszawa, DELab UW

Mazur J.  (2016) Analiza przedmiotu handlu elektronicznego w perspektywie utworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego, Working Paper DELab UW, nr 5

Mazur J., Napieralski A. (2016) Individual legal protection vs. anti-terrorist measures. Legal perspective (saga of Kadi cases, Hamas v. Council) [w:] „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ’”, no 3(25), s. 267-289

Mazur J. (2016) The Impact of European Union Regulations on Development Assistance: Comparison between the United States and Polish Regulations Concerning Official Development Assistance [in:] „University of Warsaw Journal of Comparative Law”, vol 3, no 1, pp. 117-126

Mazur J. (2014) Studia żydowskie a postkolonializm [w:] „Nowe studia kulturowe”, red. Kochanowski J., Wrzosek T., Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 77-97.

Mazur J., Regulatory framework for over-the-top services (OTT): Is the European Union afraid of OTT?, The 4th Competitive Advantage in the Digital Economy Forum (CADE 2017), 1-3.06.2017, University of Warwick: Warwick in Venice’, Wenecja

Mazur J., Usługi i treści over-the-top. Wyzwania prawne, Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej, 4.03.2017, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Mazur J., Współczesne wymiany barterowe. Badanie facebookowej grupy „Wymień się w Warszawie – rzeczy, usługi, informacje”, Społeczeństwo.NET — Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych, 24.02.2016, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Mazur J., Zamieszki londyńskie z sierpnia 2011 roku i działalność ruchu Occupy London: o politycznej słabości prekariatu, Ogólnopolska naukowa konferencja studencko-doktorancka „Nowe ruchy społeczno-polityczne w globalizującym się świecie. Kontekst – praktyka – konsekwencje”, 5.05.2015, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

publikacje