Joanna Mazur
Analityk DELab UW
2019-12-03T12:06:42+00:00

Project Description

JOANNA MAZUR

Analityczka DELab UW
Wydział Prawa i Administracji UW

Academia.edu

Absolwentka prawa oraz Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UW.

W DELab UW pracuje nad analizą prawniczych aspektów budowania jednolitego rynku cyfrowego, przede wszystkim inicjatywy dotyczące ochrony danych osobowych oraz praw autorskich. Interesuje się również problematyką ochrony praw człowieka w przestrzeni cyfrowej.

Od stycznia 2019 roku realizuje grant Narodowego Centrum Nauki Preludium pod tytułem: „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego”.

Najbardziej na świecie lubi pisać i chodzić do teatru.

W DELab UW od jesieni 2015 r.

2017 – obecnie – doktorantka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2012-2017 – prawo, Uniwersytet Warszawski

2014-2016 – II stopień Kolegium Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

2011-2013 – I stopień Kolegium Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

2010-2013 – I stopień stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Mazur J., Same services – same rules? Regulatory strategies for over-the-top services in the European Union’s law [w:] Матеріaли міжнародної науково–практичної конференцїї “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС”, 8 червня 2018 року, М. Київ, s. 288-291

Mazur J., Szmigielski A. (2018) Czy działalność Ubera jest usługą społeczeństwa informacyjnego? Rozważania na kanwie sprawy Asociación Profesional Elite Taxi  [w:] „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 5, s. 37-43

(współautorstwo) Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017. Temat specjalny: Technologie cyfrowe w mikro i małych firmach, Warszawa 2018

Mazur J., Paliński M., Sobolewski M. (2017) GDPR: A Step Towards a User-centric Internet? [in:] „Intereconomics”, vol. 52, no 4, pp. 207-2013

Mazur J. (2017) Recenzja: Karolina Sztandar-Sztanderska: Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu [w:] „Praca i zabezpieczenie społeczne”, nr 6

Mazur J., Sobolewski M. (2017) Systemowe wsparcie dla cyfryzacji gospodarki. Przykład Niemiec, DELab UW

Mazur J. (2017) Wpływ technologii na pole pomocy humanitarnej. Przegląd inicjatyw, Working Paper DELab UW, nr 1

Mazur J. (2016) Na tropie formacji – po śladach „formacji”. Analiza koncepcji formacji intelektualnej w Granicach historyczności Barbary Skargi [w:] „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, vol. 61, s. 181-201

Śledziewska K., Włoch R., Słok-Wódkowska, Mazur J., M., Paliński M., Syliwoniuk M. (2016) Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP, Warszawa, DELab UW

Mazur J.  (2016) Analiza przedmiotu handlu elektronicznego w perspektywie utworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego, Working Paper DELab UW, nr 5

Mazur J., Napieralski A. (2016) Individual legal protection vs. anti-terrorist measures. Legal perspective (saga of Kadi cases, Hamas v. Council) [w:] „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ’”, no 3(25), s. 267-289

Mazur J. (2016) The Impact of European Union Regulations on Development Assistance: Comparison between the United States and Polish Regulations Concerning Official Development Assistance [in:] „University of Warsaw Journal of Comparative Law”, vol 3, no 1, pp. 117-126

Mazur J. (2014) Studia żydowskie a postkolonializm [w:] „Nowe studia kulturowe”, red. Kochanowski J., Wrzosek T., Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 77-97.

Mazur J., Algorithms as Public Information: Right to Information in the Digital Dimension from the Perspective of European Law, Erasmus Early-Career Scholars Conference “New business models and globalized markets: Rethinking public and private responsibilities”, 11-13.04.2018, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam

Mazur J., Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jako wyzwanie dla ochrony praw człowieka. Granice autonomii użytkownika sieci w RODO, „Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”, 5-6.04.2018, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Mazur J., Paliński M., Sobolewski M., What is e-privacy control worth? Analysing General Data Protection Regulation from legal and economic perspective, 3rd DELab UW International Conference “Ongoing Digitalisation of Economies and Societies”, Warszawa, 29.09.2017, Uniwersytet Warszawski

Mazur J., Regulatory framework for over-the-top services (OTT): Is the European Union afraid of OTT?, The 4th Competitive Advantage in the Digital Economy Forum (CADE 2017), 1-3.06.2017, University of Warwick: Warwick in Venice’, Wenecja

Mazur J., Usługi i treści over-the-top. Wyzwania prawne, Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej, 4.03.2017, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Mazur J., Współczesne wymiany barterowe. Badanie facebookowej grupy „Wymień się w Warszawie – rzeczy, usługi, informacje”, Społeczeństwo.NET — Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych, 24.02.2016, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Mazur J., Zamieszki londyńskie z sierpnia 2011 roku i działalność ruchu Occupy London: o politycznej słabości prekariatu, Ogólnopolska naukowa konferencja studencko-doktorancka „Nowe ruchy społeczno-polityczne w globalizującym się świecie. Kontekst – praktyka – konsekwencje”, 5.05.2015, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

WYBRANE WYSTĄPIENIA

8 czerwca 2017 r.

Seminarium dla MŚP organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Rekin e-biznesu, czyli co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o Jednolitym rynku cyfrowym

Wystąpienie wspólnie z dr hab. Katarzyną Śledziewską pt. „Jednolity Rynek Cyfrowy: źródło barier czy szans?”

Więcej informacji: tutaj

21 marca 2017 r.

Klub Informatyka organizowany przez Oddział Mazowiecki PTI we współpracy z DELab UW

Jednolity Rynek Cyfrowy: czy wiemy o nim wystarczająco dużo?

Wystąpienie pt. „Prawo w starciu z technologią. Jakie wyzwania prawne czekają nas  w ramach prac nad Jednolitym Rynkiem Cyfrowym?”


Więcej informacji: tutaj

15 lutego 2017 r.

TV Rzeczpospolita

Dekret Trumpa przeszkodą dla nowych technologii?

Zobacz wideo: tutaj

PUBLIKACJE DELab UW