Kristóf Gyódi 2017-11-09T14:10:19+00:00

Project Description

Kristóf Gyódi

Analityk DELab UW
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
k.gyodi@delab.uw.edu.pl

Jest członkiem zespołu badawczego w obszarze Smart Economy & Innovation, gdzie zajmuje się problematyką mierzenia gospodarki cyfrowej, e-commerce oraz kompetencjami cyfrowymi MŚP. Interesuje się w szczególności Industry 4.0. oraz jego potencjałem w krajach Europy Środkowej. Jest doktorantem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego. Dołączył do DELabu w październiku 2015 roku.
2010-2013: B.A. z Ekonomii Międzynarodowej na WNE UW

2013-2015: M.A. z Ekonomii Międzynarodowej na WNE UW

2014-2015: Development Economics na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze w ramach programu Erasmus+

Gyódi K. (2014). The Impact of FDI on Bilateral Exports: The Case of the Automotive Industry in the Visegrad Countries, Ekonomia, No. 37, pp. 57-77.

Gyódi K. (2015). Determinants of Government Bond Yields and Contagion During the Crises in the CEE countries, Working Paper.

publikacje