dr Maciej Sobolewski2017-11-06T10:28:44+00:00

Project Description

Dr Maciej Sobolewski

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW
maciej.sobolewski@uw.edu.pl

W DELab UW jest odpowiedzialny za rozwój projektów badawczych i doradczych między innymi w obszarze platform internetowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują ekonomię sieci, ekonomię sektora ICT oraz analizę preferencji i popytu na usługi ICT. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach badawczych dotyczących tematyki konkurencyjności i innowacyjności oraz oceny wpływu regulacji.

Od 2007 do 2011 pracował jako Ekspert R&D w Orange Labs – centrum badawczo-rozwojowym Grupy France Telecom. Od 2011 do 2014 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Fundacji Naukowej CASE – prywatnego, niezależnego think-tanku zajmującego się badaniami ekonomicznymi. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi wykłady z teorii gier, ekonomii przemysłowej oraz mikroekonomii. Publikuje w uznanych czasopismach zagranicznych poświęconych zagadnieniom ICT i ekonomii.

Jest członkiem International Telecommunications Society, Kapituły Konkursowej Prezesa UOKiK oraz Zespołu Doradców Strategicznych Prorektora UW.

Prywatnie: Ojciec dwójki dzieci. W wolnym czasie chodzi po górach i żegluje.

Z DELab UW związany od stycznia 2015 roku.

– kariera naukowa

Od 2015 roku Research Fellow w DELab UW

2008-2014 – Kierownik Zakładu Mikroekonomii WNE UW

Od 2006 roku adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW,

– wykształcenie

2001-2005 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

1999-2001 studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

1995 – 2001 studia magisterskie w Instytucie Socjologii UW

Sobolewski M., Konieczna-Szałamatin J., Paczyński W. (2008). Zatrudnienie nierejestrowane z perspektywy pracodawców. W: Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce. Bednarski M., Kryńska E., Pater K., Walewski M., red. Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Sobolewski M., Sowa A., Walewski M. (2004). Praca z perspektywy wieku. Praca dla młodych. W: Raport o Rozwoju Społecznym – Polska 2003. W trosce o pracę. Boni M., Golinowska S., red. UNDP.

Gajewski M., Sobolewski M., Woodward R. (2002). Wykorzystywanie źródeł finansowania przez mikroprzedsiębiorstwa. W: Mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele. Balcerowicz E. red. Warszawa, CASE.

Sobolewski M., Czajkowski M. (2015). How Much do Switching Costs and Local Network Effects Contribute to Consumer Lock-in in Mobile Telephony? Telecommunications Policy, forthcoming.

Sobolewski M., Formański T. (2014). Analiza symulacyjna wieloobiektowej aukcji rosnącej. Wnioski dla planowanej aukcji częstotliwości LTE w Polsce. Decyzje, 21(2014), 95-114.

Sobolewski M., Czajkowski M. (2012), Network effects and preference heterogeneity in the case of mobile telecommunications markets, Telecommunications Policy, 36(3), 197–211.

Czajkowski M., Sobolewski M. (2011), Measuring network effects in mobile telecommunications markets with stated-preference valuation methods, International Journal of Management and Network Economics, 2(2), 197-215.

Sobolewski M., Miernik I., Kopczewski T. (2016). Analytical solution to Bundling Problem for Correlated Reservation Prices.

Sobolewski M., Miernik I., Kopczewski T. (2016). Bundling or Unbundling? Packages are Better but Rarely Better Enough.

Sobolewski M., Czajkowski M. (2015). Estimating Call Externalities in Mobile Telephony in Poland.

Sobolewski M., Kopczewski T. (2015). Measuring Willingness To Pay for Bundles of Fixed Telecommunication Services.

Sobolewski M., Barbone L., Musters K. (2015). An empirical model of pass-through for VAT, with an application to the EU passenger transport sector.

Sobolewski M, Kopczewski T. (2014). Entry on market with switching costs and network effects. How long does it take to catch-up with incumbents when consumers are heterogeneous?

Czajkowski M., Sobolewski M. (2013). Switching Costs and Network Effects – How Much Do they Really Matter in Mobile Telecommunications? WNE Working Papers, no. 114.

Poniatowski G., M. Sobolewski (2013). What Affects the Main Engine of Growth in the European Economy? Industrial Interconnectedness and Differences in Performance of Business Services Across the EU25. CASE Network Studies and Analyses, no. 455.

Sobolewski M. (2008). The impact of mobile number portability on the diffusion of mobile telephony across the European Union.

Balcerowicz E., Sobolewski M. (2005). Competitiveness of the Polish Manufacturing Sector. Does Government Policy Maters? CASE Reports, no. 62.

A study of R&D tax incentives. Final Report (2014). TAXUD Taxation Papers, no. 52. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_52.pdf

Study on the economic effects of the current VAT rules for passenger transport. Final Report (2014). http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/report_passenger_transport.pdf

Cylwik A., Lada K., Pietka K., Sobolewski M. (2012). Ekonomiczny potencjał gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025. Analiza scenariuszowa. Raport CASE, Warszawa.

Śledziewska K., Pugacewicz A., Sobolewski M., Gyodi K., Okoń B., Ziembiński M. (2016). Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście potencjalnego zakazu stosowania mechanizmu różnicowania cen w Unii Europejskiej w polskim transgranicznym handlu elektronicznym. Warszawa, DELab UW.

Liczne wystąpienia na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Udział w seminariach i konferencjach branżowych w charakterze eksperta.

Dwukrotnie brał udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy jako panelista.

Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i doradczych finansowanych przez instytucje prywatne i publicznych w kraju i za granicą.

Brał udział w grantach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Nagroda Rektora UW pierwszego stopnia.

publikacje