Michał Paliński
Analityk DELab UW
2019-04-23T09:39:58+00:00

Project Description

Michał Paliński

Analityk DELab UW
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
m.palinski@delab.uw.edu.pl

W DELab UW badam wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. Obecnie koncentruję się na analizie dynamicznych przemian rynku pracy związanych z postępującą automatyzacją i rozwojem tzw. gig economy oraz na kwestiach związanych z prywatnością w internecie tj. ocenie skutków unijnej regulacji dot. danych osobowych (RODO).

W swojej pracy do modelowania ekonometrycznego i szerzej analizy danych wykorzystuję języki R i Python. Wszystkim pragnącym rozpocząć przygodę z Data Science i szukającym materiałów do nauki powyższych języków polecam e-learningowy serwis DataCamp 

– 2014- Ekonomia Międzynarodowa, UW

– 2011-2014 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (Ekonomia, Filozofia), UW

– 2010-2011 International Relations, Institut d’études politiques de Paris – Sciences Po Paris, Erasmus Programme

Paliński M., Śledziewska K., (forthcoming) The value and structure of the current account balance in the Eurozone and other EU member states in 2005–2014, [w:] „The European Union Three Anniversaries: Polish Perspective”, E. Czarny, P. Folfasa (red.), SGH Publishing, Warszawa.

Paliński M., et al. Ocena wpływu porozumienia TTIP na polski sektor energetyczny, [w:] „Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki”, M. Dunin-Wąsowicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Mazur J., Paliński M., Sobolewski M. (2017). GDPR: A Step Towards a User-centric Internet? ”Intereconomics”, 52(4).

Sobolewski M., Paliński M. (2017). How much consumers value on-line privacy? Welfare assessment of new data protection regulation (GDPR), WNE Working Papers, 17(246).

Sobolewski M., Paliński M. (2017). Koncepcja badania substytucyjności internetu stacjonarnego i mobilnego wraz z rekomendacjami do metody doboru próby badawczej dla badania opinii publicznej, Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Paliński M., Syliwoniuk M., Hagemejer J., Michałek J. (2016). Ocena wpływu porozumienia TTIP na polski sektor energetyczny.

Śledziewska K., et al. (2017). Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP. DELab UW.

Paliński M. (2016). Przyszłość pracy: między „uberyzacją” a automatyzacją. Raport DELab UW.

Paliński, Przyszłość pracy między „uberyzacją” a automatyzacją, Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology, 24.11.2016, Warszawa.

Paliński, M. Sobolewski, Users’ preferences towards online privacy: The case of GDPR, Competitive Advantage in the Digital Economy Forum, 01.06.2017, Venice.

Sobolewski, M. Paliński, Welfare assessment of new data protection regulation (GDPR) – Stated preference approach, 28th European Conference of the International Telecommunications Society. Competition and Regulation in the Information Age, 31.07.2017, Passau.

J. Michałek, J. Hagemejer, M. Paliński, M. Syliwoniuk, Wpływ umowy TTIP na polski sektor energetyczny, TTIP a szanse rozwojowe dla polskiej gospodarki, 11.04.2016, Warszawa.

Paliński, Obudzić thymos oburzonych? Sloterdijka rozważania o gniewie i pogardzie.Konferencja Dyskursy Nowoczesności: Społeczeństwo obywatelskie przeciw ludowi. Gdzie jest demos w demokracji?, Warszawa, 08.06.2013.

2016: „Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki”, projekt badawczy sfinansowany przez Ambasadę Brytyjską w Polsce oraz Forum Ruchu Europejskiego (uczestnik)