Project Description

Michał Ziembiński

Koordynator programu Data Science
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
m.ziembinski@delab.uw.edu.pl

Jest współkoordynatorem obszaru Data Science, aktywnie działając również w obszarach związanych z kompetencjami cyfrowymi przedsiębiorstw, innowacyjnością i modelami biznesowymi firm. Zainteresowania badawcze oprócz związanych z obszarami badań obejmują również szeroko rozumiane finanse korporacyjne, teorią rachunkowości oraz rolę rynków finansowych w gospodarce. Od 2011 doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2014-2015 Visiting Researcher w  Departamencie Rachunkowości i Finansów Kellogg School of Management, Northwestern University. Poza działalnością naukową interesuje się programowaniem i wizualizacją danych. Z DELabem związany od października 2015 roku.
– 2014 – 2015 Visiting Predoctoral Fellow, Departament Rachunkowości i Finansów Kellogg School of Management Northwestern University

– od 2011 doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

Tytuł magistra uzyskany w roku 2010 na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

publikacje