dr Natalia Juchniewicz 2017-07-18T15:28:34+00:00

Project Description

dr Natalia Juchniewicz

Analityk DELab UW
kontakt: n.juchniewicz@delab.uw.edu.pl 

Doktor filozofii, doktorantka socjologii na Uniwersytecie SWPS. W DELab UW prowadzi badania w obszarze Digital Society. Jej zainteresowania obejmują: technologie mobilne, Internet rzeczy, społeczeństwo informacyjne, filozofia i socjologia techniki, etyka nowych technologii. Z wykształcenia jest również fotografem.

Jej prywatne zainteresowania to góry, książki, mapy.

W DELabie od stycznia 2015.

2015 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (rozprawa doktorska pt. „Ontologia techniki w filozofii Hegla i Marksa”, promotor: dr hab. Halina Walentowicz), Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii

2013 – rozpoczęcie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS na kierunku wiodącym socjologia

2010 – rozpoczęcie współpracy z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie (dydaktyka)

2010 – ukończenie studiów magisterskich z filozofii w trybie dziennym; dyplom magistra filozofii z wyróżnieniem (praca magisterska pt. „Teoria znaku w filozofii Hobbesa i Hegla”), Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii

2006 – uzyskanie tytułu zawodowego fototechnika, Szkoła Policealna Nr 7 w Warszawie

Juchniewicz N. (2011). Симболическое значение идеи Европы. W: Ян Паточка и идея Европы. Восточноицентральноевропейскийконтексты. Барковского П., Ильюшиной  Л., Оришевой О., Шпараги О., red.  Вильнюс, НоваяЕуропа, 35- 43.

Juchniewicz N. (2012). Wolność słowa w epoce obrazu, czyli o aktualności agory. W: Co z tą wolnością?. Nogal A., Kutyła D., red. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, 175-185.

Juchniewicz N. (2012). Koncepcja obrazu w perspektywie fenomenologicznej Éliane Escoubas a polityczne znaczenie wyobraźni u Hannah Arendt. W: Fenomen i przedstawienie, Lorenc I., Schollenberger P., Salwa M., red. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, 359-370.

Juchniewicz N. (2013). Rzeczywistość nowożytności – kreacje przestrzeni bycia według Hansa Blumenberga. W: Mit, metafora, sekularyzacja. Wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga, Marszałek R., red. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 220-241.

Juchniewicz N. (2013). Stan wyjątkowy – filozoficzne podstawy bezpieczeństwa instytucji prawno-politycznych. W: Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej, Drabik K., red. Warszawa, Akademia Obrony Narodowej, 134-152.

Juchniewicz N. (2010). Państwo i język, czyli o odwróconej piramidzie u Hegla. Przegląd filozoficzno-literacki 2/2010, 179-196.

Juchniewicz N. (2011). Estetyka prawa a symbol Lewiatana u Hobbesa. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 20, 1(77), 201-218.

Juchniewicz N. (2012). Marksowska koncepcja znaku. Nowa Krytyka 28 – 2012, 33-52.

Juchniewicz N. (2014). Marka Siemka poszukiwania nowoczesnego podmiotu a interpretacje filozofii prawa Hegla. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 23, 1 (89), 125-140.

Juchniewicz N. (2014). The Possibility of Technology in the Philosophy of Hegel. Hegel-Jahrbuch, 2014, 1, 242–247.

Juchniewicz N. (2014). Alienacja, fikcja, narracja – formy (o)powieści bytu społecznego. Estetyka i Krytyka 35 (4/2014), 107-126.

Juchniewicz N. (2015). Smartfon jako interfejs życia społecznego. Working paper, 06/2015. Warszawa, DELab UW.

Juchniewicz N. Wolność słowa w epoce obrazu, czyli o aktualności greckiej agory. Realne i wirtualne oblicza wolności, 2.12.2010, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.

Juchniewicz N.  The symbolical meaning of the idea of Europe. Jan Patočka and the idea of Europe. Eastern- and Central-European context,22-23.-4.2011, Prastora, Mińsk, Białoruś.

Juchniewicz N. Marksowska koncepcja znaku i symbolu. Karl Marx i jego czytelnicy, 1-7.09.2011, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo, Polska.

Juchniewicz N. Koncepcja obrazu w perspektywie fenomenologicznej Éliane Escoubas a polityczne znaczenie wyobraźni u Hannah Arendt. Fenomen i przedstawienie, 30.09-1.10.2011, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.

Juchniewicz N. Filozofia społeczna – w poszukiwaniu miejsca. Nowoczesna Filozofia Społeczna,28-29.11.2011, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.

Juchniewicz N. Stan wyjątkowy – filozoficzne podstawy bezpieczeństwa instytucji prawno-politycznych. Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej, 14.06.2012, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, Polska.

Juchniewicz N. Język pracy, praca języka aspekty techne u Karola Marksa. Karl Marx, 1-7.09.2012,Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo, Polska.

Juchniewicz N. Narracja jako alienacja – estetyka a ekonomia. Estetyka jako narracja i metanarracja, 27-28.09.2012, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska.

Juchniewicz N. The notion of Work and Technology in the Philosophy of Hegel. XXIX Internazionaler Hegel-Kongress der Internazionalen Hegel-Gesellschaft, 3-6.10. 2012, Istanbuł, Turcja.

Juchniewicz N. Od niewolnictwa do zarządzania społecznego – Hegel o związku prawa i pracy. Praca, klasa, płeć, 26-27.11. 2012, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.

Juchniewicz N. The symbolism of the Indian art according to Hegel. Międzynarodowa konferencja MESIC 5 – the Middle European Student Indology Conference, 24-26.04. 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska.

Juchniewicz N. Zegar Karola Marksa. Konferencja Karl Marx, 13-19.06. 2013, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo, Polska.

Juchniewicz N.  The crisis of hands? The scientific/artistic “fabrication” of facts and artifacts. International Avant-Conference „Thinking with Hands, Eyes and Things”, 7-10.11.2013,Toruń, Polska.

Juchniewicz N. Kant and Hegel on gardens and fashion, or what should be the aesthetic problem?. XXX. Internationaler Hegel-Kongress der Internationalen Hegel-Gesellschaft und der Universität Wien, 23-26.04.2014, Wiedeń, Austria.

Juchniewicz N. Determinizm technologiczny Marksa?. Odmowa pracy, 28.06.2014, Instytut Filozofii UW, Czasopismo naukowe Praktyka Teoretyczna, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.

Juchniewicz N. Marks post-fenomenologiem?. Karol Marks w kulturze polskiej, 2-7.09.2014, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo, Polska.

Juchniewic N.  Post-phenomenological approach in the studies on human-technology relations. Post-technologiczne doświadczenia. Sztuka-nauka-kultura. Post-technological experiences. Art.-Science-Culture, 23-27.10. 2015, CK ZAMEK, UAM, Poznań, Polska.

Juchniewic N.(De)materializacje praktyk społecznych – człowiek i rzeczy a nowe technologie. Myślenie dziś: Obecność techniki, 30.05.-1.06.2015,Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.

Holandia, Uniwersytet Twente, Enschede, staż badawczy na Uniwersytecie Twente, Holandia; 5.03.2014-6.04.2014, współpraca z prof. Peterem-Paulem Verbeekiem – specjalistą od filozofii techniki i etyki stosowanej; staż ze środków DSM 2013/105200, Techne a byt społeczny – prawo, praca, alienacja (własny projekt)

2013-2014 – kierownik projektu badawczego Techne a byt społeczny – prawo, praca, alienacja DSM 2013/105200, dotacja na działalność statutową dla młodych naukowców w latach 2011-2013, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Instytut Filozofii. Projekt zakończony stażem badawczym w Holandii.

2015 – kierownik „Mikro-grantu” Internet rzeczy a nowe praktyki społeczne, DELab UW, styczeń-czerwiec 2015, raport z badania: Smartfon jako interfejs życia społecznego.

2015 – wykonawca merytoryczny w grancie Dziedzictwo Marka J. Siemka. Archiwizacja, edycja, interpretacja; kierownik grantu: dr hab. Marcin Poręba, NPRH 2015, IV Edycja, Moduł „Tradycja” 1.b (w trakcie projektu).

Juchniewicz N. Rzeczy, które myślą. seria wykładów w Centrum Nauki Kopernik, Wieczory dla dorosłych, Odsłona 20 pt. Piękny umysł, 26.03.2015, Warszawa, Polska.

Giza A.,  Juchniewicz N. Foresight technologiczny w obszarze technologii mobilnych, warsztat, konferencja Sektor 3.0, 28.05.2015, DELab UW, Warszawa, Polska.

Juchniewicz N. Technologia jako umysł rozszerzony. warsztat na konferencji Myślenie dziś: Obecność techniki; 30.05.-1.06.2015, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.

Juchniewicz N. Smartfony i społeczne praktyki. wykład w ramach DELab Talks, 3.06.2015, BUW, DELab UW, Warszawa, Polska.

Juchniewicz N. Wybierz się w podróż ze… smartfonem. wystąpienie na TechKlubie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa  Informacyjnego,7.10.2015, Olsztyn, Polska.

Juchniewicz N. Jak technologie mobilne wpływają na życie codzienne?. wystąpienie na Techklubie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2.12.2015, Zielona Góra, Polska.

  1. warsztaty Photo-Art w Edukacji II organizowane przez Berlińskie Towarzystwo Fotograficzne Focon (Focon Innung der Fotografen) w Poczdamskiej Szkole Technik Fotograficznych (Fachhochschule für Fotografie) 2005;
  2. warsztaty polsko-niemiecko-francuskie Święta narodowe – 3 Maja w Polsce organizowane przez Fundację Genshagen – Berlińsko-Brandenburski Instytut Współpracy Niemiecko-Francuskiej w Europie 2006.

 

  1. ogólnopolska konferencja Nowoczesna Filozofia Społeczna – 28-29 listopada 2011, WFiS, Uniwersytet Warszawski.
  2. współorganizacja warsztatów naukowo-badawczych Praca, klasa, płeć – 18-19 lutego, 24-25 marca, 12-13 maja 2012, PTHM, WFiS, WPiA, RLS.
  3. sympozjum Kryzys Pracy – 14 maja 2012, WFiS, WPiA, Uniwersytet Warszawski.
  4. międzynarodowa konferencja: Hegel and Marx on the Global Crisis – 23-24.10.2012, Uniwersytet Warszawski; zastępca koordynatora konferencji; prowadzenie sesji konferencji
  5. krajowa konferencja: Praca, klasa, płeć – 26-27.11.2012, Uniwersytet Warszawski, zastępca koordynatora konferencji
  6. konferencja międzynarodowa: Auf der Suche nach der verlorenen Vernunft – 08-11.05.2014, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Bonn, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, BDO, Zakopane, Hotel Litwor, zastępca koordynatora konferencji
  7. konferencja międzynarodowa: Digital Ecosystems – 29.06.2015, DELab UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, główny koordynator konferencji.

publikacje