dr hab. Renata Włoch
Koordynatorka Society in Digital Age
2017-07-17T17:07:00+00:00

Project Description

Dr hab. Renata Włoch

Koordynatorka DELab UW
Koordynatorka programu Society in Digital Age
Instytut Socjologii UW
r.wloch@uw.edu.pl

Koordynuje obszar socjologiczny Society in Digital Age. Kieruje też prowadzonym w DELab projektem Horyzont 2020 pt. Chain React. Realizuje zarówno badania dla instytucji publicznych i pozarządowych, jak i badania komercyjne.

Naukowo interesuje się socjologią globalizacji w nieoczywistym mariażu z socjologią sportu oraz, oczywiście, socjologią cyfrowości. Pije za dużo herbaty.

– 2017:  nadanie stopnia doktora habilitowanego, Instytut Socjologii

– 2008: Instytut Socjologii, dr

– 2004: Instytut Socjologii, mgr

– 2003: Instytut Stosunków Międzynarodowych, mgr

Włoch R. (2011). Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włoch R., Gdula M., Grzymała-Kazłowska A. red. (2012). Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Scholar.

Włoch R., Giza-Poleszczuk A. (2013). Innowacje a społeczeństwo”. W: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Warszawa, PARP.

Włoch R. (2015). Rewolucja informacyjna a rozwój społeczny i bezpieczeństwo ludzkie. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe Polska-Europa-Świat, J. Zając et al. red. Warszawa, WDNiP UW, 157-168.

Włoch R. (2012). Poland: Multiculturalism in the making. W: Challenging Multiculturalism: Managing Diversity in Europe, Raymond Taras red., Edinburgh, Edinburgh University Press, Columbia University Press.

Włoch R.  (2013). UEFA As a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government Against the Background of the UEFA EURO 2012. Journal of Sport and Social Studies August   XX(X).

2008-2012: „Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie”  w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Priorytetu 6.2. Badania naukowe.

2007-2013: Projekt Społeczny 2012 (sponsorowany przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe). Celem Projektu było stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych pojawiających się przy okazji organizowania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.

Rola w projekcie: kompleksowy nadzór i udział w badaniach prowadzonych w ramach Projektu; współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami trzeciego sektora i partnerami zagranicznymi.

2013: udział w projekcie „The city ghettos of today”, finansowanym przez Komisję Europejską

Rola w projekcie:  desk research, przygotowanie działań badawczych.

3. Stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Najlepszych Młodych Naukowców, 2009.

4. Stypendium Nowoczesnego Uniwersytetu dla młodych pracowników naukowych, 2010.

publikacje