dr hab. Renata Włoch
Koordynatorka Society in Digital Age
2019-04-23T09:19:23+00:00

Project Description

DR HAB. RENATA WŁOCH

Koordynatorka DELab UW
Koordynatorka programu Society in Digital Age
Instytut Socjologii UW

Academia.edu  |  Research Gate  |  Polska Bibliografia Naukowa  |  Google Scholar

Socjolożka, doświadczona badaczka jakościowa i ewaluatorka. W DELab UW koordynuje obszar Society in Digital Age. Motywem przewodnim jej zainteresowań naukowych jest globalizacja – obecnie skupia się na analizie cyfrowego wymiaru globalnych procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

– 2017:  nadanie stopnia doktora habilitowanego, Instytut Socjologii

– 2008: Instytut Socjologii, dr

– 2004: Instytut Socjologii, mgr

– 2003: Instytut Stosunków Międzynarodowych, mgr

Włoch R. (2011). Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włoch R., Gdula M., Grzymała-Kazłowska A. red. (2012). Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Scholar.

Włoch R., Giza-Poleszczuk A. (2013). Innowacje a społeczeństwo”. W: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Warszawa, PARP.

Włoch R. (2015). Rewolucja informacyjna a rozwój społeczny i bezpieczeństwo ludzkie. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe Polska-Europa-Świat, J. Zając et al. red. Warszawa, WDNiP UW, 157-168.

Włoch R. (2012). Poland: Multiculturalism in the making. W: Challenging Multiculturalism: Managing Diversity in Europe, Raymond Taras red., Edinburgh, Edinburgh University Press, Columbia University Press.

Włoch R.  (2013). UEFA As a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government Against the Background of the UEFA EURO 2012. Journal of Sport and Social Studies August   XX(X).

2008-2012: „Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie”  w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Priorytetu 6.2. Badania naukowe.

2007-2013: Projekt Społeczny 2012 (sponsorowany przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe). Celem Projektu było stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych pojawiających się przy okazji organizowania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.

Rola w projekcie: kompleksowy nadzór i udział w badaniach prowadzonych w ramach Projektu; współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami trzeciego sektora i partnerami zagranicznymi.

2013: udział w projekcie „The city ghettos of today”, finansowanym przez Komisję Europejską

Rola w projekcie:  desk research, przygotowanie działań badawczych.

3. Stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Najlepszych Młodych Naukowców, 2009.

4. Stypendium Nowoczesnego Uniwersytetu dla młodych pracowników naukowych, 2010.

WYBRANE WYSTĄPIENIA

7 listopada 2017 roku

Poznaj swój zawód przyszłości

Praca projektowa w międzynarodowych zespołach, nierutynowa, wymagająca za każdym razem nowych kompetencji – tak mówiła o pracy w przyszłości dr hab. Renata Włoch podczas wydarzenia Poznaj swój zawód przyszłości. Wydarzenie zorganizowane było przez Gumtree Polska w ramach programu Start do kariery.

Więcej o programie: http://startdokariery.pl/

19 – 21 października 2017 roku

Igrzyska Wolności 2017 – „RE:wolucja / Cyfrowa rzeczywistość”

Dr hab. Renata Włoch wzięła udział w panelu dyskusyjnym przeprowadzonym we współpracy z Insytutem Badań Strukturalnych i Instytutem mikroMAKRO, pod tytułem: „Czy roboty zabiorą nam pracę?”. W panelu uczestniczyli także: Grzegorz Granosik – Politechnika Łódzka, Instytut Automatyki, Sławomir Kosieliński – Instytut mikroMAKRO, Piotr Lewandowski – Instytut Badań Strukturalnych, Andrea Salvatori – OECD. Organizatorem Igrzysk Wolności jest Fundacja Industrial.

Strona internetowa Igrzysk: http://igrzyskawolnosci.pl/

26 października 2017 roku

Debata „Przyszłość (bez) pracy. Rynek pracownika czy technologiczne bezrobocie?”

Dr hab. Renata Włoch wzięła udział w debacie o rynku pracy, która zainaugurowała cykl „Widoki na przyszłość” organizowany prze Klub Absolwentów UW. W debacie uczestniczyli także: prof. Urszula Sztandar-Sztanderska (WNE UW), dr Piotr Ostrowski (IS UW, OPZZ), dr Mateusz Piotrowski (program Rynek pracy – instrukcja obsługi), Marcin Fiedziukiewicz (pracuj.pl), Anna Gromada (PAN).

Więcej informacji o debacie: tutaj

13 – 14 października 2017 roku

Świat pod lupą 2017 / World in Focus 2017

Miasta powinny inwestować we własne kompetencje technologiczne, kreacyjne i badawczo-rozwojowe, muszą stawiać na bliską współpracę z mieszkańcami oraz pozostałymi użytkownikami miast a za kierunek rozwoju powinny wybierać „jakość życia”, nowe sektory gospodarki i wyrazistą kulturę. Projektując technologie powinniśmy myśleć przede wszystkim o człowieku: jego potrzebach, celach, aspiracjach – to wnioski z sekcji eksperckiej „Technologia: jak ulepszać nasze miasta, wykorzystując dane i analitykę?”, której dr hab. Renata Włoch była moderatorem.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się Łukasz Alwast z Fish Ladder i Krzysztof Gubański.

Strona internetowa wydarzenia: http://swiatpodlupa.eu/

1 – 2 czerwca 2017 roku

ECR Forum 2017

Dr hab. Renata Włoch wzięła udział w konferencji dla managerów branży FMCG i DIY prowadząc prelekcję pod tytułem „Społeczeństwo i gospodarka jutra – dziś. Wpływ globalizacji i cyfryzacji na zachowania konsumentów i rynek pracowników”.

Strona internetowa wydarzenia: http://ecr.pl/forum2017/

4 kwietnia 2017 roku

Premiera Raportu Gumtree 2017 „Aktywni+ Przyszłość na rynku pracy”

Dr hab. Renata Włoch wzięła udział w konferencji prasowej w dniu premiery raportu, którego jest autorką.

Cały raport: tutaj

PUBLIKACJE DELab UW