PRACADEMIA – kiedy wiedza spotyka praktykę

Wszystkich studentów, którzy marzą o pracy dyplomowej tworzonej we współpracy z biznesem, instytucją publiczną lub organizacją pozarządową oraz zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, współpracy uczelni z partnerami zewnętrznymi i transferu wiedzy do biznesu

eCo-Solving wraz DELab UW zaprasza na

nowy, praktyczny, warsztatowy
kurs ogólnouniwersytecki dla studentów UW:

PRACADEMIA – kiedy wiedza spotyka praktykę

Zajęcia będą prowadzone przez, specjalnie zbudowany w tym celu, zespół wysokiej klasy ekspertów i praktyków, reprezentujących m.in. przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, akceleratory biznesu.

Kurs ogólnouniwersytecki w wymiarze 40 godzin będzie odbywał się w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 w piątki w godz. 15:00–17:15
na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Krakowskim Przedmieściu 30.

Na kursie nauczysz się m.in.:
– podejmowania i prowadzenia współpracy z biznesem, instytucją publiczną czy organizacją pozarządową,
– tworzenia oferty badawczej odpowiadającej oczekiwaniom partnera zewnętrznego,
– w jaki sposób budować relacje i komunikację z partnerem zewnętrznym,
– zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej i negocjacji,
– zasad zarządzania projektem,
– przygotowywania użytecznego i atrakcyjnego raportu z badań,
– zasad jasnego, logicznego i precyzyjnego sposobu prezentacji swoich badań dla biznesu i innych instytucji.

Zapisy na USOS.

Pracademia

2017-06-22T21:52:55+00:00