Problemy Prawne Humanistyki Cyfrowej (PPHC)

Grupa Refleksyjna

Koordynator: Tomasz Kwiatkowski

Przeczytaj dokument online pdf-icon

Przedmiotem zainteresowania grupy refleksyjnej Problemy Prawne Humanistyki Cyfrowej jest analiza obecnych uwarunkowań prawnych uprawiania nauk humanistycznych przy użyciu technologii cyfrowych, jak również analiza prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii pod kątem zachodzącej rewolucji cyfrowej. Istotne jest, ze nie zawężamy problemu do analiz nad prawem stanowionym (na gruncie krajowym czy europejskim), ale uwzględniamy również przyjęte aktualnie na uczelniach rozwiązania lokalne. Szczególnie skupiamy się na prawnych implikacjach wykorzystywania najnowszych narzędzi związanych z szeroko pojętą humanistyką cyfrową. Za cel stawiamy sobie motywowanie racjonalnej dyskusji nad optymalnym wykorzystaniem potencjału nowoczesnych technologii w nauce na tle prawnym.

Inicjatywa ta ma za cel zgromadzenie reprezentantów różnych dziedzin (prawo, nauka instytucjonalna, informatyka, ekonomia, filozofia) w celu ukonstytuowania międzynarodowej grupy badawczej zajmującej się węzłowymi problemami rodzącymi się na gruncie cyfryzacji w nauce.

Działalność:

Spotkanie Grupy Refleksyjnej DELab „Problemy Prawne Humanistyki Cyfrowej”.

14 października 2014 roku, w DELab UW na ul. Dobrej 56/66 mialo miejsce pierwsze spotkanie Grupa Refleksyjnej DELab „Problemy Prawne Humanistyki Cyfrowej”. W spotkaniu tym uczestniczyli: prof. Janusz. S. Bień, prof. Wioletta Miskiewicz, dr Krzysztof Siewicz i Tomasz Kwiatkowski. Celem i rezultatem spotkania było określenie stanowiska grupy w sprawie zmiany Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na UW.

Przeczytaj dokument onlinepdf-icon

2017-06-22T21:52:58+00:00