Staż: digitalizacja korespondencji Twardowskiego

W ramach trwającego od 20 listopada 2014 roku do 28 lutego 2015 roku stażu studenci uczestniczyli w cyfryzacji korespondencji Kazimierza Twardowskiego przechowywanej Połączonych Bibliotekach Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w liczbie 46 jednostek inwentarzowych. Staż został zorganizowany przez DELab UW i Koło Naukowe „PETRYCY”.

Za cel stażu wyznaczono uzupełnienie brakujących danych Cyfrowego Archiwum Kazimierza Twardowskiego ELV-AKT w części obejmującej korespondencję Kazimierza Twarowskiego (teczki od XVII do XLVI). Zadaniem każdego ze stażystów było wprowadzenie odpowiednich danych zawartych w korespondencji (np. adres nadawcy, data nadania, pierwsze zdanie listu). Ponadto zadanie zostawało dopełnione przez wprowadzenie w odpowiednią rubrykę słów-kluczy pomocnych w pracy nad listami (przykładowo w liście Kazimierza Twardowskiego do Tadeusza Kotarbińskiego, którego tematem był artykuł w czasopiśmie Racjonalista, takim słowem-kluczem było słowo „Racjonalista”). Nad korespondencją pracowało ośmioro stażystów, studentów UW. Nad pracą czuwało dwóch koordynatorów, którzy po zakończeniu pracy sprawdzili wprowadzone przez nich dane, a wcześniej odbyli z nimi szkolenie, pomagali im w pracy i byli odpowiedzialni za kontakt z personelem Połączonych Bibliotek.

Misja stażystów zakończyła się sukcesem. Studenci w rzetelny i staranny sposób opracowali powierzone im materiały, poszerzyli swoje kompetencje w zakresie humanistyki cyfrowej, a także zyskali cenne doświadczenie w pracy ze źródłami. Z kolei Archiwum Kazimierza Twardowskiego zostało uzupełnione o obszerny zbiór meta-danych opisujących korespondencję twórcy Szkoło Lwowsko-Warszawskiej. Realizacja stażu nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc ze strony Połączonej Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii UW Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w szczególności pani dyrektor Aleksandry Łabuńskiej oraz opiekuna zbiorów specjalnych, pana Łukasza Ratajczaka.

2017-06-22T21:52:57+00:00