Loading...
DEMODAY2019-09-19T11:44:23+00:00

Już 15 października zapraszamy na DemoDay, wydarzenie podsumowujące program akceleracyjny Sharon Academy dla startupów operujących w ramach gospodarki współdzielenia. Podczas wydarzenia 5 najlepszych zespołów z krajów partnerskich projektu SharOn zaprezentuje swoje projekty po raz ostatni. W ramach DemoDay odbędą się także debaty eksperckie wokół tematów takich jak potencjał firm opartych na współdzieleniu oraz ekologiczny wymiar działalności takich firm.

Na wydarzenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych – inwestorów, przedsiębiorców, studentów oraz wszystkich chcących poznać lepiej ekonomię współdzielenia oraz jej kontekst ekologiczny i międzynarodowy. Spotkanie to będzie świetną okazją do nawiązania relacji biznesowych z innowacyjnymi i obiecującymi firmami startującymi na rynku. Będzie też szansą, by lepiej poznać założenia sharing economy.

Program akceleracyjny Sharon Academy to międzynarodowa inicjatywa dla startupów operujących w obszarze gospodarki współdzielenia (ang. sharing economy). Sześciu partnerów z pięciu krajów europejskich (Bułgarii, Estonii, Polski, Słowacji oraz Włoch) połączyło swe siły aby wspomóc rozpoczynających przedsiębiorców w rozwoju ich pomysłów.

Spośród 55 zespołów, które łącznie zgłosiły się do naszego programu akceleracyjnego w pięciu krajach partnerskich, 47 najbardziej obiecujących zaprosiliśmy na Pitch Contest. W wyniku przeprowadzonych rozmów, 22 z nich zakwalifikowaliśmy do udziału w SharOn Academy. Wybrane startupy wzięły udział w warsztatach BootCamp, organizowanych przez każdego z partnerów dla uczestników ze swojego kraju. Miały one na celu pomóc im zbudować modele biznesowe, zweryfikować pierwotne założenia i wprowadzić podstawy zarządzania biznesem. Startupy otrzymały także możliwość dalszego rozwoju swoich pomysłów we współpracy z szerokim gronem ekspertów i ekspertek biorących udział w projekcie w fazie mentoringu.

Wreszcie, po zakończeniu ostatniej fazy, każdy z partnerów wybierze najlepszy zespół w swoim kraju. Wyboru dokonamy na podstawie m.in. efektów pracy w ramach SharOn Academy, a także w oparciu o ocenę potencjału rozwoju projektu oraz jego oraz poziomu zaawansowania.

Pięć wybranych zespołów zostanie zaproszonych do wystąpienia w finale programu na DemoDay i udziału w Pitch Contest. Następnie międzynarodowe jury wyłoni zwycięzcę SharOn Academy!

Już wkrótce ogłosimy wybrane zespoły!

To o ich projektach będą mogli Państwo posłuchać podczas naszego wydarzenia.

Niebawem ogłosimy także gości specjalnych, prelegentów oraz patronów medialnych wydarzenia.

SHARON DEMODAY

15.10.2019 r. (wtorek), godz. 08:30-13:30
Google for Startups Campus in Warsaw (sala Auditorium)
Pl. Konesera 10, Warszawa

PLAN WYDARZENIA

8.30 – 9.00 Rejestracja i kawa

9.00 – 9.20 Mowa otwierająca i podsumowanie projektu Sharon, prof. Katarzyna Śledziewska

9.20 – 10.00 Pitch contest – prezentacja projektów

10.00 – 11.00 Debata „Sharing Economy jako odpowiedź na ekologiczne wyzwania gospodarki”

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 11.30 Ogłoszenie wyników Pitch Contest

11.30 – 12.30 Sharon Academy Panel – „Międzynarodowy wymiar działalności startupów w obszarze gospodarki współdzielenia” – dyskusja partnerów i mentorów z pięciu krajów

12.30 – 13.30 Poczęstunek

SharOn Academy Panel

PARTNERZY

                          

PATRONAT MEDIALNY

         

O PROJEKCIE

SharON to międzynarodowa inicjatywa dedykowana rozwojowi start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze ekonomii współdzielenia. Projekt kierowany jest do firm i grup osób reprezentujących wspólne platformy biznesowe i społeczne, ale też do osób zainteresowanych otworzeniem jednej z nich w przyszłości.

ZESPÓŁ DELAB UW

KONSORCJUM

W projekcie bierze udział pięć państw europejskich – Polska, Estonia, Bułgaria, Włochy i Słowacja, które razem pracują nad opracowaniem programu doradczego dla MŚP, działających w oparciu o sharing economy. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat korzyści wynikających z ekonomii współdzielenia, popularyzacja zjawiska wśród przedsiębiorców, a także uświadomienie lokalnym władzom potencjału obszaru sharing economy, by wspierały działania start-upów, które w nim operują.

Sektory objęte tym projektem to: transport, nieruchomości, fintech, żywność, edukacja i wiedza, produkcja, projektowanie, handel detaliczny, turystyka i media.

Rolą DELab UW będzie ułatwienie kontaktu między lokalnymi władzami a przedsiębiorstwami oraz przygotowanie wstępnych oszacowań i sformułowanie założeń procesu identyfikacji ich potrzeb.

(okres realizacji: 01.12.2017 – 30.11.2019)