sharON2018-08-28T15:15:48+00:00

sharON

Wspieranie polskich MŚP w ekspansji na Jednolitym Rynku Europejskim

 

Cele projektu:

– zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat korzyści wynikających z ekonomii współdzielenia (sharing economy),
– opracowanie programu doradczego dla MŚP, które działają w oparciu o sharing economy,
– uświadomienie lokalnym władzom potencjału sharing economy, by wspierały działania start-upów, które go wykorzystują,
– zwiększanie świadomości, jak istotna jest współpraca między członkami społeczeństw oraz szerzenie dobrych praktyk i nowo zdobytej wiedzy.

Rolą DELab UW będzie ułatwienie kontaktu między lokalnymi władzami a przedsiębiorstwami oraz przygotowanie wstępnych oszacowań i sformułowanie założeń procesu identyfikacji potrzeb.

(okres realizacji: 01.12.2017 – 31.12.2019)

dr hab. Katarzyna Śledziewska

W DELab UW pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz koordynuje program Smart Economy & Innovation. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu.

Kristóf Gyódi

Jest członkiem zespołu badawczego w obszarach Smart Economy & Innovation, gdzie zajmuje się problematyką mierzenia gospodarki cyfrowej, e-commerce oraz kompetencjami cyfrowymi MŚP. Interesuje się w szczególności Industry 4.0. oraz jego potencjałem w krajach Europy Środkowej.

Michał Paliński

W DELab UW bada wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. Obecnie koncentruje się na analizie dynamicznych przemian rynku pracy związanych z postępującą automatyzacją i rozwojem tzw. gig economy oraz na kwestiach związanych z prywatnością w internecie, tj. ocenie skutków unijnej regulacji dot. danych osobowych (RODO).

Weronika Przecherska

Lingwistka i analityk. Jej obszary zainteresowań to analiza dyskursu i komunikacja społeczna. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentka socjologii w Instytucie Socjologii UW.

Członkami konsorcjum są: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, BIC Bratislava. Spol. S.R.O., Tartu Science Park Foundation TSP, DELab UW.