SMART ECONOMY 2017-06-22T21:52:38+00:00

SMART ECONOMY

Internet i technologie cyfrowe na naszych oczach zmieniają gospodarkę.  Niemal codziennie mamy nowe dowody na to jak „inteligentne” wykorzystanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa operujące w każdej dziedzinie gospodarki prowadzi je do sukcesu ekonomicznego.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Program badawczy „Smart Economy” poświęcony jest przenikaniu nowych technologii do gospodarki. To przenikanie odbywa się na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw i sektorów. Głęboka wiedza o potrzebach użytkowników, ulepszone i spersonalizowane produkty oraz zoptymalizowane procesy pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną i wykreować wartość dodaną. Na poziomie makroekonomicznym inteligentna gospodarka uwalnia rezerwy, poprawia produktywność zasobów i kreuje dodatkowy wzrost ekonomiczny.
koordynator
zespół

nasze projekty

Celem projektów badawczych prowadzonych w DELabie w ramach programu „Smart Economy” jest lepsze zrozumienie w jaki sposób nowe technologie zmieniają poszczególne obszary gospodarki oraz sektor usług publicznych oraz jakie są uwarunkowania ich dyfuzji w systemie społecznym.

Do priorytetowych sektorów którymi się zajmujemy należą: medycyna i ochrona zdrowia, transport, energetyka, telekomunikacja oraz administracja publiczna.

Program Smart Economy łączy zaawansowane metody analityczne, pozyskiwanie danych z unikalnych źródeł oraz doświadczonych badaczy pasjonujących się technologiami ICT. W założeniu jest platformą współpracy z przedsiębiorstwami, krajową administracją publiczną oraz zagranicznymi instytutami badawczymi zajmującymi się analizą gospodarki cyfrowej.

wybrane publikacje

wydarzenia

Maj 2017

Marzec 2017

Load More Posts