Spotkania brokerskie „Nuclear Physics Innovation” 11-12 październik 2018, Warszawa

Biuro Enterprise Europe Network Uniwersytetu Warszawskiego (EEN UW) zaprasza na spotkanie
brokerskie „Nuclear Physics Innovation” i warszataty “Nuclear Physics and Technology
Coaction”. (11-12 październik 2018, Warszawa, Polska)

Nuclear Physic Innovation Brokerage Event (https://nupinno.b2match.io/)

 

Wydarzenie jest adresowane do szerokiego grona uczestników – laboratoriów, uniwersytetów,
przedsiębiorstw z takich dziedzin jak fizyka, biologia, chemia, elektronika, energia,
medycyna, materiały, aeronautyka, IT, sprzęt i narzędzia badawcze. Spotkania brokerskie
mają na celu intensyfikację procesu transferu technologii, współpracy badawczo-rozwojowej,
zapoznaniu się z ofertą przedsiębiorstw w obszarze sprzętu i usług.
Spotkania brokerskie będą dotyczyły następujących obszarów:
• Medycyna
• Radiofarmaceutyki
• Detektory i oprzyrządowanie
• Nowe instrumenty na potrzeby przemysłu kosmicznego
• Obliczenia i technologie informatyczne (zastosowania „Big Data” , „Data Science”, analiza
danych)
• Technologie energetyczne i środowiskowe
• Promieniowanie
• Lasery
• Numeryczne obrabiarki i druk 3D – usługi
• Metalurgia
• Badania realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, sieci innowacji, transfer
technologii

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie, w Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu
Warszawskiego. Podczas wydarzenia brokerskiego będzie okazja do zaprezentowania
produktów, usług, osiągnięć badawczych podczas warsztatów „Nuclear Physics Research-
Technology Coaction”. Każdy naukowiec lub reprezentant firmy będzie miał ok. 20 minut na
prezentację podczas warsztatów.

Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny. Warunkiem udziału w spotkaniach brokerskich jest
rejestracja na stronie https://nupinno.b2match.io/
Bezpośredni link do rejestracji: https://nupinno.b2match.io/signup
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
dr Tomasz Krawczyk
Uniwersytet Warszawski
Enterprise Europe Network
tel.: (+48) 22 55 27 606 e-mail: tj.krawczyk@uw.edu.pl

2018-10-08T11:52:44+00:00