Współpraca 2017-11-09T11:20:56+00:00

współpraca

DELab UW jest członkiem międzynarodowych sieci badawczych

Realizujemy projekty w ramach:

 • Programu Horyzont 2020 finansowanego przez Komisję Europejską

 1. (EU) Explorations in Next Generation Internet emerging research opportunities, technologies and methods”  (okres realizacji: listopad 2017 – luty 2019). Głównym celem projektu jest identyfikacja technologii, które odegrają przełomową rolę w kształtowaniu Internetu w najbliższych dwóch dekadach. W konsorcjum projektu uczestniczą: NESTA (UK) – koordynator projektu, technologiczne centrum w Katalonii EURECAT i DELab UW. DELab UW jest odpowiedzialny za przygotowanie metodologii badania w oparciu o analizę Big Data i web-scraping (pobieranie sieciowych źródeł danych).
 2. “Making Supplier Networks Transparent Understandable and Responsive — ChainReact” (okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2018). Projekt realizuje dr hab. Renata Włoch i mgr Łukasz Jonak. Projekt afiliowany jest w Instytucie Socjologii i realizowany w DELab UW. W konsorcjum projektu uczestniczą m.in. fundacja WikiRate, Cambridge University i Chrinon (OpenCorporates). Polski konsorcjant odpowiada w projekcie za badania społeczne, ewaluację oraz upowszechnianie rezultatów.

      Enterprise Europe Network w ramach DELab UW realizował 2 projekty Horyzont 2020:

 1. KAM2CentralPoland2 (w latach 2017-2018). Członkowie konsorcjum to: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (koordynator), Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ma na celu wsparcie MŚP w zakresie zwiększania zdolności do zarządzania innowacjami dla MŚP o dużym potencjale innowacyjności oraz przeprowadzenie usług coachingowych dla beneficjentów Instrumentu dla MŚP.
 2. InnoSUP (w latach 2015-2016).
 • Programu Narodowego Centrum Nauki
 1. grant Etiuda na realizację badań „Aktorzy-Sieci w kolektywach hakerskich”. Badania będą miały na celu rozpoznanie mechanizmów tworzenia wiedzy w grupach nieformalnych, tworzących technikę i naukę komputerową. Projekt realizuje Marcin Zaród.
 2. Anatomia regionalnych umów handlowych. Co tak naprawdę ma znaczenie? Więcej informacji tutaj

Realizujemy szerokie spektrum badań i ekspertyz o charakterze społecznym, ekonomicznym i prawnym. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, administracją, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i stowarzyszeniami przedsiębiorców.

W naszych badaniach i ekspertyzach łączymy zaawansowane metody ilościowe z podejściem jakościowym. Opracowujemy autorskie metody naukowe, niedostępne w komercyjnych ośrodkach badawczych.

Wykorzystujemy potencjał naukowców najlepszej uczelni wyższej w Polsce – nasz interdyscyplinarny zespół tworzy rozwiązania precyzyjnie dopasowane do potrzeb konkretnego odbiorcy.

Współpracowali z nami:

Seria 12 raportów raportów dotyczących umiejętności cyfrowych wśród małych i średnich przedsiębiorstw w „nowych” krajach UE i na Ukrainie w porównaniu z państwami „starej” UE

Seria 12 raportów raportów dotyczących umiejętności cyfrowych wśród małych i średnich przedsiębiorstw w „nowych” krajach UE i na Ukrainie w porównaniu z państwami „starej” UE.

Wszystkie raporty tutaj.

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw.
Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem

Opracowanie raportu o wpływie działalności B+R na innowacyjność polskich przedsiębiorstw.

Raport dostępny tutaj.

15 września2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się prezentacja wniosków wspólnego raportu DELab UW i Polskiej Rady Biznesu. Spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim było okazją do dyskusji opartej na badaniach przeprowadzonych przez naukowców DELab zajmujących się analizą przedsiębiorczości akademickiej.

W debacie wziął udział wiceminister rozwoju, Jerzy Kwieciński, przedstawiciele Polskiej Rady Biznesu – Jacek Szwajcowski, Małgorzata Adamkiewicz (Adamed) i Janusz Jankowiak oraz autorka badania – dr Anna Białek-Jaworska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskusję poprowadził Piotr Arak z Polityki Insight.

Relacja z debaty tutaj.

Przedsiębiorczość akademicka, czyli ile nauki jest w biznesie
W raporcie próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy specjalistyczna wiedza naukowca służy rozwojowi produktów lub usług oferowanych przez firmy, odwołując się do badań nad przedsiębiorczością polskich naukowców.
 Raport dostępny tutaj.

Raport AKTYWNI+ Przyszłość rynku pracy

 

Raport o tym, jak będzie wyglądał rynek pracy w nowym świecie gospodarki cyfrowej i jakie profesje będą zautomatyzowane i przejęte przez roboty.

W raporcie m.in. o tym:jakie zawody są najbardziej zagrożone automatyzacją; w jakim kierunku się kształcić, żeby za kilka lat przebierać w ofertach pracy; jakie kompetencje rozwijać, by odnaleźć się w nowej, bardziej cyfrowej rzeczywistości.

Raport dostępny tutaj.

Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet

Raport, który jest podsumowaniem diagnozy przedsiębiorczości kobiet przeprowadzonej na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

W raporcie m.in. o tym: kim jest polska przedsiębiorczyni; jakie są motywacje kobiet do założenia własnej firmy;jaki wpływ na życie rodzinne ma prowadzenie własnej firmy.

 
Raport dostępny tutaj.

Naukowcy DELab UW są członkami:

 • rady ds. Cyfryzacji Ministerstwa Cyfryzacji
 • grupy roboczej ds. normalizacji i standardów zintegrowanej cyfrowej infrastruktury technicznej oraz rozwoju inteligentnych specjalizacji przemysłowych w Ministerstwie Rozwoju
 • grupy roboczej ds. statystyki sektora ITC i usług teleinformatycznych w Ministerstwie Rozwoju
 • grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0 w Ministerstwie Rozwoju
 • grupy roboczej nr 2 Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju
 • grupy ds. Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej w Ministerstwie Cyfryzacji
 • grupy ds. e-badania w Izbie Gospodarki Elektronicznej

Współpracowali z nami:

Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście różnicowania cen w UE w transgranicznym handlu elektronicznym. Perspektywa Polski

o Autorskie metody naukowe

o Dane: 25 tys. obserwacji

o Uwzględnienie opinii DELab UW w projekcie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego rozporządzenia Parlamentu UE

„…raport DELab UW pozwolił na budowanie koalicji w negocjacjach z Komisją…” Michał Boni, Poseł VIII kadencji do Parlamentu Europejskiego

Raport w jęz. polskim i jęz. angielskim.

Panel dyskusyjny z udziałem:

– Dr Maciej Sobolewski (DELab UW, współautor raportu)
– Agata Zawłocka-Turno (UOKiK, Departament Ochrony Konkurencji)
– Grzegorz Wójcik (Izba Gospodarki Elektronicznej E-Commerce Polska)
– Włodzimierz Schmidt (Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)
oraz przedstawiciele administracji publicznej na poziomie ministerialnym.

Zapis filmowy panelu tutaj.

 Kariera dwutorowa sportowców w Polsce: diagnoza sytuacji

Raport przestawiający diagnozę sytuacji sportowców, którzy łączą karierę sportową z nauką i pracą. Rekomendacje posłużyły MSiT w kształtowaniu polityki w zakresie wspierania dwutorowych.

Raport dostępny tutaj.

Koncepcja badania substytucyjności internetu stacjonarnego i mobilnego

Raport dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z rekomendacjami do metody doboru próby badawczej dla badania opinii publicznej.

Konferencja DELab UW, 29 września 2016
Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems

3. międzynarodowa konferencja DELab UW! Do udziału zapraszamy naukowców z różnych dziedzin (ekonomii, socjologii, administracji, zarządzania, filozofii).

Tematy:

* Society goes digital
* Economy goes digital
* Policy goes digital

Więcej informacji: www.digital-conference-2017.com


Konferencja DELab UW, 14–16 września 2016
Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems

W dniach 14-16 września 2016 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń prezentujących wykorzystanie wiedzy naukowej w innowacyjnych procesach biznesowych: 9. doroczna międzynarodową konferencja EuroMed: Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems. Tegoroczna edycja po raz pierwszy odbyła się w regionie Europy Środkowej – w Warszawie – i skupiła około 200 wybitnych przedstawicieli nauki i biznesu z 32 krajów.

Konferencja była najważniejszym wydarzeniem świata nauki dotyczącym innowacyjnej gospodarki, a zarazem największym ze wszystkich organizowanych dotychczas w Polsce objętym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie było również niepowtarzalną okazją dla działających w Polsce firm do włączenia się w międzynarodową sieć współpracy ośrodków badawczych, uniwersytetów i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Podczas równoległych sesji naukowych i warsztatów rozpatrywanych było ponad 50 tematów, m.in. Gospodarka Cyfrowa i Środowiska Biznesowe; Finanse i Rachunkowość; Przedsiębiorczość i Innowacyjność; Zarządzanie i Biznes Międzynarodowy; Marketing; Organizacja i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; Zarządzanie Strategiczne.

Konferencję rozpoczęto od uroczystego Wielkiego Otwarcia, prowadzonego przez Prof. Katarzynę Śledziewską – Dyrektor Zarządzająca DELab UW, podczas którego występowali przedstawiciele sponsorów: Mariola Belina-Prażmowska z firmy Pelion SA, Bartłomiej Żerek z Grupy Adamed oraz Sebastian Grabowski z Orange Polska, a także dr Marek Prawda – reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Swoją obecnością Wielkie Otwarcie zaszczycił również Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. naukowych – dr hab. Maciej Duszczyk, a także Candace Johnson, prezydent EBAN (European Business Angel Network). Instytut EMRBI reprezentowali Prof. Demetris Vrontis, a także Prof. Yaakov Weber.

Konferencji towarzyszyły wydarzenia, które miały dodatkowo wzmocnić integrację świata nauki ze światem biznesu:

– wyjątkowe warsztaty prowadzone przez Candance Jonhson pt. „The missing link” na temat nawiązywania współpracy pomiędzy młodymi firmami, biznesem, a przedstawicielami świata nauki CZYTAJ WIĘCEJ

– jedyny w swoim rodzaju Match-making Event organizowany przez Enterprise Europe Network, w czasie którego uczestnicy mieli okazję nawiązać biznesowe kontakty CZYTAJ WIĘCEJ

– Aleja Polskich Innowacji, w ramach, której 23 najbardziej innowacyjne polskie start-upy prezentowały swoje produkty CZYTAJ WIĘCEJ

– debata na temat innowacyjności polskich przedsiębiorstw, organizowana przez DELab UW we współpracy z PRB CZYTAJ WIĘCEJ 

Konferencję zwieńczyła uroczysta kolacja, Gala Dinner, w czasie której zostały wręczone  nagród w ramach 6 kategorii CZYTAJ WIĘCEJ 


Konferencja DELab UW, 29 czerwca 2015
Digital Ecosystems

Przechwytywanie_konf2.0

During the conference Digital Ecosystems we took part in three keynote speeches and more than 40 other speeches. The conference was opened by Prorector of University of Warsaw prof. Anna Giza.

The keynotes who made lectures were:

  • prof. Luciano Floridi (Oxford Internet Institute, University of Oxford): The New Morphology of Power, he told about social control and power in the world of digitalization,
  • prof. Boleslaw K. Szymanski (Social Cognitive Networks Center, RPI, Troy, NY, USA): Dynamics of Spread of Opinions in Social Networks, he said about the dynamics of spread of opinions in social networks using two models for social contagion,
  • prof. Jacques Dubucs (ESFRI, CNRS): Social Physics and Its Application, he explained how we can nowadays understand physics and its application to social studies.

In three parallel panels: Innovative and Digital Economy, Digital Society and Digital Humanities the whole day researchers from Poland and abroad discussed about consequences of digitalization for modern market, society, philosophy. Between panels on coffee breaks and lunch all had chance to know each other.