Zaproszenie na warsztat eColab dla studentów UW

Jeśli… przygotowujecie się do pisania pracy dyplomowej… Próbujecie wymyślić oryginalny temat… Interesujecie się zagadnieniami z obszaru ekologii, ochrony środowiska, przyrody, zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju… Chcielibyście, by temat Waszej pracy był praktyczny i przydatny w szerszej skali, a wyniki Waszych badań i analiz mogły być wykorzystane do rozwiązywania konkretnych problemów…, a w dodatku uważacie, że warto w tym celu podjąć współpracę z instytucjami z zewnątrz uczelni…

Uniwersytet Warszawski oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zapraszają do udziału w warsztacie eCoLab, organizowanym w ramach projektu eCo-Solving. Spotkanie odbędzie się w dniu 13.03.2015, w godzinach 10.00–15.00, w siedzibie „Stoczni” przy ul. Brackiej 20b w Warszawie.

Główną ideą projektu jest wypracowanie modelu współpracy między uczelnią a instytucjami z sektorów prywatnego, publicznego i pozarządowego, w celu rozwiązywania realnych problemów w zakresie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Podczas warsztatów wspólnie zidentyfikujemy potrzeby, oczekiwania, korzyści oraz potencjalne trudności i ograniczenia związane ze współpracą międzysektorową w kontekście tworzenia prac dyplomowych. Bez zrozumienia wzajemnych potrzeb, nie jest możliwe stworzenie dobrze funkcjonującego i dającego się zastosować na szeroką skalę modelu współpracy.

Warsztat kierujemy do studentów UW, którzy:

  • przygotowują się do pisania pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej),
  • są zainteresowani szeroko pojętą tematyką zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony środowiska, zmian klimatycznych,
  • w ramach przygotowywania pracy dyplomowej gotowi są nawiązać i utrzymać współpracę z instytucją zewnętrzną, zainteresowaną inicjowaniem prac badawczych na tematy środowiskowe, wynikające z realnych problemów i potrzeb.

Korzyści z udziału:

  • bezpłatny udział w warsztatach prowadzonych przez uznanych trenerów, w nowoczesnej formule co-solving i design thinking,
  • możliwość wzięcia udziału w dalszych etapach projektu i przygotowywania pracy dyplomowej we współpracy z instytucją zewnętrzną,
  • możliwość nawiązania znajomości i wymiany pomysłów z osobami zainteresowanymi podobną tematyką badawczą.

Wierzymy, że projekt eCo-Solving ułatwi działanie na styku dziedzin, branż i sektorów, dając podstawę do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Chcemy, aby model współpracy wypracowany w ramach projektu był w przyszłości szeroko wykorzystywany do rozwiązywania problemów, nie tylko o tematyce środowiskowej i aby korzystały z niego wszystkie uczelnie.

Potencjał, który tkwi w takiej współpracy jest tak duży, że warto po prostu zacząć działać, mimo pojawiających się po drodze trudności!

Prosimy w kilku krótkich zdaniach opisać (i przesłać na adres: mjujka@stocznia.org.pl), dlaczego chcecie Państwo wziąć udział w tych warsztatach i jaki temat moglibyście realizować. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w warsztacie prześlemy do Państwa mailem do dnia 11.03.2015.

W razie pytań, prosimy o kontakt z:
Marią Jujka-Radziewicz: mjujka@stocznia.org.pl, tel. 503 343 321

W imieniu Zespołu Projektu eCoSolving,

Małgorzata Roge-Wiśniewska
kierownik projektu eCo-Solving

 

Projekt eCoSolving finansowany jest ze środków funduszy norweskich pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz programu Rozwój Polskich Uczelni.

2015-03-03T11:25:44+00:00