Zaproszenie na warsztat eColab dla pracowników UW

Szanowni Państwo,

Jeżeli…

  • pragną Państwo, żeby prace dyplomowe, które powstają pod Państwa kierunkiem miały praktyczny wymiar i rozwiązywały rzeczywiste problemy,
  • uważają Państwo, że warto w tym celu podejmować współpracę z firmami, urzędami, organizacjami pozarządowymi

— Uniwersytet Warszawski oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zapraszają do udziału w warsztacie eCoLab, organizowanym w ramach projektu eCo-Solving.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17.03.2015, w godzinach: 10.00–15.00, w siedzibie „Stoczni” przy ul. Brackiej 20b w Warszawie.

Główną ideą projektu jest wypracowanie modelu współpracy między uczelnią a instytucjami z sektorów prywatnego, publicznego i pozarządowego, w celu rozwiązywania realnych problemów w zakresie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Zależy nam na tym, żeby w warsztacie uczestniczyli reprezentanci różnorodnych jednostek UW (nie tylko związanych ze środowiskiem) ze względu na szerokie możliwości wykorzystywania narzędzi i wiedzy z innych dziedzin np. socjologicznej, ekonomicznej, prawniczej, informatycznej w badaniach na rzecz środowiska i szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju.

Podczas warsztatów wspólnie zidentyfikujemy potrzeby, oczekiwania, korzyści oraz potencjalne trudności i ograniczenia związane z współpracą międzysektorową w kontekście tworzenia prac dyplomowych. Bez zrozumienia wzajemnych potrzeb, nie jest możliwe stworzenie dobrze funkcjonującego i dającego się zastosować na szeroką skalę modelu współpracy.

Wierzymy, że projekt eCo-Solving ułatwi działanie na styku dziedzin, branż i sektorów, dając podstawę do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Chcemy, aby model współpracy wypracowany w ramach projektu był w przyszłości szeroko wykorzystywany do rozwiązywania problemów, nie tylko o tematyce środowiskowej i by korzystały z niego wszystkie uczelnie.
Potencjał, który tkwi w takiej współpracy jest tak duży, że warto po prostu zacząć działać, mimo pojawiających się po drodze trudności!

Korzyści z udziału:

  • bezpłatny udział w warsztatach prowadzonych przez uznanych trenerów, w nowoczesnej formule co-solving i design thinking,
  • wpływ na kształtowanie nowej postawy i motywacji w środowisku pracy,
  • poszerzenie kompetencji związanych z pełnieniem roli mentora oraz budowaniem długo-trwałych relacji na zewnątrz uczelni.

W razie pytań, prosimy o kontakt z:
Marią Jujka-Radziewicz: mjujka@stocznia.org.pl,
tel. 503 343 321.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.03.2015.

Z poważaniem,
w imieniu Zespołu Projektu eCo-Solving,
Małgorzata Roge-Wiśniewska,
kierownik projektu eCo-Solving

 

Projekt eCoSolving finansowany jest ze środków funduszy norweskich pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz programu Rozwój Polskich Uczelni.

2015-01-26T22:41:35+00:00