zwrotne-i-innowacyjne-formy-finansowania2019-03-13T14:46:21+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2019 r. dotyczące sporządzenia  raportu dotyczącego podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych form finansowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce wraz z rekomendacjami dla dalszej polityki publicznej w tym zakresie w ramach projektu System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

Formularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl

Termin składania ofert – 20 marca 2019 roku.

Więcej informacji