POLICY LAB

Każdego dnia administracja publiczna tworzy i wdraża usługi, projekty i regulacje. Ich celem jest poprawianie jakości życia i stwarzanie szans rozwojowych. Jak jednak zaprojektować rozwiązania, które będą skutecznie służyć obywatelom?

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Wiele z działań publicznych tworzonych dla obywateli w praktyce nie działa tak jak zakładali ich twórcy i przynosi efekty odmienne od oczekiwanych.

Żeby znaleźć te rozwiązania, które działają, musimy poznać rzeczywiste potrzeby, motywatory i zachowania obywateli, wymyśleć i bezpiecznie przetestować różne rozwiązania, wybierając te, które są najbardziej skuteczne.

Laboratorium jest platformą współpracy naukowców z praktykami. Działa w formule partnerstwa. Praktycy z sektora publicznego proponują kwestie do rozwiązania i wnoszą swoje doświadczenia, zaś interdyscyplinarne zespoły naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego wspierają swoją wiedzą poszukiwanie i testowanie skutecznych rozwiązań.

Policy Lab to przestrzeń tworzenia i bezpiecznego testowania, w oparciu o badania naukowe, innowacyjnych rozwiązań służących obywatelom. W naszym laboratorium:

  • analizujemy istniejące rozwiązania pod kątem ich dostosowania do rzeczywistych zachowań obywateli. Wykorzystujemy do tego podejście behawioralne;
  • projektujemy udoskonalenia rozwiązań, wykorzystując do tego metodykę Design Thinking;
  • prowadzimy testowe wdrożenia rozwiązań by wybrać te, które najlepiej zaspokoją realne potrzeby obywateli; pilotaże opieramy na eksperymentach i grach symulacyjnych.

koordynator
zespół

wybrane publikacje

wydarzenia

Luty 2017

30 stycznia 2016 r.
Relacja z DELab Talks z Guntramem B. Wolffem

2 lutego 2017|

30 stycznia w ramach DELab Talks odbył się wykład Guntrama B. Wolffa, dyrektora think-tanku Bruegel, pt. "Wyzwania stojące przed Unią

Styczeń 2017

30 stycznia, g. 13.00
DELab Talks z Guntramem B. Wolffem!

18 stycznia 2017|

Jakie wyzwania stoją obecnie przed Unią Europejską, i jakie kroki warto podjąć w obliczu zachodzących przemian? Jak

Grudzień 2016

11 października 2016 r.
DELab UW na konferencji Readie

1 grudnia 2016|

11 października 2016 roku Kristof Gyodi, Michał Paliński i Justyna Pokojska reprezentowali DELab UW podczas corocznego spotkania przedstawicieli sieci badawczej

Listopad 2016

21 listopada 2016 r.
Spotkanie w Ambasadzie RP w Pradze: V4 Goes Innovative

24 listopada 2016|

21 listopada w Ambasadzie RP w Pradze odbyło się spotkanie dyskusyjne pt. „V4 Goes Innovative - State

Wczytaj więcej wydarzeń