SMART GOVERNANCE

Smart Governance to ład, który sprzyja organizacjom w osiąganiu sukcesu. Pozwala mądrze zarządzać, ułatwia wybór odpowiednich strategii i narzędzi. W coraz bardziej cyfrowym świecie Smart Governance potrzebuje zarówno sektor publiczny, jak i każde przedsiębiorstwo.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Smart Governance w administracji publicznej stawia obywatela i jego potrzeby w centrum procesu cyfryzacji państwa. Wprowadza reguły dobrego zarządzania, które umożliwiają efektywne wykorzystywanie zasobów na rzecz społeczeństwa, usprawniają procesy dostarczania usług oraz potrafią zmierzyć i ocenić realne, a nie propagandowe korzyści planowanych projektów informatycznych.

Smart Governance w przedsiębiorstwach dotyczy stosowania reguł zarządzania, standardów i dobrych praktyk w odniesieniu do procesów, projektów i relacji. Umożliwia wykorzystywanie nowych technologii i potencjału zasobów do podnoszenia efektywności,  ustala przejrzystą odpowiedzialność i zasady oceny.

Smart Business Process Management Governance porządkuje, dokumentuje i standaryzuje procesy operacyjne, decyzyjne i zakresy odpowiedzialności. Dba o spójność między podnoszeniem efektywności procesów a celami strategicznymi nie tylko w przedsiębiorstwach, ale także w instytucjach administracji publicznej.

koordynator
zespół

nasze projekty

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Projekt realizują
Renata Gabryelczyk
Jacek Cichocki
Cele projektu:

 • Badania dojrzałości procesowej oraz krytycznych czynników sukcesu dla zastosowania zarządzania przez procesy w obszarze administracji publicznej
 • Analiza kompetencji organizacji, również instytucji administracji publicznej, w zakresie identyfikacji, modelowania, analiz i usprawniania procesów
 • Opracowanie rekomendacji dla administracji publicznej dotyczących wyboru metod i narzędzi realizacji inicjatyw BPM oraz kształtowania warunków efektywnego i skutecznego wdrażania

IT GOVERNANCE

Projekt realizują
Katarzyna Śledziewska
Renata Gabryelczyk
Renata Włoch
Damian Zięba
Projekt dotyczy badań efektywnego wykorzystania zasobów informatycznych. Technologia informatyczna (IT) stanowi niewątpliwie czynnik zarówno umożliwiający jak i wymuszający zmiany organizacyjne. Jednak, by móc zmierzyć efekty wdrożeń IT należy pamiętać, że IT umożliwia zmiany procesów biznesowych, a dopiero zmiany procesów prowadzą do efektów ekonomicznych.

Cele projektu:

 • Badania zasobów technicznych, ludzkich i niematerialnych budujących kompetencje organizacji w obszarze IT
 • Opracowanie metodyki pomiaru efektywności stosowania IT w oparciu o badania procesów biznesowych

E-GOVERNMENT

Projekt realizuje
Jacek Cichocki
Renata Gabryelczyk
Michał Ziembiński
Cele projektu:

 • Identyfikacja, udokumentowanie oraz analiza katalogu istniejących e-usług w obszarze polskiej administracji publicznej
 • Opracowanie mechanizmu monitorowania usługowości państwa oraz metodyki pomiaru efektywności tego procesu z uwzględnieniem badania satysfakcji obywateli z e-usług oferowanych przez państwo
 • Badanie efektywności poszczególnych e-usług oraz ich benchmarking
 • Modelowanie procesów tworzenia oraz implementacji e-usług według różnych scenariuszy zależnych od charakteru usług i ich interesariuszy
 • Opracowywanie rekomendacji dla instytucji rządowych w obszarze informatyzacji usług publicznych

BUSINESS MODELS:
GOVERNANCE ISSUE

Projekt realizuje
Renata Gabryelczyk
Anna Białek-Jaworska
Agnieszka Pugacewicz

Projekt podejmuje badania nad doskonaleniem modeli biznesowych, które powinny być systematycznie oceniane, weryfikowane i aktualizowane w celu tworzenia nowych alternatyw strategicznych. Ewaluacja modelu biznesowego to istotny przyczynek do rozwoju spółki na rynku, również globalnym.

Cele projektu:

 • Zbudowanie metodyki badania dojrzałości kształtowania modelu biznesowego dla spółek start-up / spin-off z wykorzystaniem koncepcji kształtowania modeli biznesowych (business model canvas)
 • Badanie stopnia rozwoju komponentów modelu biznesowego w oparciu o zdefiniowane wskaźniki pomiaru dojrzałości modeli biznesowych spółek

ProZa UW

Projekt realizują
Renata Gabryelczyk
Marcin Podziemski
ProZa UW jest projektem badawczo-edukacyjnym  dotyczącym modelowania i  analizy Procesów Zakupowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Projekt realizowany jest na zamówienie Prorektora UW ds. rozwoju i polityki finansowej we współpracy ze Studentami Wydziału Nauk Ekonomicznych, uczestnikami zajęć „Modelowanie i analiza procesów biznesowych” prowadzonych na  WNE.

Cele projektu:

 • Zaangażowanie Studentów w projekt praktyczny modelowania rzeczywistych procesów realizowanych na 20-tu wydziałach UW, co ma ogromny walor edukacyjny
 • Analiza i benchmarking procesów zakupowych na UW
 • Opracowanie rekomendacji dla władz UW odnośnie usprawnienia procesów

wybrane publikacje

wydarzenia

Marzec 2017

Airbnb in Warsaw

24 marca 2017|

Sharing economy platforms are increasingly popular in Poland. Among the most successful firms based on new business models is Airbnb,

29 marca
Zapraszamy na DELab Talks!

23 marca 2017|

Blockchain to jedno z najgorętszych ostatnio słów-kluczy w branży internetowej, po części dzięki wyraźnemu odnowieniu zainteresowania inwestorów

13 marca 2017 r.
Frances Cairncross o rewolucyjności smartfonów

22 marca 2017|

Obecnie przeciętny smartfon daje więcej możliwości niż komputery, którymi dysponowała NASA podczas pierwszych wypraw człowieka na księżyc. O rewolucyjnym wpływie

21 marca
Zapraszamy na Marcowy Klub Informatyka!

15 marca 2017|

Oddział Mazowiecki PTI we współpracy z DELab UW zaprasza na 21 marca (wtorek) na Klub Informatyka, gdzie

Wczytaj więcej wydarzeń