#21 The secrets of eye-tracking

The twen­ty-first epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is devo­ted to the metho­do­lo­gy of oph­thal­mic exa­mi­na­tion, the tech­ni­cal aspects of the exa­mi­na­tion and its appli­ca­tion in vario­us are­as of eve­ry­day life.

The expert in the conver­sa­tion with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Dr. hab. Tomasz Gac­kow­ski (Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces UW), who answers questions abo­ut:
- the cogni­ti­ve value of eye-trac­king rese­arch,
- pro­ces­ses that use human eye trac­king,
- the risks and bene­fits of this method for con­su­mers,
- are­as (out­si­de mar­ke­ting) whe­re eye-trac­king is used as a tool (not neces­sa­ri­ly research).

Share

„Badania okulograficzne są kluczowym narzędziem do określania przyjazności różnego rodzaju interfejsów technologicznych. To znaczy jesteśmy na podstawie badań okulograficznych, które możemy robić w modelu stacjonarnym, czyli takim, kiedy ktoś siedzi i patrzy na określony monitor, ale także i w modelu mobilnym, gdy nasza rzeczywistość jest jedną wielką sceną, którą badamy. Jeśli nie mamy ograniczeń co do miejsca i czasu realizacji takiego badania, to jesteśmy w stanie monitorować oczy naszych respondentów w dowolnych warunkach (...) W tym miejscu, gdzie mamy zidentyfikowane fiksacje okulograf mówi nam, że wystąpił atraktor, wzrok spoczął na określoną ilość czasu. Kapitalną informacją są sakady – pozwalają określić np. skuteczność marki”.

― Dr. hab. Tomasz Gackowski, Faculty of Journalism, Information and Bibliology, University of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Scroll to Top