#22 Religious forums and atheists

The twen­ty-first epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast looks at the fin­dings of a stu­dy of forums for people of faith.

The expert in the inte­rview with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Dr. Mar­ta Kolo­dziej­ska, who talks abo­ut:
- users of reli­gio­us websi­tes and what they look for on forums,
- the inc­lu­si­ve natu­re of reli­gio­us forums and open­ness to non-belie­vers,
- moti­va­tion of athe­ists to par­ti­ci­pa­te in discus­sions on such por­tals,
- the fashion for athe­ism, agno­sti­cism and the social aspects of being a non-belie­ver,
- spa­ces on the web for non-believers.

Share

„Wszystkie te fora, które analizowałam, znajdowały się na katolickich portalach. Natomiast miały one zaproszenia skierowane do ludzi o różnych światopoglądach – to znaczy każdy, kto jest zainteresowany sprawami wiary i duchowości jest zaproszony do dyskusji. Nie ma żadnego formalnego zobowiązania, by w forach uczestniczyli jedynie wierzący. Jest natomiast bardzo ciekawa kwestia, że te fora są otwarte, każdy może czytać bez logowania, rejestracji, ale z kolei są działy dedykowane np. tylko katolikom. Osoby, które wpisały w profilu, że są rzymskimi katolikami mogą uczestniczyć w tych wątkach, a inne osoby teoretycznie nie. Teoretycznie, bo na dwóch z trzech forów, na których istniało to ograniczenie, zapisane w regulaminie było wyłączenie z zakazu osób np. o wysokim poziomie wiedzy z danej dziedziny lub wysoki merytorycznie poziom dyskusji. Dość oczywiste jest, że na fora wchodzą osoby, które w jakiś sposób interesują się wiarą”.

― Dr. Marta Kołodziejska, DELab UW, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top