#4 Love in the Digital Age

The fourth epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast s devo­ted to the issue of human rela­tion­ships chan­ging under the influ­en­ce of digi­tal technologies. 

Expert in the cover­sa­tion with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Prof. Rena­ta Włoch. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
– the impact of digi­tal tech­no­lo­gies on the emo­tio­nal sphere,
– modern expec­ta­tions of a part­ner and the possi­bi­li­ty of a robot repla­cing a human,
– the meaning of the term «val­ley of the uncanny»,
– the dan­ger posed by robots being too simi­lar to humans,
– the futu­re of the sexu­al sphere.

Share

Zmieniają się rynki matrymonialne – spora część małżeństw jest zadzierzgana w sieci, w tym momencie zaczyna być to normalną praktyką społeczną. Gdy swatką jest platforma, zachodzi proces charakterystyczny dla gospodarki cyfrowej [...] Sztuczna inteligencja nie jest taką, jaką wyobrażamy sobie w sci-fi, ale jest jedną z możliwości, która spełni oczekiwania wielu osób. Wachlarz ludzkich zachowań w kontekście konstruowania relacji jest szeroki i mocno definiowany kulturowo. W przyszłości paleta zachowań seksualnych rozszerzy się o związki z AI, humanoidalnymi robotami. Będą jedną z możliwości, w którym realizujemy i konstruujemy relacje.

― Prof. Renata Włoch, Science Director DELab UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Scroll to Top