#7 Hackers and coronavirus

The seventh epi­so­de of „Efekt Sie­ci” pod­cast looks at the acti­vi­ties of a hac­ker col­lec­ti­ve and the network aspects of a pandemic. 

The expert in the inte­rview with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Dr. Eng. Mar­cin Zaród. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
- com­pa­ri­son of the spe­ed of spre­ad of a pan­de­mic in „real life” and on the „web”,
- the reasons why the effects of the pan­de­mic began to be felt by people using the network even befo­re the virus reached indi­vi­du­al coun­tries,
- the respon­se of hac­kers to a pan­de­mic – acting for a good cau­se or looking thro­ugh the lens of self-inte­rest,
- the ima­ge of Polish hac­kers and its clash with the ste­reo­ty­pe of the IT spe­cia­list in a swe­at­shirt and a trench coat.

Share

To co jest zaskakujące, gdy zaczyna się pracować z ludźmi zajmujących się techniką komputerową, nie tylko z hakerami, nie tylko z dziedziny bezpieczeństwa komputerowego, to z jednej strony są to często osoby lubiące samodzielne dłubanie i siedzenie przed komputerem, jednocześnie w związku z tym, że duża część ich pracy polega na siedzeniu i dłubaniu, nie mają gdzie zrealizować potrzeby społeczne (...) Specyficzne dla hakerów jest współdzielone z naukowcami przekonanie, że wiedza powinna być ogólnodostępna i każda osoba, która chce, powinna mieć do tej wiedzy dostęp. Z jednej strony jest ta indywidualność, prywatność, z drugiej strony jest to osadzone w etosie naukowym przekonanie, że wiedza powinna być dostępna dla wszystkich.

― Dr. Eng. Marcin Zaród, Faculty of Sociology, University of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top