#74 Metaverse, a near vision of moving our social relationships, work and entertainment into virtual reality

On 28 Octo­ber, a dec­la­ra­tion was made to cre­ate the Meta­ver­se: an inter­net con­nec­ted to vir­tu­al reali­ty (VR). When will it be cre­ated, what will Face­bo­ok’s new reali­ty look like and what bene­fits will we deri­ve from it as users?

DELab UW ana­ly­sts Dr. Woj­ciech Har­dy, Satia Roży­nek, and Michał Paliń­ski talk abo­ut vir­tu­al reali­ty, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- direc­tions in which the new vir­tu­al reali­ty expe­rien­ce is heading,
- the reasons why the dec­la­ra­tion was made just now,
- pro­mi­ses made by the cre­ators of Meta­ver­sum,
- the pre­mi­se of Mark Zuc­ker­ber­g’s pro­mi­sed „feel like you’re the­re”,
- the chan­ces that in the futu­re our onli­ne inte­rac­tions will be more natu­ral, thanks to vir­tu­al reali­ty,
- a pla­ce for „expe­rien­cing” as we know it in the ana­lo­gue world,
- the assump­tions of the work done in the Meta­ver­sum and the possi­bi­li­ties offe­red by the vir­tu­al money ear­ned,
- the pur­po­se of plat­forms whe­re we can buy vir­tu­al items for real money (e.g. Roblox),
- the poten­tial users of vir­tu­al reali­ty con­ce­ived in this way,
- expe­ri­ments with the use of VR.

Share

Metaverse w założeniu ma być czymś szerszym. Ta równoległa i przenikająca się druga rzeczywistość wirtualna, do której przeniesiemy nie tylko pojedyncze doświadczenia, ale całe nasze życie. Będziemy mieć pole na to, żeby operować w dwóch świata, może w pewnym sensie równolegle, ale też budować w tym drugim świecie nasze relacje, doświadczenia, całą naszą osobowość. Będziemy mogli przekroczyć barierę, w której aktualnie tkwimy.

― Satia Rożynek, DELab UW,Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

Cała ta idea ma taki potencjał, że to już nie będą oderwane od siebie aplikacje, ale to ma być taka żywa rzeczywistość wirtualna, do której możemy wejść i w której są różne doświadczenia, do których możemy mieć dostęp. To może być rozrywka, to może być zwiedzanie innej planety. Możliwości są nieskończone. Możemy wyjść od takiego punktu, żeby przenieść nasze, to co już jest na świecie, do świata wirtualnego. Tylko, że możemy w każdym miejscu znaleźć się w ciągu chwili, a nie po godzinnej jeździe samochodem.

― dr Wojtek Hardy, DELab UW, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

Zuckerberg podkreśla, że to Metaversum, które ma budować m.in. Facebook ma służyć m.in. temu, żeby nasz kontakt z technologiami był bardziej naturalny. To jest słuszne rozpoznanie sytuacji, w której jesteśmy teraz, to znaczy obecnie mamy dostęp do internetu, ta technologia służy nam jako coś, z czym wchodzimy w komunikację, a w tej idealistycznej być może wizji chodzi o to, żebyśmy byli w internecie, nieustannie się w nim znajdowali, stąd ta wizja Zuckerberga, żeby ten internet był ucieleśniony.

― Michał Paliński, DELab UW, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top