Dr. hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW

Managing Director of DELab UW

Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

She is not afraid of challenges and is eager to join ambitious projects entering unexplored areas of science. Since 2014, she has led UW's experimental research program DELab, where she created an open, interdisciplinary research environment incubating UW students, postdocs, and young faculty around research on the digital economy and society. She leads prestigious international projects (including two Horizon 2020 projects and a COSME project) and cooperates with business and public administration. She has significant accomplishments in knowledge dissemination and commercialization.

BOOKS

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renata Włoch about the challenges of the digital revolution.

CAREER

Career

since 2021 - Head of the Department of Technology Transformation, Faculty of Economic Sciences, the University of Warsaw

since 2020 - Manager of II.3.6. POB V "Impactful Digital Alliance Building"

since April 2018 - Member of Council 17 at the 17 Goals Campaign - an initiative to encourage Polish business to take action to achieve the Sustainable Development Goals and take advantage of the business opportunities arising from Agenda 2030. Read more

since October 2017 - member of the Council for Digital Affairs at the Ministry of Digitalisation

since January 2016 - Managing Director of DELab UW

June 2014 to January 2016- DELab UW Coordinator, responsible for the economics program

November 2013 to March 2016- expert Ministry of Economy, Secretary:

 • National Entrepreneurship Council (forum for exchange of views and knowledge between entrepreneurs, administration and representatives of scientific circles)
 • Committee of Strategic Economic Thought (a group of advisors from scientific circles established to determine the directions of economic policy, define future sectors of the economy with high investment potential and assess the effects of introduced programs and regulations

since January 2000 - Assistant Professor at the Faculty of Economics, University of Warsaw, Department of Macroeconomics and Foreign Trade.

 • lecture classes including: Macroeconomics II, Theory of Economic Integration, Regional Integration Groupings, Empirical Analysis of International Economics Problems, Common EU Policies
 • scientific research: regionalism, economic integration, macroeconomics of an open economy

since July 2008 - President of the Resolve Autism Foundation. Implementation of new therapies in Poland

 • organization of trainings on new programs of work with children and adults on the autism spectrum (RDI and Handle) for parents, therapists as well as teachers (paid public benefit activity)
 • publishing books of new methods of working with people with autism

2004-2005 School of Economics, University of Nottighnam, research

2001- 2004 - Assistant Professor at the Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management. Chair of European Studies. Teaching full-time undergraduate and MBA courses

1993 - 1994 Economic Team, Office of European Integration, Office of the Council of Ministers ZE BIE URM; conducting research on effects of Poland's association with the EC

January - June 1994-1996 Foundation for Economic Education, project conducted in cooperation with Prof. Balcerowicz, organizing an annual competition for journalists on economic knowledge

1993-1994 – Mazars Polska, preparation of expert opinions on legal and economic conditions in Poland

Career

October 2013 conferment of postdoctoral degree. The dissertation "Commercial Regionalism in the 21st Century. Theoretical rationale and empirical analysis", University of Warsaw; Faculty of Economic Sciences.

July 1999 - defence of the doctoral dissertation "Economic integration theory and intra-industry trade. Consequences for the commodity exchange of Poland with the EU"; supervisor: dr. hab. J. J. Michałek

December 1994 - beginning doctoral studies at the Faculty of Economic Sciences of the University of Warsaw
in the Department of Macroeconomics and Foreign Trade

1994-1996 – post-graduate studies, MBA at the International School of Management

October 1994 - defense and obtaining MA degree, thesis topic: "Evaluation of the commercial effects of the introduction of the Europe Agreement between Poland and the European Union".

1992 - 1994 - continuation of economics studies at the University of Warsaw, individual course of studies: Faculty of Economic Sciences, major: economics
and organization of foreign trade

June 1992 - Receiving diploma DUEG sciences economiques

1989 - 92 - studies University of Picardie (Amiens), Department of Economics, Management
and Sociology

PUBLICATIONS

Books

 1. Śledziewska K., Włoch R. (2020). The Digital Economy. How new technologies are changing the world. Warsaw University of Warsaw Publishing House.
 2. Śledziewska K., Włoch R., Słok-Wódkowska M., Mazur J., Syliwoniuk M., Paliński M. (2017). Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym. Warsaw, DELab UW.
 3. Śledziewska K. (2016). Digital Ecosystems. Smart Economy and Innovation. Warsaw, DELab UW.
 4. Czarny E. Śledziewska K. (2012). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski. Warsaw, PWE.
 5. Śledziewska K.(2012). Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Czarny E., Śledziewska K. (2012). Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego. Warsaw, PWE.
 7. Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polska w handlu światowym. Warsaw, PWE.
 8. Czarczyńska A., Śledziewska K. (2006). Teoria europejskiej integracji gospodarczej. Warsaw, C. H. Beck.
 9. Czarczyńska A., Śledziewska K. (2002). Teoria integracji europejskiej. Warsaw, C. H. Beck.

Chapters in books

 1. Czarny E., Śledziewska K., (2017) Polish foreign trade ten years after accession to the European Union, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 113-136.
 2. Czarny E., Śledziewska K., (2017) Intra-industry trade of the new member states with partners from the European Union, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 137-160.
 3. Czarny E., Śledziewska K., (2017) Determinants of intra-industry trade of the new member states, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 161-172.
 4. Gyódi K., Śledziewska K., (2017) Is Schengen important for the economic cooperation of the V4, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 173-188.
 5. Czarny E., Śledziewska K., (2017) To what extent are export from Poland Polish?, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 189-214.
 6. Paliński M., Śledziewska K., (2017) The value and structure of the current account balance in the Eurozone and other EU members states in 2005-2014, w European Union Three Anniversaries Polish Perspective, edited by Czarny E., Folfas P., Warszawa, SGH Publishng House, 89-112.
 7. Śledziewska K. (2016) E-commerce – nowy kanał handlu międzynarodowego. Znaczenie i bariery jego rozwoju w Unii Europejskiej, w Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae no. 3/2016, issue III, Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Kielce; Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 8. Śledziewska K., Włoch R. (2017). Should We Treat Big Data as a Public Good? in: The Responsibilities of Online Service Providers. Taddeo M., Floridi L., ed. Springer International Publishing, 263-273
 9. http://eproofing.springer.com/books/mainpage.php?token=eJoOjDKuefnjym3BpSZVw1gMMU0QE5duKCNiaNpa45o
 10. Gawlikowska-Hueckel K., Śledziewska K. (2016). Handel wewnątrzgałęziowy w Polsce. in: Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., Wydawnictwo Naukowe Scholar, 119-130
 11. Brodzicki T., Ciołek D., Śledziewska K. (2016). Determinanty poziomego i pionowego handlu wewnątrzgałęziowego. in: Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., Wydawnictwo Naukowe Scholar, 135-141
 12. Brodzicki T., Śledziewska K.(2016). Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna. in: Handel Międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw. Wydmus S., Maciejewski M., ed. Warsaw, CeDeWu, 41-62
 13. Śledziewska K.(2016). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2014. in: Handel Międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw. Wydmus S., Maciejewski M., ed. Warsaw, CeDeWu, 293-306
 14. Śledziewska K.(2016). Znaczenie wspólnej polityki handlowej UE dla państw Grupy Wyszehradzkiej. in: Handel Międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw. Wydmus S., Maciejewski M., ed. Warsaw, CeDeWu, 17-27
 15. Gawlikowska – Hueckel K., Śledziewska K.(2016). Handel zagraniczny Polski po akcesji Polski do UE ze szczególnym uwzględnieniem dóbr wysokich technologii. in: Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Gawlikowska – Hueckel K., Umiński S., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 44-74
 16. Czarny E., Śledziewska K. (2016). Handel produktami o różnym zaawansowaniu technologicznym między Polską a Niemcami i UE15. W: Niemcy i Polska w drodze do „Europa 2020”. Olszyński J., Bielig A., Wandel J., ed. Warsaw Oficyna Wydawnicza SGH, 173-220
 17. Czarny E., Śledziewska K. (2016). Lokomotywy polskiego eksportu w perspektywie TTIP. in: Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki. Dunin-Wąsowicz M. ed. Warsaw, Wydawnictwo naukowe Scholar, 54-89
 18. Czarny E., Śledziewska K. (2016). Reaktory jądrowe, kotły, maszyny, urządzenia mechaniczne czy ich części – jaki produkt jest najważniejszy w polskim eksporcie do USA?. in: Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki. Dunin-Wąsowicz M. ed. Warsaw, Wydawnictwo naukowe Scholar, 90-119
 19. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. (2016). Czy TTIP oznacza wsparcie polskich towarów z rynku Unii Europejskiej? in: Partnerstwo Transatlantyckie Wnioski dla Polski. Czarny E., Słok-Wódkowska M. red. Warsaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 181-191
 20. Czarny E., Śledziewska K. (2016). Handel wewnątrzgałęziowy Polski ze Stanami Zjednoczonymi w przededniu TTIP. in: Partnerstwo Transatlantyckie Wnioski dla Polski. Czarny E., Słok-Wódkowska M. red. Warsaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 205-222
 21. Brodzicki T., Śledziewska K. (2016). Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna. in: Handel międzygałęziowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym. S., Maciejewski M. ed. Cracov, Wydawnictwo CeDeWu, 41-62
 22. Akhvlediani T., Śledziewska K. (2016). Visegrad Countries: Evidence from the High-Tech Industry Data. in: Digital Ecosystems. Smart Economy and Innovation. Śledziewska K. ed. Warsaw, DELab UW, 26-36.
 23. Śledziewska K.(2015). Pozycja Polski w międzynarodowym handlu wieprzowiną. in: Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych. Osiński J., Pisula A. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej.
 24. Czarny E., Śledziewska K. (2015). ZMIANY W POLSKIM HANDLU Z ZAGRANICĄ PO DZIESIĘCIU LATACH CZŁONKOSTWA W UE. in: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: wyzwania integracji i rozwoju. Molendowski E., Mroczek A., ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 221-241.
 25. Czarny E. Śledziewska K. (2015). Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw członkowskich z partnerami z Unii Europejskiej. in: Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności. Olczyk M., ed. Gdansk, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 16-35.
 26. Czarny E. Śledziewska K.(2014). Co wynika z analizy bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej? in: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski. Budnikowski A., Kuźnar A., ed. Warsaw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 27-41.
 27. http://administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Nowe%20procesy_Budnikowski.pdf
 28. Czarny E., Śledziewska K. (2014). Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA? in: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej. Górski J., Opolski K., Warsaw, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 241-252.
 29. Czarny E., Śledziewska K. (2014) The Geographical Structure and Commodity Patterns of Poland’s Foreign Trade after the First Decade of EU Membership. in: Competitiveness Report 2014. A Decade in the European Union. Weresa M., ed. Warsaw, Warsaw School of Economics Press, 92-114.
 30. Czarny E., Śledziewska K. (2014) Struktura geograficzna i rzeczowa polskiego handlu
  z zagranicą po dziesięciu latach członkostwa w UE. in: Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Weresa M., ed. Warsaw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 95-116.
 31. Czarny E., Śledziewska K. (2013) Konkurencyjność polskiej wymiany towarowej w 2012 r. in: Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Weresa M., ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, 93-118.
 32. Śledziewska K. (2013). Wpływ Wspólnej Polityki Handlowej i przystąpienia do Unii Europejskiej na handel państw Grupy Wyszehradzkiej. in: Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Zielińska-Głębocka A., Gawlikowska-Hueckel K., ed. Gdansk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 117-134.
 33. Czarny E., Śledziewska K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 95-2011. in: Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu. Opolski K., Górski J., ed. Warsaw, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 67-76.
 34. Śledziewska K. (2012). Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej. in: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna
  w Europie i na świecie,
  Studia Ekonomiczne. Sporek T., ed. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 187-198.
 35. Czarny E., Folfas P. Śledziewska K. (2012). International trade, intermediaries, final goods and economic. in: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. Rynarzewski T., Mińska-Struzik E., ed. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 241-252.
 36. Śledziewska K. (2012). Wpływ integracji walutowej na handel międzynarodowy – analiza teoretyczna. in: Globalne aspekty kryzysu strefy euro. Bilski J., Kłysik-Uryszek A., ed. Łódź, Folia Oeconomica, 61-72.
 37. Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Eurozone and trade in Goods. In: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? Opolski K., Górski J., ed. Warsaw, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 267-278.
 38. Śledziewska K. (2012). Wpływ trzeciej fali regionalizmu na handel towarami. in: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Molendowski E., ed. Cracov, Uniwersytet Ekonomiczny, 618-629.
 39. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. (2012). Czynniki decydujące o intensywności światowego handlu artykułami rolnymi i przemysłowymi. in: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Molendowski E., ed. Cracov, Uniwersytet Ekonomiczny, 535-547.
 40. Śledziewska K. (2012). Regionalizm handlowy w Azji. in: Azja w gospodarce światowej. Inwestycje, produkcja, handel. Fazlagic J., ed. Warsaw, Wydawnictwo Uczelni Vistula, 193-220.
 41. Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Foreign Trade Performance and Competitiveness. in: Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions. Weresa M., ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, 87-113.
 42. Śledziewska K. (2010). Wspólna polityka handlowa UE a zmiany w geograficznej strukturze handlu Polski i pozostałych krajów UE po 2004 r. in: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Tom I Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy. Jóźwik B., Zalewa P., ed. Lublin, Wydawnictwo KUL, 182-199.
 43. Śledziewska K. (2010). Formy regulowania liberalizacji handlu UE z krajami WTO.
  in: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Treder H., Żołądkiewicz K., ed. Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 88-98.
 44. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Znaczenie liberalizacji dyskryminacyjnej
  w handlu światowym. in: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Treder H., Żołądkiewicz K., ed. Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 126-138.
 45. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Handel Polski z Niemcami na początku XXI
  in: Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Gospodarka i przedsiębiorstwa w procesie integracji. Olszyński J., ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH, 213-228.
 46. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regional cooperation in Europe and Asia.
  in: Asia-Europe. Partnership or Rivalry? Skulska B. ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH, 213-228.
 47. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Global versus Regional Economic Cooperation. in: Swetownata kriza i ekonomiczeskoto razwitje. Warna. Wyd. Nauka i Ikonomika, 185-201
 48. Czarny E., Śledziewska K. (2010). Handel wewnątrzgałęziowy Polski z wybranymi państwami. in: Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne. Weresa M. ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH, 89-109.
 49. Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Intra-Industry Trade with Selected. in: Competitiveness Report 2010. Focus on Clusters. Weresa M. ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH, 58-105
 50. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. in: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej. Najlepszy E., Bartosik-Purgat M., ed. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 117-130.
 51. Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union in 2000-2007. in: Competitiveness Report 2009. Fokus on Human Resources. Weresa M., ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH, 88-111.
 52. Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską
  w latach 2000-2007. In: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2009. Zasoby ludzkie
  a przewagi konkurencyjne.
  Weresa M., ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH, 92-115.
 53. Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Główne formy współpracy gospodarczej Polski i Niemiec na początku XXI w. in: Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej. Gorbaniuk O., Jóźwik B., ed. Lublin, Wydawnictwo KUL, 45-72.
 54. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2009). Dyskryminacyjna i niedyskryminacyjna liberalizacja handlu międzynarodowego. in: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej. Maciejewski M., Wydymus S., ed. Cracov, Wyd. Fundacja UE, 25-41.
 55. Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K. (2009). Zmiany w polskim handlu wewnątrzgałęziowym z UE na początku XXI w. jako skutek szoku technologicznego. in: Szoki technologiczne w gospodarce światowej. Mińska-Struzik E., Rynarzewski T., ed. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 31-47.
 56. Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej. in: Polska – Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy. Małachowski W., ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH, 229-249.
 57. Czarny E., Śledziewska K. (2009). Analiza zmian w handlu Polski z Unią Europejską.
  in: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego. Wojtkowska-Łodej G., ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH, 233-258.
 58. Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Kapitalflüsse und bilateraler Außenhandel zwischen. in: Deutschland und Polen nach der Osterweiterung der Europäischen Union. Wiśniewski Z., ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH, 225-246.
 59. Czarny E., Śledziewska K. (2009). Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union At the Beginning of the 21st Century. in: Competitiveness Report 2008. Focus on Services. Weresa M., ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH, 84-108.
 60. Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską na początku XXI w. in: Raport o konkurencyjności 2008. Konkurencyjność sektora usług, Weresa M., ed. Warsaw, Oficyna Wydawnicza SGH, 85-109.
 61. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2008). Podział świata a intensywność handlu.
  in: Regionalizacja globalizacji. Rymarczyk J., Drelich-Skulska B., Michalczyk W., ed. Wrocław, 171-181.
 62. Michałek J. J., Śledziewska K. (2007). Zmiany cen produktów importowanych przez Polskę pod wpływem liberalizacji handlu prowadzącej do przystąpienia do UE. in: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej. Michałek K., Siwiński W., Socha M., ed. Warsaw, PWN, 355-377
 63. Śledziewska K. (2007). Elementy teorii integracji gospodarczej: mikroekonomia integracji. in: Ekonomia dla prawników i nie tylko. Bednarski M., Wilkin J., LexisNexis.
 64. Michałek J. J., Śledziewska K. (2007). Analiza handlu międzygałęziowego pomiędzy Polską a Unią Europejską. in: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze. Michałek J. J., Siwiński W., Socha M., ed. Warsaw, PWN, 43-61.
 65. Michałek J. J., Śledziewska K. (2003). Skutki liberalizacji handlu i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: przegląd wybranych szacunków. in: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze. Michałek J. J., Siwiński W., Socha M. ed. Warsaw, PWN, 149-168.
 66. Greszta M., Śledziewska K.(2002). Impact of European Integration on Convergence of Pattern of Trade. in: Modelling Economies in Transition. Łódź, Absolwent
 67. Michałek J. J., Śledziewska K. (2000). Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską. in: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. IKC HZ.

Articles

 1. Zięba D., Kokoszczyńsk R., Śledziewska K. (2019) Shock transmission in the cryptocurrency market. Is Bitcoin the most influential?, April 2019, „International Review of Financial Analysis” 64 DOI: 10.1016/j.irfa.2019.04.009.
 2. Śledziewska K., Włoch R. (2017). Should We Treat Big Data as a Public Good? in: The Responsibilities of Online Service Providers. Taddeo M., Floridi L., ed. Springer International Publishing, 263-273.
 3. Brodzicki T., Ciołek D., Śledziewska K., (2017) What really determines Polish exports? Semi-mixed effects gravity model for Poland, submissioned to „Argumenta Oeconomica” (IF: 0.133, points MNISW: 15).
 4. Gauger I., Śledziewska K, (2017) Is a model of Comprehensive Regionalism Trade-Increasing for V4 Countries? Sectoral Approach, Praga, Prague Economic Papers (IF: 0.5, points MNISW: 15), s. 1-19.
 5. Czarny E., Kuźnar A.,Śledziewska K. (2017) Na ile innowacyjny jest eksport usług z Polski? w Kwartalnik kolegium ekonomiczno-społecznego studia i prace 2 (30)/2017 (MNISW points: 9), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Akhvlediani T., Śledziewska K. (2017). Implications of the European integration: revisiting the hypothesis of ‘hub-and-spokes’ model, Baltic Journal of Economics (IF: 0.182, MNISW points: 15), Jan 2017
 7. Śledziewska K. (2016), E-commerce – nowy kanał handlu międzynarodowego. Znaczenie i bariery jego rozwoju w Unii Europejskiej, Miscellanea Oeconomicae Studia i Materiały 3/2016 tom III (MNISW points: 9), s. 171-185
 8. Brodzicki, K. Śledziewska (2016), The role of technology gap in the trade of Poland: Panel estimation in the gravity framework, International Business and Global Economy 2016, no. 35/1 (MNISW points: 10), pp. 325–341.
 9. Czarny E., Śledziewska K., Integracja gospodarcza, potencjał gospodarczy i odległość jako determinanty handlu z zagranica – studium handlu Polski z Unia Europejska, Stanami Zjednoczonymi i pozostałymi państwami świata, Miscellanea Oeconomicae Studia i Materiały 3/2016 (MNISW points: 9)
 10. Czarny E., Śledziewska K., Unia monetarna a intensywność wymiany towarowej – studium przypadku strefy euro. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 5(316)2015
 11. Brodzicki T., Śledziewska K., Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski, Analiza ekonometryczna, ed. Prof. Dr. hab. Wydymusa, post-conference, (in review)
 12. Brodzicki T., Ciołek D., Śledziewska K., What really determines Polish exports? Semi-mixed effects gravity model for Poland, submitted to „Argumenta Oeconomica” (IF: 0.133, MNISW points: 15), (in review)
 13. Śledziewska K., Levai A., Zięba D.(2016). Wykorzystanie e-administracji w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT 5 (MNISW points: 5), 119-130.
 14. Śledziewska K., Levai A., Zięba D.(2016). Wykorzystanie e-administracji w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT 5 (MNISW points: 5), 119-130.
 15. Czarny E., Śledziewska K. (2016). DETERMINANTS OF INTRA-INDUSTRY TRADE OF THE NEW MEMBER STATES. JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT.
 16. Akhvlediani T., Śledziewska K. (2016). The Impacts of Common Commercial Policy on Export Performances of Visegrad Countries. Prague Economic Papers (IF: 0.5, MNISW points:: 15), June
 17. Śledziewska K., (2016). Unia monetarna a intensywność handlu wewnątrzgałęziowego – studium przypadku strefy euro. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica. Issue: 316 (MNISW points: 14)
 18. Akhvlediani T., Śledziewska K. (2015). Structural Changes in Exports of Visegrad Countries: Evidence from the Sectoral Data. Economic and Social Development-Book of Proceedings.
 19. Czarny E., Śledziewska K. (2015). Polska w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego (MNISW points: 13).
 20. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2015). Umowa o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy regionalizmu i globalizacji. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae (MNISW points:.9)
 21. Gabryelczyk R., Śledziewska K. (2015). Diagnosis of the digital competence gap between SMEs in Poland and the EU. Journal: Proceedings of the Enterprise Research Innovation Conference.
 22. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2015). Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jako narzędzie współpracy międzynarodowej. International Buisness and Global Economy (MNISW points: 10), issue 33, pp. 40-532.
 23. Brodzicki T., Śledziewska K. (2015). The role of the technology and innovation gap in Polish trade relations. Empirical verification with the use of trade gravity approach. Institute for Development 06/2015.
 24. Brodzicki T., Śledziewska K., Ciołek D., Uminski S. (2015). Extended gravity model of Polish trade. Empirical analysis with panel data methods. Institute for Development Working Papers.
 25. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2014). Umowy inwestycyjne Unii Europejskiej i jej państw członkowskich – porównanie BIT i RTA. International Business and Global Economy (MNISW points: 10).
 26. Czarny E., Śledziewska K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995–2011. Materiały i Studia NBP, zeszyt 229.
 27. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2014). European Bilateral Investment Agreements – Is There a Real Value Added? Social Science Research Network, Zeszyt: 13.
 28. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K., Witkowski B. (2013)„Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego”, Materiały i Studia NBP, zeszyt 300.
 29. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2012). PKB I HANDEL PAŃSTW TRANSFORMACJI W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (MNISW points: 10).
 30. Czerny E., Śledziewska K. (2012). Poland and Slovakia-economic performance during the economic crisis. International Journal of Management and Economics (MNISW points: 12).
 31. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. (2012). International Trade, Intermediaries, Final Goods and Economic Crisis. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 32. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2012). Państwa o różnych poziomach rozwoju w czasie kryzysu gospodarczego. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego (MNISW points: 6)
 33. Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Does Monetary Integration Have an Effect EU’s Trade Change During Economic Crises?. Rynek, gospodarka, społeczeństwo.
 34. Śledziewska K. (2012). Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne.
 35. Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu
  z 2009 r. na handel międzynarodowy. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Zeszyt: 27.
 36. Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu
  z 2009 r. na handel międzynarodowy. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (MNISW points: 9), 27/2012, 71-855.
 37. Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy. Ekonomista (MNISW points: 12), 4/2012, 427-448.
 38. Śledziewska K., Witkowski B. (2011). Efekt domina a wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Prace i Materiały IRG SGH (MNISW points: 8), no 87, 197-219.
 39. Czarny E., Śledziewska K. (2011). European Integration and Baltic Sea Region. Diversity and Perspectives. The University of Latvia Press, 37-50.
 40. Czarny E., Śledziewska K. (2011). Strefa euro i jej państwa członkowskie w światowej gospodarce i handlu. Zeszyty Naukowe KGŚ SGH (MNISW points: 8), no 30, 7-30.
 41. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). The Gravity Model and the Classification of Countries. Argumenta Oeconomica (IF: 0.133, MNISW points: 15), 2 (25), 79-94.
 42. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regionalne umowy handlowe – bariera czy uzupełnianie globalnej liberalizacji wymiany handlowej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej (MNISW points: 8), no. 28, 28-51.
 43. Czarny E., Śledziewska K. (2011). Gravity Model and Regulation of Trade between Continents. Westnik Powołżskoj Gosudarstvennoj Socjalno – Gumanitarnoj Akademii, Fakultet Upravlenija, issue 5, 132-142.
 44. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2009). Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny
  w Poznaniu
  , Tom: 126/2009.
 45. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2008). Gravity model and the countries classification. Meeting Global Challenges, Working Papers Institute of International Business, University of Gdańsk, no. 25, 646-657.
 46. Czarny E., Śledziewska K. (2008). Polski handel z zagranicą w latach 1994-2006. Bank
  i Kredyt
  (MNISW points: 14), 8/2008.
 47. Milner Ch., Śledziewska K. (2008). Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks. Open Economies Review (IF: 0.679, MNISW points: 20), issue 19, no 1, 43-54.
 48. Czarny E., Śledziewska K. (2008). Zmiany w światowym handlu w latach 1950-2004. Bank
  i Kredyt
  (MNISW points: 14), no. 4/2007, 67-83.
 49. Milner Ch., Śledziewska K. (2008). Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. GEP Working Papers, Research Paper, 2005/40.
 50. Czarny E., Śledziewska K. (2007). Changes in the World Trade in 1950-2004. Bank i Kredyt (MNISW points: 14), No. 4, 67-83
 51. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2007). Economic Continents, Gravity Model and International Trade. Mobility In the World Economy; its Causes and Constraints.
 52. Cieślik A., Śledziewska K. (2003). Krańcowy handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską: analiza procesów dostosowawczych w okresie przedakcesyjnym. Ekonomista (MNISW points: 12), 6/2003, 861-873,
 53. Cieślik A., Śledziewska K. (2003). Skutki działalności przedsiębiorstw międzynarodowych
  w kraju goszczącym w warunkach istnienia niedoskonałości na lokalnych rynkach czynników produkcji. Bank i Kredyt (MNISW points: 14), Zeszyt: 4.
 54. Cieślik A., Śledziewska K. (2003). The World Economy, Horst Siebert. Gospodarka Narodowa (MNISW points: 14), Zeszyt: 11/12
 55. Greszta M., Śledziewska K. (2002). Does European Integration Change New Members’ Trade? Emergo, issue 9, no. 4, 45-52.
 56. Greszta M., Michałek J. J., Śledziewska K. (2001). Związek pomiędzy handlem zagranicznym a poziomem edukacji w Polsce. Ekonomista (MNISW points: 12), no. 4/2001.
 57. Brzozowski M., Greszta M., Michałek J. J., Śledziewska K. (2001). Handel zagraniczny
  a edukacja. Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji.
 58. Śledziewska-Kołodziejska K. (1997). Handel wewnątrzgałęziowy Polski, Czech i Węgier
  z Unią Europejską. Wspólnoty Europejskie (MNISW points: 6), 8-12
 59. Czarczyńska A., Śledziewska-Kołodziejska K. (1997). Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu Unii Gospodarczej i Walutowej. Wspólnoty Europejskie (MNISW points: 6), 7-10
 60. Czarczyńska A., Śledziewska-Kołodziejska K. (1996). Ewolucja form współpracy walutowej
  w Europie. CASE
 61. Śledziewska K. (1995). Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w 1994 r. Wspólnoty Europejskie (MNISW points: 6), 23-27
 62. Śledziewska K. (1994). Umowy o wolnym handlu z Krajami Bałtyckimi. Wspólnoty Europejskie (MNISW points: 6), 10-14

WP and DELab UW reports

 1. Śledziewska K., Zięba D. (2016) E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy. Raport DELAB UW, Warsaw DELab.
 2. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in POLAND. Raport DELab UW, Warsaw DELab.
 3. Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Cyfrowa transformacja MŚP POLSKA. Raport DELab UW, Warsaw DELab.
 4. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in LATVIA. Raport DELab UW, Warsaw DELab.
 5. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in LITHUANIA. Raport DELab UW, Warsaw DELab.
 6. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in ROMANIA. Raport DELab UW, Warsaw DELab.
 7. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in SLOVENIA. Raport DELab UW, Warsaw DELab.
 8. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in CZECH REPUBLIC. Raport DELab UW, Warsaw DELab.
 9. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in BULGARIA. Raport DELab UW, Warsaw DELab.
 10. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in CROATIA. Raport DELab UW, Warsaw DELab.
 11. Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K., Włoch R., Zięba D. (2016). Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in HUNGARY. Raport, Warsaw DELab.
 12. Akhvlediani T., Śledziewska K., Witkowski B. (2016) Implications of the European Integration: Revisiting The Hypothesis of Hub-and-Spokes Model. Working paper, 1/2016, Warsaw DELab.
 13. Śledziewska K., Pugacewicz A., Sobolewski M., Gyodi K., Okoń B., Ziembiński M. (2016). Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście różnicowania cen w unii europejskiej w transgranicznym handlu elektronicznym. Perspektywa polski. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MSZ, Warsaw DELab.
 14. Nasadiuk I., Śledziewska K. (2015). How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors? Working paper, 9/2015, Warsaw DELab.
 15. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2015). Anatomy of the EU regional trade agreements – what really influences economic integration? Working paper, Warsaw DELab.
 16. Akhvlediani T., Śledziewska K. (2015). What Determines Export Performances in High-tech Industries. Working paper, 5/2015, Warsaw DELab.
 17. Gabryelczyk R., Śledziewska K., Włoch R. (2015). GO DIGITAL! Diagnoza luki
  w kompetencjach cyfrowych MSP. Working paper, 1/2015, Warsaw DELab.
 18. Śledziewska K., Włoch R. (2015). Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Raport DELab UW, Warsaw DELab.

Podcasts

Efekt Sieci

Efekt Sieci #24 - The digital revolution of the banking sector

Efekt Sieci #14 - Digital transformation versus pandemic

Efekt Sieci #6 - Consumers and e-commerce facing a pandemic

Efekt Sieci #1 - Working in a time of pandemic

Pojutrze – Polski Instytut Ekonomiczny

Pojutrze: Facebook for the rich and aware vs Facebook for the poor and unaware?

Dream Employer

EP #16 - Katarzyna Śledziewska, DELab UW

TokFM – podcasts

5.07.2020 - The job market won't be the same after a pandemic

9.06.2020 - How did the leaked topics from the 2020 Baccalaureate come to light?

25.05.2020 - How are new technologies changing the world?

3.02.2020 - How will the EC regulate the development of artificial intelligence?

27.08.2019 - We want to develop artificial intelligence in Poland, but we don't have adequate data and privacy safeguards

18.06.2019 - Polish companies are at the tail end of Europe when it comes to using technology to conduct business. About the Digital Single Market in the EU

10.05.2019 - How is the EU measuring up to the fourth digital revolution?

12.10.2018 - Cryptocurrencies - are we past the peak of interest or still ahead?

14.08.2018 - WTO - doomed to die by neglect, or capable of reform?

27.04.2018 - What do small businesses need new technology for?

13.04.2018 - College women's retirement age lowered to 60

8.12.2017 - How will the future of the labor market play out?

8.12.2017 - Which occupations will disappear and which will rise? Will robots replace us? On the future of the labor market

27.10.2016 - There is an agreement on the CETA deal. Discussed by dr. hab. Katarzyna Śledziewska, dr Magdalena Słok-Wódkowska and Jakub Janiszewski

Radiowa Trójka

8.06.2020 Dzień z Trójką w domu - „Wiercenie świata”

Debates and webinars

3.07.2020 - Debata Gazety Prawnej – „Kobiety w nowej cyfrowej rzeczywistości”

30.06.2020 - KPI Inspiruje – „Datafikacja, czyli druga rewolucja informacyjna”

20.06.2020 - Sieć Otwartych Innowacji – „Solving the grand challenges of humanity – and creating an amazing future”, moderation of WeInnovators Club meeting, which guest was prof. Vivek Wadhwa

3.06.2020 - Impact re:action 2020 connected by Krakow – “Transformacja edukacji. Nauka ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej!”

18.05.2020 - European Economic Congress – „Cyfryzacja – czas przyspieszenia”

14.05.2020 - Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Miesiąc Różnorodności – „Kompetencje przyszłości i rynek pracy w procesie transformacji cyfrowej”

14.05.2020 – Rodzina przyszłości – „Jaka będzie codzienność w 2040 roku?”

7.05.2020 – Future Collars' Debate „Eksperci HR i biznesu o sytuacji na rynku pracy”

27.02.2020 – Webinar of NESsT Polska – "Kompetencje przyszłości, a CSR"

9.12.2019 – Forum Zarządzania Internetem

29.10.2019 – XIV Kongres Obywatelski – Rozwój proinnowacyjny Polski

Other

Press publications

3.08.2020 – Business Insider - Prof. Katarzyna Śledziewska: stajemy się społeczeństwem cyfrowym

20.07.2020 – Tygodnik Angora – Czarna magia

16.07.2020 – CEO.com.pl – Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

12.07.2020 – Rzeczpospolita - Cyfrowe kompetencje mogą uratować przed bezrobociem

10.07.2020 – Artificial Intelligence – Future? Liberation through knowledge

9.07.2020 – Strefa Biznesu – 3 mln kobiet pracuje w branżach narażonych na konsekwencje kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią

4.07.2020 – PulsHR.pl – Kobiety pracujące - w nierównej walce z konsekwencjami koronawirusa

24.06.2020 - Gazeta Prawna – Kobiety w nowej cyfrowej rzeczywistości

19.06.2020 – Perspektywy – Kształcenie uniwersyteckie opiera się na relacjach

2.06.2020 – Brief.pl – Marketing w #new normal – co dalej, marketingu?

29.05.2020 – Sztuczna Inteligencja – Przyszłość? Wyzwolenie przez wiedzę

7.05.2020 – CCNews.pl – „Rodzina Przyszłości” to „cyfrowy klient przyszłości”

5.05.2020 – Forbes – Globalizacja nie zniknie, a zmieni się. Skorzystają najwięksi cyfrowi gracze

3.05.2020 – Kongres Obywatelski – Jakich kompetencji wymaga rewolucja technologiczna 4.0?

29.04.2020 – CCNews.pl – Polacy polubili pracę zdalną

18.04.2020 – Forbes – Sztuczna inteligencja po europejsku, czyli jak nie wylać dziecka z kąpielą

13.04.2020 – Wyborcza.pl Jutronauci 2020 – Jak naprawić spustoszoną globalną gospodarkę? Wyciągnijmy wnioski z kryzysu z 2007 r.

27.03.2020 – Wyborcza.pl Jutronauci 2020 – Epidemia koronawirusa. Kryzysowe warunki zmienią uczelnie

3.03.2020 – Brief.pl - Czy rezyliencja jest najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości? #eksperci w Solutions Rent

8.02.2020 – Termedia - Refundacyjny Tryb Rozwojowy – czy ktoś da mu szansę?

6.02.2020 – Outsourcing Portal – „Ludzkie” kompetencje przyszłości

4.02.2020 – Pomorski Przegląd Gospodarczy – Jakich kompetencji wymaga rewolucja przemysłowa 4.0?

17.01.2020 – Telewizja Republika – Cyfrowa rewolucja już tu jest – ekonomia raport

PARTICIPATION IN CONFERENCES

Speeches

 1. Forum Rynku Zdrowia 2017 – attendance at sessionPrzemysł farmaceutyczny w Polsce, Warsaw, 23-24.10.2017r.
 2. 6th European Conference on Corporate R&D and Innovation – conduct of sessions Digital innovation dynamics and ICT, analytics and innovation systems, Sevilla, 27-29.09.2017r.
 3. Seminary „Rekin e-biznesu, czyli co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o Jednolitym Rynku Cyfrowym” session organized by the Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, 8.06.2017r.
 4. Trzecie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji, Warsaw, 6.06.2017r.
 5. Impact CEE – attendance in session Data, design & public administration, Cracov, 31.05-01.06.2017r.
 6. Festival Sektor 3.0 – Technologie i doświadczenia – attendance in panel „Rynek technologii potrzebuje kobiet”, Warsaw, 30-31.05.2107r.
 7. Europejski Kongres Gospodarczy – attendance in panel “Rozwój branży farmaceutycznej w Europie Centralnej”, Katowice, 10-12.05.2017r.
 8. Think.BDPST Conference – attendance in panel The future of professions – how social and digital innovation shape the labour market, Balna, Hungary, 29-31.03.2017r.
 9. Central European Electronic Card International Conference – “Niewykorzystany potencjał polskiego eCommerce” in plenary session „Rozwój eCommerce a nowoczesne metody płatności w obrocie wewnątrzkrajowym i transgranicznym”, Warsaw, 7-8.12.2016r.
 10. European Funds Conference. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju – attendance in panel „e-Państwo”, Warsaw, 5.12.2016r.
 11. Dokąd zmierza rynek pracy? – participation in a conference organized by the Social Dialogue Committee, Warsaw, 21.11.2016r.
 12. Forum Zarządzania Internetem – session devoted to Digital Single Market, Warsawa, 18.10.2016r.

National conferences

 1. Śledziewska K., Brodzicki T., Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski, Analiza ekonometryczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 16.11.2015, Cracov.
 2. Akhvlediani T., Śledziewska K. Znaczenie wspólnej polityki handlowej UE dla państw Grupy Wyszehradzkiej. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uwarunkowania I Czynniki Rozwoju Handlu Międzynarodowego”, 16.11.2015, Cracov.
 3. Śledziewska K., Zięba D., Levai A., „Wykorzystanie e-administracji w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej”, X Konferencja Naukowa „Systemy Informacyjne w Zarządzaniu 2015” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 22-23.10.2015, Warsaw.
 4. Śledziewska K., Zięba D., Levai A., „Infrastruktura internetu i jej wykorzystywanie – porównanie polski do pozostałych państw Unii Europejskiej”, X Konferencja Naukowa „Systemy Informacyjne w Zarządzaniu 2015” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 22-23.10.2015, Warsaw.
 5. Śledziewska K., Brodzicki T., The role of the technology and innovation gap in Polish trade relations. Empirical verification with the use of trade gravity approach, DELab Conference, July 2015, University of Warsaw.
 6. Śledziewska K. „Pozycja Polski w międzynarodowym handlu wieprzowiną”, „Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych” 17 June 2015, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej.
 7. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy regionalizmu i globalizacji. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – doświadczenia i wyzwania, 29.09.2014, Cracov.
 8. Czarny E., Śledziewska K. Efekt przesunięcia jako zagrożenie dla polskiego eksportu po wejściu w życie TTIP. Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, 18-19.09.2014, Warsaw.
 9. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of Investment Agreements of the EU and its Member States. Wyzwania Gospodarki Globalnej. 22-23.05.2014, Gdańsk.
 10. Czarny E., Śledziewska K. Co wynika z analizy bilansu obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej? Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, 18.10.2013, Warsaw.
 11. Czarny E., Śledziewska K. Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 95-2011. Perwpectives of Economic and Monetary Integration in the World economy. Where is the Eurozone Heading?,09.2012, Warsaw.
 12. Czarny E., Śledziewska K. Wpływ integracji walutowej na handel międzynarodowy – analiza teoretyczna. Globalne aspekty kryzysu strefy euro, 12-13.11.2012, Lodz.
 13. Śledziewska K. Wpływ WPH i przystąpienia do UE na handel państw Grupy Wyszehradzkiej, Oblicza Konkurencyjności Państw i Regionów Grupy Wyszehradzkiej, 17-18.05.2012, Sopot.
 14. Śledziewska K., Witkowski B. Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu 2009 na handel międzynarodowy. Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka, 05.2012, Warsaw.
 15. Śledziewska K. Regionalizm handlowy w Azji. Azja w gospodarce światowej, 5.12.2011, Warsaw.
 16. Śledziewska K. Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej. Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, 18.09.2011, Katowice.
 17. Śledziewska K. Rozwój regionalizmu na świecie. Procesy Integracyjne i Dezintegracyjne we Współczesnej Gospodarce, 20.10.2011, Torun.
 18. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Azja Południowa w globalnej i regionalnej współpracy gospodarczej. Analiza porównawcza. Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, 14.01.2011, Warsaw.
 19. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regionalna i globalna liberalizacja handlu. Wyzwania gospodarki globalnej, 27-28.05.2010, Gdańsk.
 20. Czarny E., Śledziewska., Witkowski B. Wpływ integracji monetarnej na handel. Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Wielka Brytania, Szwecja, Polska a strefa euro – analiza porównawcza, 15-16.11.2010, Lodz.
 21. Śledziewska K. Wspólna polityka handlowa UE a zmiany w geograficznej strukturze handlu Polski i pozostałych krajów UE po 2004 roku. III Forum Regionalistyczne „Spójność społeczno-gospodarcza regionów w Unii Europejskiej”, 11.12.2009 Lublin.
 22. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Dyskryminacyjna i niedyskryminacyjna liberalizacja handlu międzynarodowego. XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Handel międzynarodowy w warunkach integracji gospodarczej na świecie”, 12.2009 Cracov.
 23. Czarny E., Kuźnar A., Śledziewska K. Główne formy współpracy gospodarczej Polski
  i Niemiec na początku XXI w. Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu,10.2009, Lublin.
 24. Czarny E., Kuźnar A., Śledziewska K. Handel Polski z Niemcami na początku XXI wieku. Pozycja gospodarcza Niemiec w Europie Środkowej – pięć lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej, 27.10.2009, Warsaw.
 25. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regionalizacja i liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, 28-29.09.2009, Poznań.
 26. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Intensywność handlu a podział świata. Regionalizacja globalizacji, 19-20.05.2008, Wrocław.
 27. Czarny E., Kuźnar A., Śledziewska K. Migracje, przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Polska i Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy, 05.2008, Warsaw.
 28. Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K. Wpływ transformacji systemowej i dostosowań do akcesji do EU na polski handel wewnątrzgałęziowy ze Wspólnotami. Szoki technologiczne
  w gospodarce światowej
  , 23.10.2008, Poznań.
 29. Śledziewska K. Badanie wpływu dyskryminacyjnych układów handlowych. Handel Polski. Konferencja Wydziałowa WNE UW, 28-30.09.2007, Kazimierz Dolny.

International conferences

 1. Akhvlediani, T., Sledziewska, K. „Effects of The Use of Internet and ICTs On Export Performances of The EU”, Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems” 14-16.09.2016, Warsaw.
 2. Wloch, P., Sledziewska, K. „The Phenomenon of the Big Data: Where Is the Responsibility of OSP?”, Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems” 14-16.09.2016, Warsaw.
 3. Śledziewska K., Brodzicki T., Technology Gap IN the Trade of Poland. Challenges of the Global Economy 2016, 19-20.05.2016, Gdańsk
 4. Akhvlediani T., Śledziewska K. What Determines Export Performances in High-tech Industries? Warsaw Economic Seminars, 25.02.2016, Warsaw.
 5. Akhvlediani T., Śledziewska K. Structural Changes in Exports of Visegrad CountrieEvidence from the Sectoral Data. 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society, 17-18.12.2015, Zagreb.
 6. Akhvlediani T., Śledziewska K., Witkowski B. Panel data PPML approach to the gravity model. MES 2015 Third International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science, 10-11.12.2015, Rome.
 7. „Wpływ Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) na międzynarodową współpracę gospodarczą. Wnioski dla państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej” odbywającej się w dniach 30.11-01.12.2015 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 8. Czarny E., Śledziewska K. Handel mit den technologiach unterschiedlich fortgeschrittenen Produkten zwischen Polen und Deutschland (mit Handel Polen – EU15 als Bezugspunkt). Aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik In Deutschland Und Polen im Kontext der Wachstumsstrategie „Europa 2020”, 10.2015, Warsaw.
 9. Śledziewska K., Włoch R. (Un)digital Poland: the gap in the digital skills of human capital. ENTRENOVA , 10-11.09.2015 Kotor, Montenegro
 10. Nasadiuk I., Śledziewska K. How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors. ETSG 2015 17th Annual Conference, 10-12.09.2015, Paris.
 11. Akhvlediani T., Śledziewska K. The Impacts of Common Commercial Policy on Export Performances of Visegrad Countries. Warsaw International Economic Meeting 2015, 2-4.06.2015, Warsaw.
 12. Nasadiuk I., Śledziewska K. How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors? Warsaw International Economic Meeting 2015, 2-4.06.2015, Warsaw.
 13. Akhvlediani T., Śledziewska K. What Determines Performances of Visegrad Countries in high-tech industries? Digital Ecosystems Conference, 29.06.2015, Warsaw.
 14. Czarny E., Śledziewska K. Changes in Polish Intra-Industry Trade as a Consequence of the Structural Changes In the Polish Economy in Result of Accession to the European Union. VI Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2015 „Enterprise(s) in Modern Economy”, 23-24.04.2015, Gdańsk.
 15. Czarny E., Śledziewska K. Intra-industry Trade of the New Member States with Partners from the EU. International Week na Uniwersytecie w Szeged, 17.03.2015, Szeged
 16. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of investment agreements of the European union and its member states. European Trade Study Group, 10-12.09.2014, Monachium.
 17. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. European Bilateral Investment Agreements – Is There a Real Value Added? European Society of International Law, 3-6.09.2014, Wiena.
 18. Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of Investment Agreements of the EU and its Member States. Wyzwania Gospodarki Globalnej. 22-23.05.2014, Gdańsk.
 19. Śledziewska K. Degrees of Economic Integration for Achieving a Single Market for Agriculture. Policies for a Single Market, 24.01.2014, FAO/ASI Eurasian Economic Commission.
 20. Śledziewska K. WTO membership: The Polish experience. Belarus on the road to the WTO: Problmes and Prospects, 18.11.2013, Bruksela.
 21. Hagemejer J., Śledziewska K. The potential effects of the EU-Japan FTA: the Polish perspective. XIV konferencja ETSG (European Trade Study Group), 12-14.09.2013, BIRMINGHAM.
 22. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. International trade, intermediaries, final goods and economic crisis. Innovation as the Source of International Competitiveness, 25-26.10.2012, Poznań.
 23. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. International trade in intermediate and final goods during the crisis. XIII konferencja ETSG (European Trade Study Group), 13-15.09.2012, Leuven.
 24. Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration effect on EU’s trade change during economic crises? WIEM (Warsaw International Economic Meeting),2012, Warsaw.
 25. Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration affect EU’s trade? Europe In The World Economy Beyond The Sovereign Debt Crisis, 31.05- 01.06.2012, Warsaw.
 26. Czarny E., Śledziewska K. Baltic Countries in the EU and in the Euro Area under the Economic Crisis. European Integration and Baltic Sea Region. Diversity and Perspectives, 26-27.09.2011, Riga.
 27. Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration affect EU’s trade? Warsaw International Economic Meeting, 1-2.07.2011, Warsaw.
 28. Czarny E., Śledziewska K. Poland and Slovakia – two scenarios of economic performance during the economic crisis. Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges, 12-14.06.2011, Tallin.
 29. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Global and Regional Cooperation. Global crisis and economic development, 13-14.05.2011, Warna.
 30. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Discriminatory and Non-Discriminatory Trade Liberalization – Friends or Foes? Warsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warsaw.
 31. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Global and Regional Economic Cooperation. Warsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warsaw.
 32. Śledziewska K. What does motivate UE to sign regional agreements? Warsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warsaw.
 33. Czarny E., Witkowski B., Śledziewska K. Does Monetarny Monetary Integration Affect EU’s Trade ? XII konferencja ETSG, 9-11.2010, Lausanne.
 34. Śledziewska K. What does motivate UE to sign regional agreements? XII konferencja ETSG, 9-11.2010, Lausanne.
 35. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regional Cooperation in Europe and Asia. Asia – Europe. Partnership or Rivalry?, 22.11.2010, Wrocław.
 36. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Is Helpman still right? China and the Word Economy in Post Crisis Era, 12.2009, Nanjing.
 37. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification. Meeting Global Challenges, 5-6.06.2008, Gdańsk.
 38. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification. Midwest Trade Meeting, 2-4.05.2008, Champaign.
 39. Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K. Intra industry trade measures – trends in Poland’s IIT after EU enlargement. ETSG, 11-13.09.2008, Warsaw.
 40. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification. Mobility in the World Economy, 4-6.10.2007, Warsaw.
 41. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. How countries gravitate. European Trade Study Group, 13-15.09.2007,
 42. Czarny E., Śledziewska K. Monopolistic Competition, Gravity Model and International Trade between Continents. MIDWEST,2007, Minnesapolis.
 43. Czarny E., Monopolistic Competition and International Trade Between Continents. ETSG, 09.2006, Wien.
 44. Milner C., Śledziewska K. Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. The Channels of European Integration, 7-8 10.2005, Tübingen.
 45. Milner C., Śledziewska K. Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. European Trade Study Group,2005, Dublin.
 46. Śledziewska K. The terms of trade effect of regional integration: empirical investigation of implications of the Europe Agreement for Poland. European Trade Study Group, 09.2004, Nottingham.
 47. Michałek J. J., Śledziewska K. Inter-industry trade between Central-East European countries and the EU. Do changes in the trade pattern reflect H-O approach? ETSG, 09.2003, Madryt.
 48. Greszta M., Śledziewska K. Does European Integration Change New Memebers’ Trade? ETSG, 09.2002, Kilonia.
 49. Greszta M., Śledziewska K. Impact of European Integration on Convergence of Pattern of Trade. Macromodels’2001, 5-8.12.2001, Krąg.

RESEARCH PROJECTS

Cooperation with scientific institutions

Chairing the Bruegel Review Task Force Committee

Oxford Internet Institute, participation in the project and seminar „Understanding the Responsibilities of Online Service Providers in Information Societies” 9.10.2015

CASE, May - December 2013, serving as an external reviewer for the project "Prospects for Belarus' WTO Membership". Conducting an evaluation of the publication
in the Belarusian media and evaluation of a seminar on the effects of Belarus' accession to the WTO organized in Minsk on 30.10.2013. Preparation of a speech at a seminar in Belarus. Participation and speech at the conference at the European Commission "Belarus on the road to the WTO: Problems and Prospects", 18 November 2013, Warsaw

12.2013-01.2014 FAO/ASI Eurasian Economic Commission project; Preparation of an expert report on the EU experience in creating a common agricultural market; presentation at the "EEC Seminar on Policies for a Single Market" in Moscow 24.01.2014 on the topic: „Degrees of Economic Integration for Achieving a Single Market for Agriculture”

Research project manager

EU Explorations in Next Generation Internet emerging research opportunities, technologies and methods (EU Engineroom), Horyzont 2020, topic – ICT-41-2017, ref. 780643

SharOn, Horyzont 2020/COSME (Programme for Competitiveness of Enterprises and SMEs) Call: 251-G-GRO-PPA-16-9953 (Opportunities for European Entrepreneurs in the Sharing Economy), ref. 779634

Smart Cities – Evaluation of V4 cities in the area of Smart City, International Visegrad Fund Grant, ref. 21720401

NCN Project "The importance of common trade policy of the Visegrad Group countries" granted on the basis of the decision no. DEC-2013/09/B/HS4/01488

NBP project "Assessment of changes in export competitiveness of EU countries after the 2008/2009 crisis", January-October 2014

NBP project "Analysis of determinants of current turnover of European Union member states in 1995-2010" (completion date - July 2013),

annual independent projects of the State Committee for Scientific Research (KBN) awarded within the framework of statutory research carried out at the Faculty of Economics of the University of Warsaw in 2005-2014,

Project of the State Committee for Scientific Research no. 2HO2C05522 "Accession to regional integration groups of countries at a lower level of economic development" (completed in April 2003),

KBN's annual projects awarded as part of own research carried out at the Faculty of Economics of the University of Warsaw in the years 2000-2005.

Participant in team research

Principal investigator; NCN project "Three anniversaries: German reunification, creation of the Eurozone and transformation of EU-15 into EU-25 - Polish perspective" 2013/11/B/HS4/02126

principal investigator; NCN project "The Anatomy of Regional Trade Agreements. What really matters?" 2014-2016; Sonata 2013/09/D/HS5/01328; project leader: dr. Magdalena Slok-Wódkowska

Principal investigator; NCN project "Impact of the European Union-United States Free Trade Area Agreement on the volume, characteristics and organization of global economic cooperation. Lessons for Poland.", 2014-2016, Opus 2013/09/B/HS4/01488, project leader: prof. Elżbieta Czarny

Executive investigator; NCN project "Analysis of foreign trade of Poland in the light of the latest theoretical concepts. Implications for economic policy in times of crisis", Opus, project leader: dr. hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, 2013-2016

Expert opinion for the Ministry of Economy "Analysis of the impact and effects of the EU FTZ Agreement
with Japan on the Polish economy", May-June 2013

Project of the State Committee for Scientific Research no. N112 330138 "Poland's economic cooperation with foreign countries under conditions of international economic crisis", leader: dr hab. Implementing Institution: Warsaw School of Economics, College of World Economy,

Project within the 1st Competition of the Economic Research Committee of the National Bank of Poland "The influence of monetary integration on commodity exchange under the economic crisis", leader: dr. hab. Implementing Institution: Warsaw School of Economics, College of World Economy,

Project of the State Committee for Scientific Research no. 1 HO2C 071 29 "Poland's position in global trade
at the beginning of the 21st century", completed in 2009, leader: dr. hab. Elżbieta Czarny, implementing institution: Warsaw School of Economics, College of World Economy,

State Committee for Scientific Research project no. 1 HO2C 071 26 "Poland in the European Union - dynamics
and Risks of the Real Convergence Process", completed in 2006, leader: Jan Jakub Michałek, implementing institution: University of Warsaw,

State Committee for Scientific Research project no. 5 H02C 039 20 "Opening of the Polish economy and its integration with the EU
in the light of trade theory and international finance", completed
in 2003, leader: Włodzimierz Siwiński, implementing institution: University of Warsaw,

Reviews

Research work: „Zmiany strukturalne w gospodarce światowej”, Dominiak P., Lechman E., Marszk A., Olczyk M., Parteka A., Wolszczak-Derlacz J., 2016

HONOURS AND AWARDS

Major awards

MAJOR AWARDS

Digital Shapers award in the education category - an award for digital and new technology leaders in Poland, presented by the 120-member Digital Academy, November 13, 2018.

University of Warsaw Rector's Individual Award, October 15, 2018.

Fellowship of the Foundation for Polish Science, "Columbus" Program - annual fellowship of the Foundation for Polish Science to travel and work in 2004-2005 at the School of Economics, University of Nottingham. Fellowship of the Foundation for Polish Science - 1998, Annual National FNP Fellowship for Young Scientists. In the academic year 2005/06 - a beneficiary of another FNP program "Columbus - Support Grants".

Foundation Award of Polityka – „Zostańcie z nami” (Stay with us) – for young scientists, 2007 edition.

OTHER AWARDS:

Team Award of the Rector of Warsaw School of Economics in the first degree in the field of scientific activity for the book „Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu”, 5 December 2013

Postdoctoral Fellowship, University of Warsaw, 04.2009-03.2011,

Team Award of the Rector of Warsaw School of Economics for the book Polska w handlu światowym, PWE, Warsaw 2009, co-author Czarny E.,

Team Prize of SGH Rector I degree for the book Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne (co-author of the chapter on Polish intra-industry trade),

Scholarship of the Rector of the University of Warsaw, 2004.

OTHERS

Founder and President of the Solve Autism Foundation (OPP, http://rozwiazacautyzm.pl, KRS 0000306014)

As part of her work for the Solve Autism Foundation, she is responsible for the following activities:

 • Provide training in working with children and adults on the autism spectrum. The trainings concern unknown in Poland methods of work and therapy of people with autism and other deficits. These methods are RDI and Handle. Trainings are organized for parents, therapists as well as for teachers (paid public benefit activity)
 • Book Publishing. The Foundation's publishing activities support training. First of all, the Foundation publishes manuals for parents and therapists, from which you can learn
  about methods of working with children and adults on the autism spectrum (business)
 • Organization of therapy and classes for children with autism (paid public benefit activity)
 • Organization of therapy and classes for children with autism (paid public benefit activity)

Founder and President of the Solve Autism Foundation (OPP, http://rozwiazacautyzm.pl, KRS 0000306014)

As part of her work for the Solve Autism Foundation, she is responsible for the following activities:

 • Provide training in working with children and adults on the autism spectrum. The trainings concern unknown in Poland methods of work and therapy of people with autism and other deficits. These methods are RDI and Handle. Trainings are organized for parents, therapists as well as for teachers (paid public benefit activity)
 • Book Publishing. The Foundation's publishing activities support training. First of all, the Foundation publishes manuals for parents and therapists, from which you can learn
  about methods of working with children and adults on the autism spectrum (business)
 • Organization of therapy and classes for children with autism (paid public benefit activity)
 • Organization of therapy and classes for children with autism (paid public benefit activity)

Scroll to Top