Dr. hab. Magdalena Słok-Wódkowska

DELab UW Legal Analyst

Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

She collaborates on projects related to the Digital Single Market and the economy. She has a PhD in law, but is also a graduate of the Warsaw School of Economics (so she understands economists better). Her research interests include primarily international economic law and European Union law. In addition to being an assistant professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, she advises the Foreign Affairs and European Union Committee of the Polish Senate on EU law. Since 2013, she has co-hosted a blog on public international law - www.przegladpm.blogspot.com.

BOOKS

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

CAREER

Career

Master and PhD in legal sciences (WPIA UW) and Master of SGH.

PUBLICATIONS

Books

Słok-Wódkowska, M., (2012) Ochrona środowiska w systemie prawnym WTO, EuroPrawo, Warsaw.

Bejm, M. (ed.), Bogdanowicz, P., Piotrowski, P., Słok-Wódkowska, M. (2011) Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi – komentarz, C.H. Beck, Warsaw.

Chapters in books

Słok-Wódkowska, M. (2015), Współpraca międzynarodowa parlamentów państw europejskich, w: Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, C.H. Beck, Warsaw.

Słok-Wódkowska, M. (2015), Umowy stowarzyszeniowe z państwami Partnerstwa Wschodniego – wybrane aspekty, w: Unia Europejska a prawo międzynarodowe, księga jubileuszowa dedykowana prof. E. Dyni, ed. L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Słok-Wódkowska, M. (2015), Decydowanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Remedium na tzw. deficyt demokracji?, in: Procedury decyzyjne Unii Europejskiej (Decision-making in the EU), ed. J. Galster, A. Szczerba-Zawada, Europrawo.

Słok-Wódkowska, M. (2013) Podmioty indywidualne w sporach z zakresu ochrony środowiska, in: Podmiotowość w prawie międzynarodowym, ed. B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Słok-Wódkowska, M. (2013) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a prawo Unii Europejskiej, w: Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, ed. D. Szafrański, Warsaw.

Słok-Wódkowska, M. (2013) WTO i handel międzynarodowy – od Sztokholmu od Rio+20, in: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI, ed. A. Gubrynowicz, Stowarzyszenie Absolwentów WPIA.

Słok-Wódkowska, M. (2013), Klauzula największego uprzywilejowania w umowach handlowych zawieranych przez Unię Europejską, in: „Prawo międzynarodowe Teraźniejszość Perspektywy Dylematy, Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego”, ed. K. Myszora-Kostrzewa, J. Poczobut, E. M, Wolters Kluwer, Warsaw.

Articles

Słok-Wódkowska, M. (2015) National Treatment Rules in EU Regional Trade Agreements, Polish Yearbook of International Law, 34, 2014.

Grzeszczak, R., Słok-Wódkowska, M., (2015) Europejski system nadzoru finansowego a unijny mandat krajowych organów nadzoru – wybrane aspekty, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1, 2015.

Słok-Wódkowska, M. (2014) The Revised EU GSP+ – New Rules to Promote Sustainable Development, Polish Review of International Law, 2 (4).

Słok-Wódkowska, M., Śledziewska, K. (2014) Investment agreements of the European Union and its member states – comparison of BITs and RTAs, International Business and Global Economy, 33.

WP and DELab UW reports

Słok-Wódkowska, M., Śledziewska, K. (2015) Anatomy of the EU regional trade agreements – what really influences economic integration? (working paper).

RESEARCH PROJECTS

Cooperation with scientific institutions

Leader of the NCN Sonata grant DEC-2013/09/D/HS5/01328, carried out in 2014-2015 within DELab UW, Anatomy of regional trade agreements. What actually matters?

Scroll to Top