Dr. hab. Renata Włoch, prof. UW

Scientific Director, coordinator of the project "Developing Digital Sociology at the UW" within IDUB

Faculty of Sociology, University of Warsaw

She is a researcher who boldly crosses disciplinary boundaries. She majored in International Relations and Sociology and currently combines her work at the Faculty of Sociology UW and DELab UW. Her publications include such topics as the policy of Muslims' integration, international security in the nuclear dimension and the organization of major sporting events on the example of UEFA Euro 2012 in Poland. She is also the author of numerous expert reports for business and public institutions and institutional evaluations (including the Brussels think tank Breughel and the think tank system in Albania). At DELab, she is concerned with the social changes resulting from digital transformation, especially those occurring in the labor market and education system. The framework that binds her research interests is globalization - she currently focuses on analyzing the digital dimension of global political, economic, social and cultural processes.

BOOKS

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renata Włoch about the challenges of the digital revolution.

CAREER

Career

From 2020, coordinator of the project Developing Digital Sociology at the UW within IDUB

Career

- 2020: conferring the academic degree of professor, University of Warsaw

- 2017: conferral of postdoctoral degree, Institute of Sociology

- 2008: Institute of Sociology, Ph.

- 2004: Institute of Sociology, MA degree

- 2003: Institute of International Relations, MA degree

PUBLICATIONS

Books

  1. Śledziewska K., Włoch R. (2020). The Digital Economy. How new technologies are changing the world. Warsaw University of Warsaw Publishing House.
  2. Włoch R. (2011). Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii. Warsaw, Warsaw University Publishing House.
  3. Włoch R., Gdula M., Grzymała-Kazłowska A. ed. (2012). Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Warsaw, Wydawnictwo Scholar.

Chapters in books

Włoch R., Giza-Poleszczuk A. (2013). Innowacje a społeczeństwo”. in: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Warsaw, PARP.

Włoch R. (2015). Rewolucja informacyjna a rozwój społeczny i bezpieczeństwo ludzkie. in: Bezpieczeństwo międzynarodowe Polska-Europa-Świat, J. Zając et al. ed. Warsaw, WDNiP UW, 157-168.

Articles

Włoch R. (2012). Poland: Multiculturalism in the making. in: Challenging Multiculturalism: Managing Diversity in Europe, Raymond Taras ed., Edinburgh, Edinburgh University Press, Columbia University Press.

Włoch R. (2013). UEFA As a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government Against the Background of the UEFA EURO 2012. Journal of Sport and Social Studies August XX(X).

Podcasts

Other

Press publications

20.07.2020 – Tygodnik Angora – Czarna magia

16.07.2020 – CEO.com.pl – Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

10.07.2020 – Artificial Intelligence – Future? Liberation through knowledge

09.07.2020 - 300Gospodarka - Dalszą cyfrową transformacją będą rządzić dane. W ciągu kilkunastu lat rozstaniemy się z prywatnością

9.07.2020 – Strefa Biznesu – 3 mln kobiet pracuje w branżach narażonych na konsekwencje kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią

4.07.2020 – PulsHR.pl – Kobiety pracujące - w nierównej walce z konsekwencjami koronawirusa

24.06.2020 - Gazeta Prawna – Kobiety w nowej cyfrowej rzeczywistości

19.06.2020 – Perspektywy – Kształcenie uniwersyteckie opiera się na relacjach

29.05.2020 – Sztuczna Inteligencja – Przyszłość? Wyzwolenie przez wiedzę

7.05.2020 – CCNews.pl – „Rodzina Przyszłości” to „cyfrowy klient przyszłości”

5.05.2020 – Forbes – Globalizacja nie zniknie, a zmieni się. Skorzystają najwięksi cyfrowi gracze

3.05.2020 – Kongres Obywatelski – Jakich kompetencji wymaga rewolucja technologiczna 4.0?

2.05.2020 - Wirtualne Media - Polubiliśmy pracę zdalną. 15 proc. Polaków chciałoby tak pracować po minięciu epidemii

30.04.2020 - PulsHR.pl - Polscy pracownicy oceniają pracę zdalną. Kanapa wygrywa z biurowym krzesłem?

29.04.2020 – CCNews.pl – Polacy polubili pracę zdalną

18.04.2020 – Forbes – Sztuczna inteligencja po europejsku, czyli jak nie wylać dziecka z kąpielą

13.04.2020 – Wyborcza.pl Jutronauci 2020 – Jak naprawić spustoszoną globalną gospodarkę? Wyciągnijmy wnioski z kryzysu z 2007 r.

27.03.2020 – Wyborcza.pl Jutronauci 2020 – Epidemia koronawirusa. Kryzysowe warunki zmienią uczelnie

3.03.2020 – Brief.pl - Czy rezyliencja jest najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości? #eksperci w Solutions Rent

4.02.2020 – Pomorski Przegląd Gospodarczy – Jakich kompetencji wymaga rewolucja przemysłowa 4.0?

20.08.2019 - Forsal.pl - Konsumpcja do lamusa. Technofeudalizm "zabije" globalny handel?

RESEARCH PROJECTS

Cooperation with scientific institutions

2008-2012: "Civic participation: diagnosis of barriers and creation of tools to support good governance"under the Financial Mechanism of the European Economic Area and/or the Norwegian Financial Mechanism under Priority 6.2. Research.2007-2013: Society Project 2012 (sponsored by Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe). The aim of the Project was to stimulate and support social innovations emerging on the occasion of hosting the European Football Championship in 2012.

Role in the Project: comprehensive supervision and participation in research conducted within the Project; cooperation with public institutions and third sector organizations and foreign partners.

2013: participation in the project "The city ghettos of today", funded by the European Commission

Role in the project: desk research, preparation of research activities.

HONOURS AND AWARDS

Major awards

3. "START" Scholarship for the Best Young Scientists from the Foundation for Polish Science, 2009.

4th Modern University Fellowship for Young Researchers, 2010.

Scroll to Top