dr Joanna Mazur

Analyst DELab UW

Faculty of Management, University of Warsaw

A graduate of law and the Artes Liberales College at the University of Warsaw. She received her Ph.D. from the Faculty of Law and Administration UW in 2021.

At DELab UW, she works on analyzing the legal aspects of building a digital single market, primarily personal data protection and copyright initiatives. She is also interested in issues of human rights protection in the digital space.

From 2019 to 2022, she was pursuing a National Science Centre Prelude grant entitled: "Automated decision-making and the prohibition of discrimination under European law".

BOOKS

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WZ UW) o założeniach i regulacjach prawnych algorytmów.
With Dr. Joanna Mazur (DELab UW, WZ UW) on the legal regulation of artificial intelligence.

CAREER

Career

2021 - Doctor of Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

2017 - 2020 - PhD study, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

since 2016 - analyst of DELab UW

Career

from 2021 - Assistant Professor, Faculty of Management, University of Warsaw
2012-2017 - Master's degree in law, University of Warsaw

2014-2016 - Second Degree of the College of Artes Liberales, University of Warsaw

2011-2013 - First Degree of Artes Liberales College, University of Warsaw

2010-2013 - First Degree in International Relations, University of Warsaw

PUBLICATIONS

Books

Mazur, J. (2021). Algorytm jako informacja publiczna w prawie europejskim. WUW. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323551355

Śledziewska K., Włoch R., Słok-Wódkowska M., Mazur J., Syliwoniuk M., Paliński M. (2017). Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym. Warsaw, DELab UW.

Chapters in books

Mazur J. (2020) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jako wyzwanie dla ochrony praw człowieka. Granice autonomii użytkownika sieci w RODO, w Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, ed. A. Czubik, D. Dziwisz, E. Szczepankiewicz-Rudzkiej, Cracov, Księgarnia Akademicka, 159-172.

Mazur J. (2019) Wymiany barterowe a niepokój społeczny, w Niepokój społeczny: wyobrażenia i problemy, ed. M. Rakusa-Suszczewski, M. Luty-Michalak, A. Rozalska, B. H. Olszewski, Warsaw, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 161-180.

Articles

Mazur J. (2021) Automated Decision-Making Systems as a Challenge for the Effective Legal Protection in the Light of European Union Law, ‘European Law Review’ vol. 46(2), pp. 194-210 2.

Mazur J. (2021) Can public access to documents support the transparency of automated decision-making? The European Union law perspective, ‘International Journal of Law and Information Technology’ vol. 29(1), pp. 1-23, DOI: 10.1093/ijlit/eaaa019

Mazur J. (2019) Automated Decision-Making and the Precautionary Principle in EU Law, “Baltic Journal of European Studies” 9(4), 3-18, DOI: 10.1515/bjes-2019-0035.

Mazur J. (2019) Regulation on Unjustified Geoblocking: A Hardly-Existing Market Facing a Hardly-Existing Challenge?, “Pécs Journal of International and European Law” (I-II), 99-106.

Mazur J. (2018) Right to Access Information as a Collective Based Approach to the GDPR’s Right to Explanation in European Law, “Erasmus Law Review”, 3, 178-189, DOI: 10.5553/ELR.000116.

Mazur J., Szmigielski A. (2018) Czy działalność Ubera jest usługą społeczeństwa informacyjnego? Rozważania na kanwie sprawy Asociación Profesional Elite Taxi AS, “Europejski Przegląd Sądowy” 5, 37-43.

Mazur J. (2018) Copy Fights w Unii Europejskiej, czyli o artykule 13 projektu dyrektywy o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, „Prawo europejskie w praktyce” 174 (11/12), 51-57.

Sobolewski M., Paliński M., Mazur J. (2017) GDPR: A Step Towards a User-centric Internet?, “Intereconomics” 52(4), 207-213, DOI: 10.1007/s10272-017-0676-5.

WP and DELab UW reports

Śledziewska K., Gyódi K., Hardy W., Mazur J. (2019) Airbnb in Warsaw. Characteristics of the market and challenges for the city, DELab UW Report, Warsaw.

Mazur J., Śledziewska K., Włoch R. (2018) Taksówkarz – cyfrowy przedsiębiorca, DELab UW Report, Warsaw.

Podcasts

Other

PARTICIPATION IN CONFERENCES

Speeches

Impact re:action 2020, presentation of the report "Alma mater digital. How to Unleash the Digital Science Gene in Poland?"

Mentoring and speaking on RODO at the National Museum in Warsaw during the HackArt hackathon, May 26-27, 2018.

National conferences

„Ochrona danych osobowych w środowisku cyfrowym, czyli o danych osobowych jako nowej ropie w świetle prawa UE” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ‘In varietate concordia – wyzwania prawa europejskiego’, Warsaw, 29-30 March 2019, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw (organized by the Scientific Circle of European Law.

„W poszukiwaniu śladów postrzegania ochrony danych osobowych jako wspólnego dobra w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych” na XX Konferencji Wydziałowej (Doktoranckiej) „Solidarność i Dobro Wspólne Jako Wartości w Prawie” Warsaw, March 1-4, 2019, Doctoral Day: March 2, 2019, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw.

“Regulation of Geoblocking and the Problem of Low Intra-EU iTrade” within „Rethinking Digitalisation of Economies and Societies”, 17.09.2018, University of Warsaw, Warsaw.

„Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jako wyzwanie dla ochrony praw człowieka. Granice autonomii użytkownika sieci w RODO” within „Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”, 5-6.04.2018, Jagiellonian University, Cracow.

International conferences

"Automated Decision-Making Systems as a Challenge for the Rule of Law in the Light of European Law”, The event, due to the pandemic, moved to an online format: Ninth Annual Cambridge International Law Conference, Webinar Series International Law and Global Risks: Current Challenges in Theory and Practice, 30.4-2.5.2020 r.

With: prof. R. Grzeszczak, “Regulating without Regulation? Regulating without the Sovereign? The Transition from Government to Governance on the example of the GDPR”, International Society of Public Law (ICON-S Conference 2019) Public Law in Times of Change? 1-3.07.2019, Santiago de Chile, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Catolica de Chile.

“When the Environment Becomes Digital: Could Environmental Law Inspire European Data Protection Law?” na Cambridge International Law Journal 8th Annual Conference ‘New Technologies: New Challenges for Democracy and International Law 20-21 March, 2019 Faculty of Law, University of Cambridge.

Poster and short speech, “Modelcentric Explanation as a Tool to Combat Algorithmic Bias. Perspective of the European Law” (poster) na Second European Symposium on Societal Challenges in Computational Social Science 2018: Bias and Discrimination, Kolonia 5-7.12.2018, GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, Nokia Bell Labs and ETH Zurich

“Algorithms as Public Information: Right to Information in Digital Space From the Perspective of European Law” na Erasmus Early-Career Scholars Conference “New business models and globalized markets: Rethinking public and private responsibilities”, 11-13.04.2018, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam

RESEARCH PROJECTS

Cooperation with scientific institutions

Cooperation with Dr Marcin Serafin within the Max Planck Partner Group project (Max Planck Society at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, supervisor: Marcin Serafin) - analysis of the legal situation of Uber in Poland.

Work in the project Assessing the readiness of EBRD fund beneficiaries to adopt e-government services (with K. Śledziewska, R. Włoch, J. Mazur, W. Przecherska) DELab UW commissioned by the European Bank for Reconstruction and Development, 2018

Research project manager

National Science Centre Prelude grant entitled: "Automated decision-making and the prohibition of discrimination under European law" (2018/29/N/HS5/00105).

Participant in team research

Participation in an international research project. Project Contractor: EU Engineroom International Project: Explorations in Next Generation Internet Emerging Research Opportunities, Technologies and Methods, under Horizon 2020 (project id: H2020-ICT_2017-1): project period: 1/10/2017 - 30/3/2019.

HONOURS AND AWARDS

Major awards

Second place in the 'Scientivity Contest' organized by ASIS&T (Association for Information Science and Technology) European Student's Chapter (February 2018).

Scroll to Top