DR JUSTYNA POKOJSKA

Coordinator of Jobs & Skills for the Future program

Faculty of Sociology, University of Warsaw

A social activist by passion, a sociologist by profession, she works in the Social Program area. Assistant Professor at the Faculty of Sociology, University of Warsaw, where she received her PhD in Social Sciences in 2016. She is a two-time scholarship holder of the Minister of Science and Higher Education. A passionate field researcher.

Her research interests focus on digital competencies and professional situation of women in Poland. She researches the labor market from a woman's perspective and popularizes her findings to combat inequality and occupational stereotypes.

BOOKS

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Dr Justyna Pokojska jest prowadzącą podcast Efekt Sieci. Rozmawia z wybitnymi badacz(k)ami i naukowc(zyni)ami o aspektach rewolucji cyfrowej. Celem podcastu jest sieciowanie ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego, tworząc tym samym pole do efektywnej współpracy naukowej.

With Dr. Anna Nicińska (DELab UW, WNE UW) about the CoMobility project and sustainable mobility.
With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renata Włoch about the challenges of the digital revolution.
With Łukasz Nawaro (DELab UW, WNE UW) on the challenges of autonomous vehicles.

CAREER

Career

since 2016 - assistant professor at the Faculty of Sociology of the University of Warsaw

2016 - Doctor of Social Sciences in Sociology, Institute of Sociology, UW

2011 - MA in Sociology, Institute of Sociology, University of Warsaw

PUBLICATIONS

Books

Pokojska J. (2017). Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego. Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, ISBN 978-83-7383-909-0

Chapters in books

 1. Pokojska J. (2017). Pienińskie pogranicze polsko-słowackie – w stronę transgranicza?.in: Sąsiedztwa III RP – Słowacja. Zagadnienia Społeczne. Dębicki M., Makaro J., ed., Wydawnictwo Gajt, Wrocław, ISBN 978-83-62584-94-9
 2. Pokojska J. (2015). Dialektyka granicy na pograniczu polsko-słowackim: codzienność „przekraczania” granicy państwowej. in: Konstrukcje i destrukcje tożsamości V. Granice stare i nowe, Polska Akademia Nauk (in review).
 3. Pokojska J., Dworzański P. (2014). Aktywność publiczna imigrantów z Wietnamu. Studium przypadku gminy Lesznowola. in: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?. Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., ed. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Pokojska J., Dworzański P., Szaranowicz-Kusz M., Zielińska D. (2014). The participation of foreigners in the political life of local communities. Obstacles, fears, prospects for development. Results of qualitative surveys. in: Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU. Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., ed. Warsaw, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Institute of Sociology, University of Warsaw.
 5. Pokojska J. (2013). Die Mundart der Bewohner der polnischen Zips als Mittel zum Erhalt und zur Reproduktion ethnischer Identität im polnisch-slowakischen Grenzgebiet. in: Region, Staat, Europa. Regionale Identitäten unter den Bedingungen von Diktatur und Demokratie in Mittel- und Osteuropa (Schriften des BKGE, Bd. 50, jednocześnie Schriften des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität, Bd. 50). Huterer A., Olschovsky B., ed. München, Oldenbourg.
 6. Pokojska J. (2013). Kultura etniczna mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Analiza przypadku wsi Jurgów. in: Rzeczywistość wielokulturowa. Dyczewski L., Jurek K., ed. Lublin, Wydawnictwo KUL.
 7. Kopczyńska J. (2011). ‘Śpiskie osprawianie’, czyli polska gwara spiska jako residuum kultury i tożsamości mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. in: Wokół teorii i empirii socjologii języka. Leszczyńska K., Skowronek K., ed. Cracov, Wydawnictwo AGH.
 8. Anacka M., Jaźwińska E., Kaczmarczyk P., Kopczyńska J., Łukowski W., Mostowska M., Napierała J., Okólski M. (2011). Etnosondażowe podejście do badania migracji jako procesu społecznego. in: Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne. Kaczmarczyk P. ed. Warsaw, Wydawnictwo Scholar, 68-154.

Articles

 1. Pokojska J. (2017). Participation of the Vietnamese Community in Poland in the Socio-Political Life at the Local Level: Present Situation and Prospects for the Future, Central and Eastern European Migration Review, Vol. 6, No. 2, 2017.
 2. Kopczyńska J. (2012). Językowy powrót do korzeni – scientific review of a publication N. Dołowy-Rybińskiej. Studia Socjologiczne 3/2012(206).
 3. Włoch R., Kopczyńska J., Ogrodzki P. (2008). Idea partnerstwa w praktyce programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Warsaw, Fundacja „Fundusz Współpracy”.

WP and DELab UW reports

 1. Pokojska J. (2018). Kobiety w „męskich” zawodach. DELab UW report for the Women's Entrepreneurship Foundation.
 2. Pokojska J. (2017). Rak piersi nie ma metryki, DELab UW report for Braster and OnkoCafe.
 3. Pokojska J. (2017). Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet, DELab UW report for the Women's Entrepreneurship Foundation.
 4. Pokojska J. (2016). Flatsharing Millenialsów 2016: jak żyją, jak mieszkają, jak się dogadują, DELab UW report for Gumtree.pl.
 5. Pokojska J. (2016). Aktywni+. Absolwentki z fachem w ręku. Sytuacja zawodowa kobiet z wykształceniem średnim technicznym i zasadniczym zawodowym, DELab UW report for Gumtree.pl.
 6. Pokojska J. (2015). Agentki Cyfrowej Zmiany. Kompetencje cyfrowe kobiet w Polsce, DELab UW report.

RESEARCH PROJECTS

Cooperation with scientific institutions

2018 – “Kobiety w “męskich” zawodach (DELab UW)2017 – “Rak piersi nie ma metryki” (DELab UW)

2017 – “Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet(DELab UW)

2016-2017 – Projekt Horyzont 2020 p.t.: “Making Supplier Networks Transparent Understandable and Responsive – ChainReact” (DELab UW)

2016 – “Flatsharing Millenialsów 2016: jak żyją, jak mieszkają, jak się dogadują” (DELab UW)

2016 – “Absolwentki z fachem w ręku – badanie sytuacji zawodowej kobiet z wykształceniem średnim technicznym i zawodowym” (DELab UW)

2015 – „Kariera dwutorowa sportowców w Polsce – diagnoza sytuacji” (DELab UW)

2014-2015 – „Analiza procesu przyznawania praw wyborczych migrantom na przykładach wybranych krajów UE – przypadek Polski” (Instytut Socjologii UW, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM))

2014 – „Partycypacja wyborcza diaspory polskiej w wyborach krajowych od 1989 roku” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2012-2013 – „Possibilities and realities of return migration (PREMIG)” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2010-2011 – „Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2008 –„Mobilność młodych pracowników naukowych” (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE)

HONOURS AND AWARDS

Major awards

Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for outstanding achievements in science (in the years 2009/2010 and 2010/2011).

Scholarship for the best doctoral students (2011-2015).

Scroll to Top