Łukasz Jonak

Social Machine Project Manager

Faculty of Sociology, University of Warsaw

He leads a research project analyzing the ecosystem of blockchain projects in Poland and abroad.

Social Machine Project Website.

His research interests lie at the intersection of sociology, cognitive science, and information technology; he seeks to understand where sociology must go to adequately describe the contemporary social world. In particular, he deals with the social aspects and implications of blockchain technologies - governance issues, regulation, decision-making and identity management in decentralized systems

At DELab UW since January 2015.

BOOKS

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

CAREER

Career

- University of Warsaw, sociology (2002) and Polish language studies (2001)

PUBLICATIONS

Books

2006 (co-editorial). Re: internet – społeczne aspekty medium. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Articles

Krejtz, K., Biele, C., & Jonak, Ł. (in print). Dynamika uwagi wzrokowej a zaangażowanie poznawcze w trakcie czytania hipertekstu. Studia Psychologiczne.

Jonak, Ł. (2014). Hiperhumanizm, czyli dlaczego kultura nie może wyjść poza samą siebie. Przegląd Humanistyczny, (1), 53 – 63.

Paradowski, M. B., & Jonak, Ł. (2012). Understanding the social cascading of geekspeak and the upshots for social cognitive systems. Understanding and modelling collective phenomena, 27–32.

Paradowski, M. B., Chen, C.-C., Cierpich, A., & Jonak, Ł. (2012a). From Linguistic Innovation in Blogs to Language Learning in Adults: What do Interaction Networks Tell us? Procs Symp on Social Computing–Social Cognition–Social Networks and Multiagent Systems.

Paradowski, M. B., & Jonak, Ł. (2012b). Diffusion of linguistic innovation as social coordination. Psychology of Language and Communication, 16(2), 131–142.

Jonak, Ł. (2007). Sieci społeczne i dynamika sieciowa. in: K. Winkowska-Nowak & A. Rychwalska (eds.), Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Warsaw: Academica.

PARTICIPATION IN CONFERENCES

National conferences

05.2014. Between Innovation and Coercion. Tarde–Durkheim Debate as a Defining Moment of Modern Sociology. From Diffusion of Practices to Practices of Diffusion. Workshop on the Circulation of Ideas, Procedures an d Regulations in Culture, Law and Economy. PTS, UKSW, UW. Warsaw

Scroll to Top