Michał Paliński

Analyst DELab UW

Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

At DELab UW, he analyzes the impact of new technologies on the economy and society. His research focuses on issues related to the development of the Internet. He is particularly interested in the economic aspects of online privacy management. His work uses data science methods and microeconometric modeling.

He is a member of the research teams of international Horizon 2020 projects related to the EU's Next Generation Internet initiative.

He teaches macroeconomics at the Faculty of Economic Sciences of the University of Warsaw.

At DELab UW since March 2016.

BOOKS

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

CAREER

Career

- 2018- PhD dissertation opening (title: The Economics of Privacy: the economic impact of data)

- 2014-2016 International Economics, UW

- 2011-2014 Interdepartmental Individual Studies in the Humanities and Social Sciences (Economics, Philosophy), UW

– 2010-2011 International Relations, Institut d’études politiques de Paris – Sciences Po Paris, Erasmus Programme

PUBLICATIONS

Chapters in books

Paliński M., Śledziewska K., (forthcoming) The value and structure of the current account balance in the Eurozone and other EU member states in 2005–2014, [w:] „The European Union Three Anniversaries: Polish Perspective”, E. Czarny, P. Folfasa (red.), SGH Publishing, Warsaw.

Paliński M., et al. Ocena wpływu porozumienia TTIP na polski sektor energetyczny, [w:] „Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki”, M. Dunin-Wąsowicz (ed.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.

Articles

Mazur J., Paliński M., Sobolewski M. (2017). GDPR: A Step Towards a User-centric Internet? ”Intereconomics”, 52(4).

WP and DELab UW reports

Sobolewski M., Paliński M. (2017). How much consumers value on-line privacy? Welfare assessment of new data protection regulation (GDPR), WNE Working Papers, 17(246).

Sobolewski M., Paliński M. (2017). Koncepcja badania substytucyjności internetu stacjonarnego i mobilnego wraz z rekomendacjami do metody doboru próby badawczej dla badania opinii publicznej, Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Paliński M., Syliwoniuk M., Hagemejer J., Michałek J. (2016). Ocena wpływu porozumienia TTIP na polski sektor energetyczny.

Śledziewska K., et al. (2017). Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP. DELab UW.

Paliński M. (2016). Przyszłość pracy: między „uberyzacją” a automatyzacją. DELab UW Report.

PARTICIPATION IN CONFERENCES

Speeches

Paliński, Przyszłość pracy między „uberyzacją” a automatyzacją, Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology, 24.11.2016, Warsaw.

Paliński, M. Sobolewski, Users’ preferences towards online privacy: The case of GDPR, Competitive Advantage in the Digital Economy Forum, 01.06.2017, Venice.

Sobolewski, M. Paliński, Welfare assessment of new data protection regulation (GDPR) – Stated preference approach, 28th European Conference of the International Telecommunications Society. Competition and Regulation in the Information Age, 31.07.2017, Passau.

J. Michałek, J. Hagemejer, M. Paliński, M. Syliwoniuk, Wpływ umowy TTIP na polski sektor energetyczny, TTIP a szanse rozwojowe dla polskiej gospodarki, 11.04.2016, Warsaw.

Paliński, Obudzić thymos oburzonych? Sloterdijka rozważania o gniewie i pogardzie. Conferene: Dyskursy Nowoczesności: Społeczeństwo obywatelskie przeciw ludowi. Gdzie jest demos w demokracji?, Warsaw, 08.06.2013.

RESEARCH PROJECTS

Cooperation with scientific institutions

2016: "Analysis of the impact of TTIP on selected sectors of the Polish economy", research project funded by the British Embassy in Poland and the European Movement Forum (participant)

Scroll to Top