Project Description

Joanna Mazur

Analyst DELab UW
Faculty of Law and Administration UW
j.mazur@delab.uw.edu.pl

She holds two MAs from the University of Warsaw: in Liberal Arts and Law. PhD student in the Faculty of Law and Administration at UW.

In DELab UW she works on the legal aspects of building the digital single market, mostly on the initiatives regarding personal data protection and copyrights. She is also interested in research on the human rights issues concerning the digital space.

Since January 2019 she is a principal investigator of the National Science Centre Preludium grant titled ‘Automated decision-making versus prohibition of discrimination in the European law’.

Profile Academia.edu

Profile LinkedIn

2017 – … – PhD candidate, Law, University of Warsaw

2012-2017 – Law, University of Warsaw

2014-2016 – M.A., Liberal Arts College, University of Warsaw

2011-2013 – B.A., Liberal Arts College, University of Warsaw

2010-2013 – B.A., International Relations, University of Warsaw

Mazur J. (2019) Automated Decision-Making and the Precautionary Principle in EU Law [w:] “Baltic Journal of European Studies” 9(4) , pp. 3-18, access.

Mazur J. (2019) Regulation on Unjustified Geoblocking: A Hardly-Existing Market Facing a Hardly-Existing Challenge?, “Pécs Journal of International and European Law” (I-II). pp.  99-106, access.

Mazur J. (2018) Right to Access Information As a Collective-Based Approach to the GDPR’s Right to Explanation in European Law, “Erasmus Law Review” 11(3) , pp. 178-189, access.

Mazur J. (2018) Copy Fights w Unii Europejskiej, czyli o artykule 13 projektu dyrektywy o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, „Prawo europejskie w praktyce” 174(11/12), pp. 51-57.

Mazur J., Szmigielski A. (2018) Czy działalność Ubera jest usługą społeczeństwa informacyjnego? Rozważania na kanwie sprawy Asociación Profesional Elite Taxi, „5 Europejski Przegląd Sądowy”, pp. 37-43.

Mazur J., Paliński M., Sobolewski M. (2017) GDPR: A Step Towards a User-centric Internet?, “Intereconomics” 52(4), pp. 207-213, access.

  1. National Science Centre Preludium grant titled ‘Automated decision-making versus prohibition of discrimination in the European law’ (2018/29/N/HS5/00105) – publications:
    – Mazur J. (2019) Automated Decision-Making and the Precautionary Principle in EU Law [w:] “Baltic Journal of European Studies” 9(4) , pp. 3-18, access.
  2. Report: dr hab. Katarzyna Śledziewska, Kristóf Gyódi, Wojciech Hardy, Joanna Mazur „Airbnb w Warszawie. Charakterystyka rynku i wyzwania dla miasta” 2019, access [in Polish].
  3. Report: Joanna Mazur, dr hab. Katarzyna Śledziewska, dr hab. Renata Włoch „Taksówkarz – cyfrowy przedsiębiorca” 2018, access [in Polish].

PUBLICATIONS OF DELab UW