How to build digital public services in health care? The case of Estonia

2021-04-14
18:00

Speakers

Weronika Przecherska

Analityczka DELab
DELab UW, Wydział Socjologii UW
Absolwentka socjologii oraz lingwistyki stosowanej (języki: niemiecki, angielski) na
Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka na Wydziale Socjologii UW. Przygotowuje
rozprawę doktorską poświęconą politykom publicznym w sektorze ochrony zdrowia w dobie datafikacji w Polsce, Niemczech i Estonii. Jej zainteresowania badawcze to socjologia cyfrowa, zdrowie cyfrowe oraz polityki publiczne.
Grzegorz Kula

dr Grzegorz Kula

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Zajmuje się tematyką starzenia się populacji i jego konsekwencjami, a także finansami publicznymi, zwłaszcza na poziomie lokalnym. W ostatnich latach jego zainteresowania koncentrują się na lokalnych aspektach starzenia i koncepcjach smart city jako próbie odpowiedzi na wyzwania starzejącej się populacji.

Krystian Bień

Krystian Bień

Polpharma

Od ponad 18 lat zawodowo związany z branżą IT. Uczestniczył w projektach informatycznych w rolach: programisty, testera, administratora, wdrożeniowca, konsultanta, projektanta, analityka, architekt, kierownik projektów oraz obecnie biznes partner IT - dzięki czemu zdobył wszechstronne, branżowe doświadczenie. Specjalizuje się w adoptowaniu nowych rozwiązań technologicznych z obszaru digital science (ML, AR, IoT, VR, RPA ...) do bieżących procesów organizacyjnych w branży Pharma i Medical. Zdobyta wiedza praktyczna pozwoliła mu uczestniczyć w największych projektach informatycznych dla firm sektora IT jak i Instytucji Publicznych realizowanych w Polsce jak i poza nią. Obecnie w roli Starszego IT Biznes Partnera pracuje w Polpharma (jedna z największych polskich firm farmaceutycznych) wspierając organizację na płaszczyźnie strategicznej, taktycznej i operacyjnej.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

During the next meeting of DELab UW semi­nar series we looked at the issue of data­ifi­ca­tion and buil­ding digi­tal public servi­ces on the exam­ple of Estonia.

During the semi­nar, Wero­ni­ka Prze­cher­ska ana­ly­zed the fac­tors that favor the con­struc­tion of digi­tal public servi­ces and data­ifi­ca­tion (e.g., cla­ri­ty of the legal fra­me­work), the bar­riers to the­ir deve­lop­ment (e.g., lack of e‑identification tools), and the bene­fits of using data. She also pre­sen­ted rese­arch fin­dings on Esto­nia, a digi­tal leader in public servi­ces. What solu­tions are used in this coun­try and what are the reasons for its suc­cess in digi­ti­sing public servi­ces in the area of health care? Watch the recor­ding of the seminar.

The deve­lop­ment of new tech­no­lo­gies brings two key chal­len­ges to sta­te insti­tu­tions. First, buil­ding the tools of digi­tal govern­ment. Secon­dly, using the data col­lec­ted and   using it to impro­ve public poli­cies – inc­lu­ding tho­se in the area of health care.

Har­nes­sing the power of digi­tal tools and gro­wing amo­unts of data will be one of the answers to emer­ging chal­len­ges in the health sec­tor, such as pan­de­mics, ine­qu­ita­ble access to servi­ces, and inef­fi­cient and costly public pro­grams. Howe­ver, the capa­bi­li­ties of Euro­pe­an coun­tries in this regard vary.

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Faculty of Economic Sciences UW Student Representative Office
Favicona DELab
DELab UW
wydział socjologii uw
Faculty of Sociology, University of Warsaw
Scroll to Top