Speakers

Zdjęcie Kristófa Gyódi

Kristóf Gyódi

Analityk DELab
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jego głównym obszarem badawczym jest analiza działalności Airbnb w Europejskich miastach. W swoich badaniach korzysta z metod data-science. W DELab UW jest członkiem zespołów badawczych w licznych projektach międzynarodowych, w tym realizowanych w ramach Programów Unii Europejskiej – Horyzont 2020.
Zdjęcie Michała Palińskiego

Michał Paliński

Analityk DELab UW
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W DELab UW analizuje wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. W swoich badaniach koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem internetu. W szczególności interesują go ekonomiczne aspekty zarządzania prywatnością w sieci. W swojej pracy wykorzystuje metody data science oraz modelowanie mikroekonometryczne.

Jest członkiem zespołów badawczych międzynarodowych projektów Horyzont 2020 związanych z unijną inicjatywą Next Generation Internet.

dr Alek Tarkowski

dr Alek Tarkowski

Open Future Foundation, ekspert KPI

Jest aktywistą cyfrowym, strategiem i socjologiem technologii. Jest fundatorem i dyrektorem ds. strategii w europejskim think tanku Open Future Foundation. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji w Fundacji Centrum Cyfrowe oraz członka Board of Directors w amerykańskiej fundacji Creative Commons. Jest członkiem i współzałożycielem Communia, europejskiego stowarzyszenia prowadzącego działania rzecznicze na rzecz cyfrowej domeny publicznej. Zajmuje się strategiami i politykami publicznymi, dzięki którym technologie cyfrowe służą dobru wspólnemu. New Europe Challenger 2016, absolwent Leadership Academy of Poland (rocznik 2017). W wolnym czasie piecze chleb i biega.

Mapping key social challenges associated with technology development using text-mining methods

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowczynią na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkinią Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Rady Naukowej Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo, Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przez wiele lat główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, reprezentująca polski biznes w ECOFIN Committee oraz Entrepreneurship and SME Committee w BusinessEurope, a także w High Level Group on Administrative Burdens w Komisji Europejskiej. Analityczka zorientowana na badanie procesów gospodarczych, w tym procesów biznesowych i szukanie rozwiązań pozwalających na dostosowywanie do nich polityki gospodarczej i regulacji prawnych. Autorka 10ciu edycji badań mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym wykorzystywania przez nie technologii informacyjnych. Nie pracuje po 16 godzin dziennie.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

As part of the Next Gene­ra­tion Inter­net For­ward pro­ject, Michał Paliń­skiand Kri­stóf Gyó­di have deve­lo­ped a new tool that faci­li­ta­tes the explo­ra­tion of key tech­no­lo­gi­cal chal­len­ges and rela­ted poli­cy issu­es. The star­ting point of the stu­dy was a the­sis abo­ut the move­ment of public deba­te par­ti­ci­pants within infor­ma­tion bub­bles on topics rela­ted to new tech­no­lo­gies and rela­ted social chal­len­ges. Con­fron­ting this pro­blem, the authors map­ped artic­les, blog notes, and other types of con­tent sha­red on social networks. The main focus was on topics such as ethi­cal arti­fi­cial intel­li­gen­ce, edu­ca­tion during a pan­de­mic, onli­ne pri­va­cy, and tech­no­lo­gi­cal aspects of com­ba­ting cli­ma­te change.

Based on text-mining metho­do­lo­gy, the authors rese­ar­ched and iden­ti­fied topics sha­red on social media plat­forms (they ana­ly­zed more than 110,000 artic­les on Twit­ter, Red­dit, and Hac­ker News). The inte­rac­ti­ve report resul­ting from the ana­ly­sis allows you to explo­re topics and artic­les on your own, based on your users» inte­re­sts. In the report, the authors outli­ned 6 topic are­as that they iden­ti­fied as key to the deve­lop­ment of new digi­tal tech­no­lo­gies. In the stu­dy, they were par­ti­cu­lar­ly inte­re­sted in the issu­es of inc­lu­si­vi­ty of new tech­no­lo­gies, the­ir ethi­ca­li­ty, and the­ir wide ava­ila­bi­li­ty to users. A sum­ma­ry of the ana­ly­sis of the­se are­as can be found in the case stu­dy titled: „Access, Inc­lu­sion and Justi­ce”. Within this topic area, they iden­ti­fied clu­sters of artic­les on such topics as the IT wage gap, ethi­cal pro­gram­ming, and regu­la­tions such as the EU Copy­ri­ght Direc­ti­ve and U.S. Sec­tion 230.

Fig. Map of artic­les rela­ted to the Access, Inc­lu­sion and Justi­ce topic area.

During the semi­nar Kri­stóf Gyó­di and Michal Paliń­ski will pre­sent the rese­arch metho­do­lo­gy and data scien­ce tools used to ena­ble effi­cient scra­ping of artic­les from web por­tals and blogs. They will also talk abo­ut the chal­len­ges of text clu­ste­ring and rese­ar­ching the popu­la­ri­ty of spe­ci­fic sour­ces of artic­les sha­red on social networks. The meeting is espe­cial­ly direc­ted to people inte­re­sted in new tech­no­lo­gies and the­ir regu­la­tion, media ana­ly­sis and wide­ly under­sto­od text mining.

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

Mapping key social challenges associated with technology development using text-mining methods
Koalicja na rzecz Polskich Innowacji Foundation
Mapping key social challenges associated with technology development using text-mining methods
Build Up Your Future Conference - Faculty of Economic Sciences UW Student Representative Office
Mapping key social challenges associated with technology development using text-mining methods
Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Favicona DELab
DELab UW
Scroll to Top