Temat: digital transformation

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Dr. Joanna Mazur (DELab UW, WZ UW) on the legal regulation of artificial intelligence.
With Prof. Sławomir Mandes ( Faculty of Sociology, University of Warsaw) on research methodology in the era of digital transformation.
With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renata Włoch about the challenges of the digital revolution.
With Prof. Katarzyna Śledziewska (DELab UW, WNE UW) and Prof. Renata Włoch (DELab UW, WS UW) about the pandemic-accelerated digital transformation.
International business law in the digital economy: who is inventing and who is copying regulation?

Dr. hab. Magdalena Słok-Wódkowska

DELab UW, Department of European Law, University of Warsaw
International business law in the digital economy: who is inventing and who is copying regulation?

Łukasz Nawaro

DELab UW, Faculty of Economic Sciences UW
International business law in the digital economy: who is inventing and who is copying regulation?

Dr. Michał Boni

SWPS, Martens Centre
International business law in the digital economy: who is inventing and who is copying regulation?

Dr. hab. Tomasz Brodzicki, Prof. UG

IHS Markit Maritime & Trade, University of Gdansk
DEICy 2021 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity – globalne wyzwania i szanse transformacji cyfrowej
Data:
Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników. W szczególności koncentrujemy się na partnerach biznesowych i przemysłowych, środowiskach akademickich, laboratoriach i instytucjach badawczych, administracji publicznej, instytucjach europejskich i krajowych, organizacjach pozarządowych, które zainteresowane są lepszym poznaniem i zrozumieniem transformacji cyfrowej w obszarach: gospodarka, społeczeństwo, przemysł 4.0, procesy produkcyjne,  konsumpcja, rynek pracy, administracja publiczna, służba zdrowia, energetyka, bezpieczeństwo, rolnictwo.
Scroll to Top