W Polsce działa 30 ośrodków w ramach czterech konsorcjów:

W Pol­sce dzia­ła 30 ośrod­ków w ramach czte­rech konsorcjów:

Part­ne­rzy w ramach kon­sor­cjum Cen­tral Poland
Logo Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjo­na­li­za­cji 6/8, 02–673 Warszawa 

Logo PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pań­ska 81/83, 00–834 Warszawa 

Logo DELab
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, DELab UW

ul. Dobra 56/66, 00–312 War­sza­wa (22) 552 76 06,
e‑mail: een (at)uw.edu.pl

Logo Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość
Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”

Al. Nie­pod­le­gło­ści 797B, 81–810 Sopot

Logo Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Wło­cław­ska 167, 87–100 Toruń 
(56) 657 14 51 do 53, e‑mail een (at) tarr.org.pl

Logo FRP
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Piotr­kow­ska 86, 90–103 Łódź 

Przewiń do góry