Klient biura Enterprise Europe Network UW, firma BLDC-SOLAR na Europejskim Kongresie Gospodarczym EEC Green

W dniu 5 grudnia 2018 r. firma BLDC-SOLAR – klient biura Enterprise Europe Network Uniwersytetu Warszawskiego  – brała udział w wydarzeniu towarzyszącym COP 24 Katowice – EEC Green tj. Europejskim Kongresie Gospodarczym Green.

EEC Green to spotkanie polityków, przedsiębiorców, szefów korporacji i ekspertów tych dla których zrównoważony rozwój to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów.

Projekt SOLHOTAIR wybrano ( jako jeden z trzech) w konkursie dla najciekawszych rozwiązań wspierających ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Firma wzięła udział w debacie zatytułowanej ,,Efektywna energia – innowacje dla klimatu„.

BLDC-SOLAR jest firmą kompleksowo zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną i bezpieczeństwem energetycznym. Oferuje rozwiązania mające na celu optymalizację kosztów energii elektrycznej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

BLDC-SOLAR stworzył innowacyjną technologię SOLHOTAIR ( zgłoszenie patentowe nr. P.416033), która poprawia wydajność solarnych kolektorów powietrznych do 80% konwersji energii słonecznej na cieplną, co jest wynikiem o 20% lepszym niż inne rozwiązania dostępne na rynku. Technologie SOLHOTAIR umożliwia dodatkowo uzyskiwanie ciepła w całym zakresie ekspozycji słońca, a nawet w pochmurne dni. Urządzenie ogrzewa powietrze z wnętrza budynku, a przy odpowiedniej ekspozycji słońca ogrzewane jest świeże powietrze czerpane z zewnątrz.

Technologia podnosi komfort użytkowania pomieszczeń, generuje oszczędności w kosztach i jest odpowiedzią na wyzwania globalnej a w szczególności unijnej polityki energetycznej – zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i redukcji CO2.

W celu uzyskania certyfikatu europejskiego, uprawniającego do wpisania na europejskie listy dofinansowania produktów OZE technologia została przebadana  w Fraunhofer-Insititut fuer Solare Energiesysteme ISE we Freiburgu/Niemcy.

Według Fraunhofer instytut technologia SOLHOTAIR jest obecnie najlepszą technologią z zakresu termiki solarnej w Europie.