maszyna2_stopka

Autor projektu: Łukasz Jonak Projekt finansowane ze środków programu "Dialog" MNiSW

maszyna2_stopka2019-04-17T14:14:58+02:00

Spotkania kooperacyjne RENEXPO® Poland 2015 , Warszawa

Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w 5-tych Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych w dniach 22-23 września 2015 r. w Warszawie. Spotkania kooperacyjne odbywają się przy międzynarodowych targach energii odnawialnej RENEXPO 2015. Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2015 przeznaczone są dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami z szeroko rozumianej branży energetycznej, w szczególności związanej z energią odnawialną i energooszczędnym budownictwem.

Spotkania kooperacyjne RENEXPO® Poland 2015 , Warszawa2017-06-22T21:52:52+02:00

Włodzimierz Bolecki: Humanistyka cyfrowa w praktyce badawczej — Sensualność w kulturze polskiej (IBL PAN).

„Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności”- projekt multimedialnych badań z zakresu humanistyki cyfrowej - wykład Włodzimierza Boleckiego (IBL PAN) w poniedziałek 30 marca 2015 o godz.17:00.

Włodzimierz Bolecki: Humanistyka cyfrowa w praktyce badawczej — Sensualność w kulturze polskiej (IBL PAN).2017-06-22T21:52:57+02:00

MIĘDZY UTOPIĄ A DYSTOPIĄ — wykład Edwina Bendyka

Kwestia miejska to jedno centralnych wyzwań badawczych wymagających wielodyscyplinarnego, o ile nie postdyscyplinarnego, podejścia metodologicznego. O przyszłości miast zadecydują złożone oddziaływania między takimi czynnikami, jak rozwój technologii, przemiany struktury społecznej, dynamika geopolityczna i gospodarcza oraz przekształcenia środowiska i klimatu.

MIĘDZY UTOPIĄ A DYSTOPIĄ — wykład Edwina Bendyka2017-06-22T21:52:58+02:00

Z prezentami, jak się okazuje, warto było czekać do 25 grudnia

25 grudnia 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży. Najważniejsze zmiany dotyczą rękojmi oraz umów zawieranych na odległość, w tym zwłaszcza – drogą elektroniczną. Charakter zmian oznacza kolejny krok legislacyjny ustawodawcy w kierunku prawnego oddzielenia obrotu konsumenckiego od niekonsumenckiego, przy czym, w ramach pierwszego z nich, ochrona prawna nabywcy przy transakcji i w okresie potransakcyjnym staje się coraz szersza i głębsza.

Z prezentami, jak się okazuje, warto było czekać do 25 grudnia2014-12-27T11:19:24+01:00

Relacja miedzy techniką a wyobraźnią — innowacje w muzyce współczesnej

Koordynuje: Marcin Rychter
Instytut Filozofii UW

W minionym stuleciu dokonał się bezprecedensowy przełom w zachodniej muzyce artystycznej. Kompozytorzy porzucili lub radykalnie zmienili tradycyjne formy muzyczne (sonata, koncert, symfonia). Do muzyki zaczęto wprowadzać dźwięki uważane wcześniej za niemuzyczne. Porzucono też inne obowiązujące do tej pory muzyczne dogmaty, takie jak obecność melodii harmonii i rytmu albo sztywna relacja kompozytor-wykonawca-słuchacz. Można stwierdzić, że zmianie uległo samo pojęcie „muzyczności” – tego, co uważamy za muzykę.

Jednym z czynników determinujących ten przełom było pojawienie się najpierw mechanicznych, a później elektrycznych i elektronicznych urządzeń do rejestracji, przetwarzania i generowania dźwięku. Urządzenia te dały kompozytorom i wykonawcom niespotykane wcześniej możliwości.

Projekt ma na celu zbadanie, w jaki sposób urządzenia te wpłynęły na twórcze myślenie kompozytorów. Badany będzie też proces odwrotny – w jaki sposób producenci sprzętu i oprogramowania do przetwarzania muzyki starali się wyjść naprzeciw potrzebom kompozytorów.

Ogólnym celem projektu jest zbadanie wpływu przemian technologicznych i nowych wynalazków na myślenie twórcze. Projekt ogranicza się tylko do jednej dziedziny – muzyki współczesnej – jest to jednak obszar, na którym relacje technika-twórca są w ostatnim stuleciu szczególnie bogate i dynamiczne. Z jednej strony mamy tu bowiem do c zynienia z całkowicie nieskrępowaną twórczą swobodą kompozytorów, uwolnionych od ograniczeń „konwencji”, „kanonu” czy „tradycji”. Z drugiej strony obserwujemy raptowny postęp w dziedzinie urządzeń i programów do przetwarzania dźwięku, co w powiązaniu z rosnącą mocą obliczeniową komputerów daje artystom praktycznie nieograniczone możliwości ekspresji.

Znaczenie projektu dla działalności DELAB można podzielić na trzy obszary.

Obszar teoretyczno-badawczy – obejmuje najbardziej ogólny poziom projektu. Efektem badań jest budowa ogólnego, racjonalnego modelu dla procesu technologicznie uwarunkowanych przemian kulturowych. Badania będą koncentrować się na opozycjach semantycznych: innowacyjne – przestarzałe; sieć – doświadczenie jednostkowe; zrozumiałe – niezrozumiałe oraz: nieskończoność możliwości – indywidualny wybór. Wypracowany model będzie komunikowalny interdyscyplinarnie. 

Obszar edukacyjno-promocyjny – dotyczy szeroko pojętej popularyzacji wiedzy i osiągnięć technicznych. Projekt koncentruje się tu na dwóch zadaniach: (a) tworzeniu wizualizacji materialnego widma dźwięku (we współpracy z fizykami, informatykami, akustykami i realizatorami obrazu). Wizualizacja ma odzwierciedlać w czytelny i atrakcyjny wizualnie sposób złożoną naturę widma dźwiękowego i pozwalać na optyczne odróżnianie dźwięków analogowych od generowanych cyfrowo; (b) racjonalnej, interdyscyplinarnej i zrozumiałej dla niespecjalistów interpretacji osiągnięć nowej muzyki artystycznej oraz myśli technicznej, która się z nimi wiąże.

Obszar techniczno-biznesowy – dotyczy badań nad możliwością implementacji idei obecnych w muzyce współczesnej (praca z widmem dźwięku, procesy stochastyczne, systemy modularne) do nowoczesnych, masowych środowisk cyfrowych. Jednym z poszukiwanych rezultatów jest tutaj poprawa jakości dźwięku emitowanego przez urządzenia elektroniczne dzięki badaniom nad digitalizacją dźwięku, innym są potencjalne konsekwencje badań nad modularnością i systemami otwartymi dla teorii masowych ekosystemów cyfrowych (interface’y, systemy operacyjne, platformy wirtualne).

Relacja miedzy techniką a wyobraźnią — innowacje w muzyce współczesnej2014-12-18T18:39:42+01:00
Go to Top