Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. Dochodzenie wierzytelności poza granicami Polski ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia wierzytelności w Niemczech”, które jest zorganizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Seminarium odbędzie się 14 czerwca 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:30 – 14:30.

Podczas seminarium jego uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących wyboru prawa przy podpisywania umowy oraz działań przedsądowych w sprawach dochodzenia roszczeń transgranicznych. Zostaną poruszone też tematy związane z postępowaniem sądowych, takie jak: koszty prowadzenia postępowania w Niemczech, możliwość uzyskana pomocy prawnej z urzędu, terminy procesowe i przedawnienia roszczeń.

Link do programu i rejestracji: http://www.een.org.pl/index.php/Inne_seminaria_2/articles/dochodzenie-wierzytelnosci-poza-granicami-polski-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-dochodzenia-wierzytelnosci-w-niemczech-14-czerwca.html

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Anetą Nagrodkiewicz z ośrodka Enterprise Europe Network (tel. 22 432 85 47, e-mail: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl).