Zapraszamy do udziału w konkursie KE dedykowanym branży turystycznej, którego celem jest wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki oraz wzmocnienie potencjału MŚP z sektora turystyki poprzez wspieranie współpracy międzynarodowej i transfer wiedzy.

Intencją KE jest wsparcie projektów, których efektem będzie wdrożenie przez MŚP z sektora turystki zrównoważonych rozwiązań środowiskowych, modeli biznesowych ukierunkowanych na gospodarkę niskoemisyjną i efektywne wykorzystanie zasobów, co przełoży się na przewagę konkurencyjną MŚP, m.in. dzięki oszczędnościom kosztów i poprawie jakości ofert turystycznej.

Głównym założeniem konkursu jest przyspieszenie rozwoju zrównanej turystyki oraz wzmocnienie potencjału MŚP z sektora turystyki poprzez wspieranie współpracy międzynarodowej i transfer wiedzy.

Cele szczegółowe:
• Zacieśnianie współpracy transnarodowej i transgranicznej, aby umożliwić zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych,
• Wspieranie zdolności i umiejętności MŚP w zakresie poszukiwania i wdrażania rozwiązań, które poprawiłyby ich zrównoważone zarządzanie i ogólnie zrównoważony rozwój turystyki,
• Wspieranie innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej turystyki poprzez współpracę międzysektorową.

Termin składania wniosków upływa 24 października 2019 r. o godz. 17:00.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

Call for proposals