Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju ma przyjemność zaprosić
przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: „Eksport na Ukrainę i zasady
współpracy z partnerami ukraińskimi”
Termin szkolenia: 15 października br.
Miejsce szkolenia: Toruń – Toruński Park Technologiczny, budynek A, I piętro, ul. Włocławska 167
Podczas seminarium omówione zostaną m.in.:
Strategia wejścia na rynek ukraiński
 Zasady organizacyjno-prawne współpracy z kontrahentem ukraińskim
 Praktyczne aspekty prowadzenia przez polskich przedsiębiorców działalności inwestycyjnej na Ukrainie

Prelegent – dr Maksym Ferents
Specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, międzynarodowego prawa
korporacyjnego i prawa kontraktów. Będąc szefem działów prawa ukraińskiego w największych
międzynarodowych kancelariach prawnych wspierał międzynarodowe podmioty gospodarcze m. in.
w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia ukraińskich oraz
polskich spółek. Obecnie jako Wspólnik kancelarii Ferenc&Kuczyński nadzoruje i koordynuje działania
międzynarodowych zespołów prawników. Wspiera realizacje inwestycji w dziedzinie prawa
gospodarczego, ubezpieczeniowego, energii odnawialnej oraz własności intelektualnej na Ukrainie i
w państwach UE.

Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym

Nasz cykl spotkań, realizowany od roku 2015, jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się
z możliwościami wkraczania na międzynarodowe rynki, jak również z ofertami gospodarczymi
placówek wspierających przedsiębiorców w internacjonalizacji.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 81; e-mail: damian.wielewski@tarr.org.pl

Załączniki:
PROGRAM