Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020. ISBN 978-83-235-4194-3

Kryzys gospodarczy naruszy podstawy gospodarki. Czekają nas bezprecedensowe zmiany w produkcji i konsumpcji, na rynku pracy i na rynkach globalnych, w sposobie funkcjonowania organizacji. Jedną z konsekwencji będzie radykalne przyśpieszenie transformacji cyfrowej. W długiej perspektywie o sukcesie firm, instytucji publicznych i całych państw przesądzi umiejętność wdrażania i innowacyjnego wykorzystywania najnowszych technologii.

W tej książce dr hab. Katarzyna Śledziewska i dr hab. Renata Włoch szukają odpowiedzi na szereg kluczowych pytań: Jakie mechanizmy rządzą transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa? Jak interpretować zmiany zachodzące w obszarze produkcji i konsumpcji oraz w funkcjonowaniu rynków i państwa? Czy czeka nas technologiczne bezrobocie związane z automatyzacją? Jakie konsekwencje niesie cyfryzacja globalnego handlu? Dlaczego tak ważne jest podtrzymanie inwestycji w edukację?

Autorki kreślą obraz niewyobrażalnego potencjału rozwojowego, ale też bezprecedensowych wyzwań związanych z czwartą rewolucją technologiczną. Firmy, rządy, organizacje pozarządowe i uczelnie, które nie będą potrafiły wykorzystać szans płynących z transformacji cyfrowej i nie poradzą sobie z jej negatywnymi skutkami, czeka marginalizacja. Ta diagnoza nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rozpędzającego się kryzysu, który będzie wymagał sięgania po niesztampowe rozwiązania oparte na wykorzystaniu potencjału danych i sztucznej inteligencji.

Z RECENZJI…

Książka jest wartościową i potrzebną pozycją poszerzającą naszą wiedzę o nowych zjawiskach w gospodarce związanych z przełomem czy zwrotem cyfrowym. Jego konsekwencji dla społeczeństwa i gospodarki jeszcze w pełni nie ogarniamy, dzieje się on bowiem na naszych oczach, przeorywuje całą strukturę społeczną i życie każdego z nas, może w największym stopniu życie ekonomiczne […] Mariaż ekonomii i socjologii w Gospodarce cyfrowej okazał się udany […] Katarzyna Śledziewska i Renata Włoch stanowią dobrze uzupełniający się tandem dzięki kilkuletniej współpracy w ramach Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego, który współzakładały i w którym prowadzą interesujące, często pionierskie badania nad stanem gospodarki cyfrowej w Polsce.

z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Krzysztofka, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Analiza przedstawionych procesów jest interdyscyplinarna, co stanowi oryginalny wkład Autorek do wzbogacenia wiedzy o dynamice procesów społeczno-gospodarczych w epoce czwartej rewolucji przemysłowej. Opracowanie może służyć czytelnikom, którzy poszukują wiedzy o współczesnym świecie, a w szczególności o zaangażowaniu człowieka jako wytwórcy i konsumenta korzystającego z najnowszych rozwiązań technologicznych. Opracowanie stanowi wartościową pozycję w opublikowanej w języku polskim literaturze z dziedziny nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki socjologiczne, a częściowo także w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Paprockiego, SGH

Autorki