W środę 18. marca o godzinie 16:00 Łukasz Jonak wygłosił wykład:

SPRYT MASZYNY, CZŁOWIEKA, ŚRODOWISKA
Jak wyjaśniać działanie internetu?

Czy istnieją granice między światem społecznym a światem technologii? W rozważaniach nad rolą technologii w życiu ludzi i społeczności coraz częściej ulegają one zatarciu. Nauki społeczne badają „hybrydy” złożone z ludzi i obiektów nieludzkich. Z kolei wypracowana przez badaczy internetu koncepcja „maszyny społecznej” zakłada istnienie systemu złożonego z elementów technicznych i społecznych. Zrozumienie specyfiki działania takich systemów wymaga stworzenia zestawu pojęć wspólnego dla obydwu komponentów: ludzkiego i technicznego, a zatem zaproponowania wspólnego mianownika, który pozwoli spojrzeć na nie jak na strukturę homogeniczną.
Przedmiotem prezentacji była analiza wybranych paradygmatów nauk poznawczych jako potencjalnego punktu odniesienia dla opisów integrujących komponenty technologiczne i ludzkie oraz propozycja analizy społecznej rzeczywistości internetu i ICT jako socjo-technicznego systemu poznawczego.

Łukasz Jonak – Socjolog zajmujący się wpływem rozwoju technologii (szczególnie ICT) na kształt teorii i wyjaśnień w naukach społecznych, a także badaniem procesów tworzenia i dyfuzji innowacji w złożonych systemach społecznych.

Miejsce:
BUW, ul. Dobra 56/66 Warszawa,
sala 315, III piętro
(wjazd windą przy głównym wejściu do biblioteki, następnie do końca korytarza i na prawo)

Czas:
Środa 18.03.2015, godz. 16:00.

DELabTALKS-Jonak class=