W środę 25 marca o godzinie 16:00 Marcin Rychter wygłosił wykład:

MIĘDZY TECHNIKĄ A WYOBRAŹNIĄ
JAK KOMPUTERY ODMIENIŁY MUZYKĘ?

Tematem wykładu były przemiany we współczesnej muzyce artystycznej, które nastąpiły wskutek pojawienia się elektronicznych urządzeń do analizy, generowania, przetwarzania i rejestrowania dźwięku. Czym komputery różnią się od tradycyjnych instrumentów? Dlaczego doprowadziły do rozpadu kanonu muzyki europejskiej? Co zmieniło w naszej percepcji dźwięku? Jak zmieniło się znaczenie „dzieła”, „autora”, „partytury”? Jakie kompetencje powinien mieć dziś kompozytor? Jak kompozytorzy wykorzystują możliwości komputerów? Jakie systemy wspomagające pracę kompozytorską są najbardziej obiecujące i lubiane przez artystów? Czy każdy może dziś zostać kompozytorem? Czy uległa zmianie sama istota muzyki? Czy technika prowadzi do innowacji ontologicznych? Czy w przyszłości będzie jeszcze miejsce dla instrumentalistów-wirtuozów?

Miejsce:
BUW, ul. Dobra 56/66 Warszawa,
sala 315, III piętro
(wjazd windą przy głównym wejściu do biblioteki, następnie do końca korytarza i na prawo)

Czas:
Środa 25.03.2015, godz.16:00.

Marcin Rychter – filozof, eseista, tłumacz (m.in. J. Leara, R. Brassiera, G. Harmana, S. Themersona, W. C. Guthrie’go, W. Audena, D. H. Lawrence’a, S. Armitage’a), redaktor kwartalnika „Kronos”, współpracownik miesięcznika „Literatura na Świecie”, twórca autorskich programów nauczania filozofii wdrażanych na Uniwersytecie Warszawskim i w Muzeum Łazienki Królewskie, muzyk i producent muzyczny. Obecnie zajmuje się badaniem filozoficznych aspektów przemian kulturowych dokonujących się za sprawą rozwoju techniki komputerowej.

DELabTALKS-Rychter