ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2019 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Metodyka Design Thinking – jak projektować produkty i odczytywać potrzeby krajowych i międzynarodowych Klientów?” w terminie 17-18 września 2019 r. w wymiarze 12 godzin szkoleniowych łącznie tj. 6 godzin szkoleniowych dziennie (9.00-15.00).

Do oferty należy dołączyć;

– CV,

– referencje potwierdzające przeprowadzenie min. 3 lub 5 szkoleń, jak wskazano powyżej,

– zaakceptowany wzór umowy, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego zapytania.

Formularz ofertowy należy przesłać na następujący adres e- mail:

m.zuchowska@uw.edu.pl

Termin składania ofert – 26 sierpnia 2019.

Więcej informacji
ZAŁĄCZNIK I