Jeśli jesteś MŚP, dużym przedsiębiorstwem lub należysz do konsorcjum (maksymalnie 3 podmioty, w tym jednostka naukowa) i masz pomysł na sposób skutecznej walki z koronawirusem – program „Szybka ścieżka – Koronawirusy” jest dla Ciebie! Kluczowym wymaganiem projektu jest uwzględnienie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (ewentualnie uzupełnionych o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

  • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln EUR;
  • pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln EUR.

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Link do dokumentacji: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

EEN UW proponuje bezpłatne doradztwo w zakresie konstrukcji wniosku, oceny potencjału pomysłu, kwestii własności intelektualnej i analizy konkurencji. Pomoże również stworzyć lub zaktualizować model biznesowy oraz wesprze w innych kluczowych elementach wniosku.

Konkurs podzielony jest na trzy rundy:

  • 6 maja – 5 czerwca 2020 r.
  • 6 czerwca – 24 lipca 2020 r.
  • 25 lipca – 31 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do kontaktu: een@uw.edu.pl, Tel.: 501 606 743, 793 443 869

Inne usługi Enterprise Europe Network skierowane dla MŚP i naukowców: https://www.delab.uw.edu.pl/pl/een-uslugi/

Kontakt do innych ośrodków Enterprise Europe Network: https://www.een.org.pl/een/o-nas