Project Description

Czy polskie spółki start-up dojrzały do internacjonalizacji?

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorki

Raport prezentuje wyniki badania pilotażowego determinant rozwoju i dojrzałości modeli biznesowych polskich spółek start-up na próbie 51 przedsiębiorstw z uwzględnieniem roli eksportu w ich cyklu życia.

Metodologia zastosowana w badaniu pozwala na zbadanie dojrzałości modelu biznesowego i porównanie go pośród firm eksportujących (w podziale na młode i bardziej dojrzałe) oraz pośród młodych firm (wszystkich i eksportujących).

W badaniu pilotażowym przyjęto a priori rozróżnienie oparte na czasie prowadzenia działalności gospodarczej. Do grupy start-up zakwalifikowano najmłodsze przedsięwzięcia, czyli te, które na rynku działają maksymalnie trzy lata. Przedsiębiorstwa, które utrzymały się dłużej niż 3 lata na rynku, zostały zgrupowane w podpróbie scale-up. Przy tym definicja firm scale-up nie odnosi się do potencjału wzrostu przedsiębiorstw, a służy jedynie do rozróżnienia czasu istnienia firmy na rynku.

W głównej części raportu skoncentrowano się na aspektach internacjonalizacji działalności gospodarczej, kierunkach eksportu oraz kluczowych zasobach w kształtowaniu modelu biznesowego eksporterów z uwzględnieniem fazy cyklu życia. Przyjrzano się szansom i zagrożeniom rozwoju eksportu przez przedsiębiorstwa start-up i scale-up oraz częstości dokonywania analiz biznesowych przed podjęciem decyzji o produktów/usług na rynki zagraniczne.