Project Description

Polskie biotechnologiczne spółki typu spin-off na globalnym rynku

ZOBACZ WSZYSTKIE DELab TALKS
Zobacz wszystkie publikacje

Wykład wygłosiły

Autorki przyjrzały się studiom przypadków polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off, które zbudowały innowacyjny model biznesowy w oparciu o własny kapitał intelektualny. Analizie poddały determinanty rozwoju tych spółek, ze szczególnym uwzględnieniem roli źródeł finansowania, instytucji wsparcia przedsiębiorczości oraz kompetencji kadry zarządzającej niezbędnych do komercjalizacji wyników badań i ochrony własności intelektualnej.

Autorki podkreśliły, że działalność oparta na innowacjach produktowych w biotechnologii charakteryzuje się walką o talenty i koncentracją na kapitale intelektualnym, jak i finansowaniem działalności badawczo-rozwojowej z grantów badawczych.

Zwróciły uwagę, że realizacja strategii Go Global w branży biotechnologicznej wymaga od spółek typu spin-off uwzględnienia zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania organizacji i dostosowania modelu biznesowego do realiów funkcjonowania rynku, na którym firma zamierza konkurować.