Project Description

Jak zmierzyć dojrzałość modelu biznesowego?

ZOBACZ WSZYSTKIE DELab TALKS
Zobacz wszystkie publikacje

Wykład wygłosiły

Porównanie modeli biznesowych spółek start up i scale up przez pryzmat wieku oraz wykorzystania wyników prac R&D skłania do poszukiwań miary ich efektywności. Proponujemy zatem praktyczną aplikację pomiaru dojrzałości modelu biznesowego w obszarach wartości dla klienta, kluczowych działań, partnerów i zasobów, segmentów klientów, kanałów dystrybucji i komunikacji, relacji z klientami, struktury kosztów oraz strumieni przychodów. Skonstruowany wskaźnik BMMI (Business Model Maturity Indicator) pozwala zmierzyć wpływ komercjalizacji wyników prac R&D, dostępności źródeł finansowania oraz kapitału intelektualnego na kształtowanie modelu biznesowego.